BETON PREFABRİK HESABI

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

PREFABRİK YAPILARIN TASARIMI
ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

Yrd.Doç.Dr. RIFAT SEZER

KONYA – Mayıs 2006

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

ii

Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

Konya – Mayıs 200

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

iii
İÇİNDEKİLER

KONU ADI : SAYFA NO :

1. ÇATI YÜK ANALİZİ 2
2. AŞIK HESABI 5
3. OLUK HESABI 9
4. MAKAS KİRİŞİ HESABI 11
5. SUNDURMA KİRİŞİ HESABI 17
6. KREN KİRİŞİ HESABI 21
7. KİRİŞLERİN İNCELTİLMİŞ UÇ BÖLGELERİNİN HESABI 32
8. ANA ÇERÇEVEYE GELEN KREN YÜKLERİ 46
9. DÖŞEME PANELİ HESAPLARI 47
10. DÖŞEME L KİRİŞİ HESAPLARI 50
11. DÖŞEME TERS T KİRİŞİ HESAPLARI 54
12. ÇERÇEVE HESAPLARI 59
13. KOLON KESİT TESİRLERİNİN HESABI 60
14. KOLON KESİT HESAPLARI 72
15. KISA KONSOL HESAPLARI 78
16. ÖRNEK KOLON DONATI HESABI 86
17. TEMEL HESAPLARI 89
18. ÖRNEK TEMEL HESABI 108
19. CEPHE PANELİ HESAPLARI 116
20. DUVAR ALTI SÖMELİ 118

———————————

ÖRNEK SANAYİ YAPISI
AA
B
B
A- A Kesiti
B-B Kesiti
8 t

———————————

L2L1/2L1/2
h1
h2
h3
8 t

L1 L2 h1 h2 h3 fcd fyd
12 m 18 m 3.5 m 5.6 m 7.85 m 140 kg/cm23650 kg/cm2
Bina Boyu Malzeme Dep. Böl. Kren Kal. Kuv. Zem. Em. Ger. fctd Eğim
48 m C20/S420 4 8 t 10 t/m2 11 kg/cm2 % 12
Not: Aynı açıklıkta iki kren vardır.

Malzeme : BS20- S420, L=48m, Çerçeve aralığı=8m
Aşık yatay aralığı =146cm Çatı eğimi: tg?=0.12??=6.8430 (Cos?=0.993;Sin?=0.119)
fcd=140 kg/cm² fctd=11 kg/cm²
Kaplama (Eternit)=20 kg/m²

1. ÇATI YÜK ANALİZİ
Kar yükü : qk=115 kg/m² (Ç.D.) (TS498 ??300 ?kar yükünde azaltma yapılmaz)
Çatı kaplaması : gk= 20 kg/m² (Ç.D.)

Rüzgar yükü:
w1=1.2xSin?xw=1.2×0.119×80=11.42 kg/m² (Ç.D.)
wr=1.25xw1=1.25×11.42=14.28 kg/m² (Ç.D.)
Not : Aşık ve benzeri münferit yapı elemanlarının hesabında rüzgar yükleri %25
arttırılmaktadır ve aşık hesaplarında rüzgarın basınç tesiri göz önüne alınmaktadır (TS 498).

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

6
2. AŞIK HESABI

798
741
7
17
11.5

2.1 Orta Aşık
Kar qk=115,81 kg/m² (Y.D.)
Kaplama gk=20,14 kg/m² (Y.D.)
Aşık zati ağırlığı (0.085+0.10)x0.20×2.5= g0=92,5 kg/m (Y.D)
Aşık aralığı
a=146cm, ames=14 cm , (ames= bmakas/2-1cm) , (bmakas=30 cm)
l=7.84m (l=7.98-14=7.84m)
Aşığın 1m’sine gelen yük (g /q ) :
g=gka+g0=20.14×1.46+92.5=121.9 kg/m
q=qka =115.81×1.46 =169.08 kg/m

Aşık betonarme basit kiriş :
Yükleme I : (1.4g+1.6q )
pd1=1.4g+1.6q=1.4×121.9+1.6×169.08=441.19 kg/m
20
12
7
10
18

Iy
?
qw
I
?Ix
p
p
p

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

7
pd1x=pd1xCos?=441.09×0.993=438.1 kg/m
pd1y=pd1sin?=441.09×0.119=52.5 kg/m
Yükleme II : (g+1.3q+1.3qw) :
qw=14.28×1.46=20,85 kg/m
pd2=g1x+ 1.3qx+1.3qw =(121.9+1,3×169.08)x0.993+1.3×20.85=366.42 kg/m
pd2y=pd1y=52.5 kg/m
Hesap yükleri :
pd1x>Pd2x ise pdx= pd1x=438.1 kg/m alınır.
²4387.84²336533788
dIIx
dIIxPlxMkgmtcm====
Donatı Hesabı :
()()
11
11
11
2
1
1
0.85***20*(28)0.85*0.14**20*(28)33722
1.19²66.643370
66.6466.644(1.19)(337)2822.382*(1.19)
5.6210
rd
rcd
MM
kckcMfkckc
kckc
kc
kccmcm
=
=-=-=
-+-=
-±—==±-
=<

Tabla içinde kalmıştır.
Fc=Fs=0.85×0.14×5.62×20=13.38 t
13.383.67²3.650
s
s
yd
FAcmf===?Seçilen donatı 2?16 (4.02 cm2)
Kayma Hesabı : ( bw /h =8.5 /30 cm, d=27 cm)
fywd=3650 kg/cm²
*438*7.84171722
dIIx
dPlVkg===
kgdbfV
kgdbfV
wcd
wctdcr
733028*5.8*140*22.0***22.0
170228*5.8*11*65.0***65.0
max===
===
Vmax>Vd>Vcr = 7330>1717>1702 kg olduğundan kayma donatısı gerekir.

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

8
0.8*17170.8*17020.00361*3650*27
11min0.30*0.3*0.0009*3650
minmin*0.0009*8.50.007650.00361*
0.00765
swdcr
ywd
swctd
w
wywd
sw
ww
w
sw
AVV
sfd
Af
bsf
Abbs
A
s
?
?
–===
====
===>
=

?8 etriye için A0=0.50cm² (n=2 için Asw=2xA0)
1280.007651301422
dscmscms
­=?=??==®¯
Etriye : ?8/14

y yönünde donatı hesabı (10/20) :
*²53*7.84²40740.788
dIy
dIy
PlMkgmtcm====
Donatı Hesabı:
()()
11
11
11
2
1
1
0.85***10*(18)0.85*0.14**10*(18)40.722
0.595²21.4240.70
21.4221.424(0.595)(40.7)1815.992*(0.595)
2.015
rd
rcd
MM
kckcMfkckc
kckc
kc
kccmcm
=
=-=-=
-+-=
-±—==±-
=<

Tabla içinde kalmıştır.
Fc=Fs=0.85×0.14×2.01×10=2.39 t
2.390.66²3.650
s
s
yd
FAcmf===?Seçilen donatı2?8(1.00cm²)

2.2 Mahya Aşığı Hesabı
As=3.67/2=1.84cm²?1?16(2.01cm²)
Etriye:?8/14
Aderans Boyu : 1.7 lb
36501.71.7(0.12)1.7(0.12)1.7*406811
yd
b
ctd
flf????==?=

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

9

1,5
100
Konstrüktif
etriye : F8 /14
25
12
2 ? 12 L=137 cm
100
100
70
70
16
16
2 ? 12 L = 216 cm
2 ? 8 L = 156 cm

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

10
3. OLUK HESABI
151515151515
85
85
37
85
85
37
2 O 12
L= 2073Ø 12L=796
4 Ø 8L=796
Ø8 / 15 Ø8 / 15
2 Ø12
L= 208
2 O 12
L= 208
7982020
2 O 12
L= 207
3 Ø 12
4 Ø 8

1720
2737
5
37
3727
5Ø8 / 15
L=212
4 ? 8
40
403 ? 12
201010
30
10
2488

a) Orta Oluk :
Kaplama : gk=20 kg/m²
Kar : qk=115 kg/m2
Oluk zati ağırlığı(go) : (0.09×0.30×2+0.40×0.10)x2500 = 235 kg/m
Aşık aralığı : a=146 cm
L=7.98-19=779cm, ames=20 cm, (bkolon/2=20 cm)

Oluğun 1m’sine gelen yük :
Yükleme I : 1.4g+1.6q
Pd1=1.4x(gka+go)+1.6qk = 1.4x(20×1.46+235)+1.6x115x.146 = 554 kg/m
Pd1x=554 kg/m ; PdIy=0 kg/m

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

11

*²554*7.79²4202420.288
dIx
dIxPlMkgmtcm====
Donatı Hesabı :
fcd=140kg/cm²; fctd=11kg/cm²; fyd=3650kg/cm²
()()
11
11
11
2
1
1
0.85****()0.85*0.14**18*(37)42022
1.07²79.254200
79.2579.254(1.07)(420)37.0331.292*(1.07)
5.7410
rd
rcd
MM
kckcMfkcbwdkc
kckc
kc
kccmcm
=
=-=-=
-+-=
-±—==±-
=<

Fc=Fs ? 0.85fcd k1c bw= As fyd
As=0.85×0.14×5.74×18 / 3.65
?As=12.30/3.65=3.37cm²?3?12
Kayma Hesabı :
554*7.7921582dVkg==
0.65***0.65*11*18*374762crctdwVfbdkg===
Vd<Vcr = 2158 < 4762 kg olduğundan min. kayma donatısı yeterlidir.
11min0.30*0.3*0.0009*3650
minmin*0.0009*180.0162*
swctd
w
wywd
sw
ww
w
Af
bsf
Abbs
?
?
====
===

?8 etriye için A0=0.50cm² (n=2 için Asw=2xA0=1.00cm²)
1370.01626218.522
dscmscms
­=?=??==®¯
Etriye: ?8/18

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

12
4. MAKAS HESABI
1758
62
1212
O 50O 50134
70
Malzeme : BS20-S420
Makas boyu : Lmakas=1800-2x(20+1)=1758 cm=17.58 m , Makasa Paralel kolon kenarı : h=40 cm
Lhesap=Lmakas-2×12=1758-24=1734 cm=17.34 cm , Makas konsol net uzunluğu : 30 cm
4.1 Makas Yük Analizi :
Kaplama ağırlığı : 20 kg/m² (YD)
Aşık zati ağırlığı : 93/1.46 64 kg/m² (YD)
?0g= 84 kg/m² (YD)
Kar yükü : 115.81 kg/m² (YD)

4.2 Makas Yükleri :
a=8m (Makas aralığı)
A) Sabit Yükler :
a) Dikdörtgen Uç Kısmında :
1) Kenarda : (hk=62 cm)
Üst yükler : 84×8 =672 kg/m
Makas zati ağırlığı : 0.30×0.62×2500 =465 kg/m
?kg=1137 kg/m

Degisken

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

13

2) Dikdörtgen Kesit Sonunda (ho=62+134×0.12=78 cm) :
Üst yükler 84×8 =672 kg/m
Makas zati ağırlığı 0.30×0.78×2500 =585 kg/m
?org=1257 kg/m
b) I Kesit Kısmında :
1) I Kesit Başlangıcında: (ho=62+134×0.12=78 cm)
Üst yükler : 84×8 =672 kg/m
Makas zati ağırlığı : (0.3×0.15+0.05×0.1+0.2×0.1+0.05²+0.43×0.1)2500=289 kg/m
?kg=961 kg/m
2) Ortada : (ho=62+879×0.12=168 cm)
Üst yükler 84×8 =672 kg/m
Makas zati ağırlığı (0.0725+1.35×0.1)2500 =519 kg/m
?org=1191 kg/m
B) Hareketli Yükler :
Kar yükü : qkar=115.81×8 =927 kg/m (Y.D.)

4.3 Eğilme Donatısı Hesabı :
fcd=140kg/cm²; fctd=11kg/cm²; fyd=3650kg/cm²
a) L1=L/2=17.34/2=8.67 m için;

R1=1.137×1.34=1.52 t, R2=0.5×0.120×1.34=0.08 t,
R3=0.961x(8.67-1.34)=7.04 t, R4=0.5x(8.79-1.34)x0.230=0.84 t
Ayg=Byg=R1+R2+R3+R4=1.52+0.08+7.04+0.84=9.48 t
Ayq=Byq=0.5Lxqkar=8.67×0.927=8.04 t
Vd=1.4×9.48+1.6×8.04 =26.14 t
qkar=927kg/m
1137kg
R3R2 R4
Ay=By
R1
0.5L=8,67 m
1,34 m
Mmax
230kg
961kg
120kg
I kesit başlangıcı

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

14
maxMg=9.48×8.67-1.52×8.0-0.08×7.78-7.04×3.67-0.84×2.44=41.53 tm
maxMq=8.04×8.67-0.927×8.672 /2=34.87 tm
maxMd=1.4xmaxMg+1.6xmaxMq =1.4×41.53+1.6×34.87=113.93 tm=11400 tcm
L1+0.12 =8.67+0.12=8.79 m‘de kiriş yüksekliği (makas kenarından itibaren):
h1=tg?x(L/2)+62=0.12×8.79+62=168 cm?d=168-4=164cm
Üstte 3?14 montaj donatısı için, As’=1.54×3=4.62 cm2
Fs’=As’xfyd= 4.62×3.65=16.86 t
()()
”1
”1
1
1
1
11
2
1
*()()2
0.85****()*()2
0.85*0.14*30**(164)4.62*3.65*(1644)114002
1.785²585.4887020
585.48585.484(1.785)(8702)
2*(1.7
rd
rcsd
rcdsydd
r
MM
kcMFdFddM
kcMfbwkcdAfddM
kcMkc
kckc
kc
=
=-+-=
=-+-=
=-+-=
-+-=
-±—=-
1
164148.485)
15.6017.5kccmcm

=<
Fc+Fs’=Fs ? 0.85xfcdxk1cxbw+ As’x fyd = Asx fyd
As=0.85×0.14×15.6×30/ 3.65+4.62=19.88 cm2
?As=20.26 cm²?4?26 (21.24 cm2)
b) L2=L/3=17.34/3=5.78 m için ;
L2=5.78 m’de Yük Analizi (ho=62+(578+12)x0.12=133 cm) :
Üst yükler 84×8 =672 kg/m
Makas zati ağırlığı (0.0725+0.98×0.1)2500 =426 kg/m
?org=1098 kg/m

R1=1.137×1.34=1.52 t, R2=0.5×0.120×1.34=0.08 t,
qkar=927kg/m
1137kg
R3R2 R4
Ay=By
R1
L2=5.78 m
1,34 m
M
137kg
961kg
120kg
I kesit başlangıcı

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

15
R3=0.961x(5.78-1.34)=4.27 t, R4=0.5x(5.78-1.34)x0.137=0.30 t
Mesnet Reaksiyonları L/2 kısmından alınır.
Ayg=Byg=9.48 t
Ayq=Byq=8.04 t
Mg=9.48×5.78-1.52×5.11-0.08×4.89-4.27×2.22-0.29×1.48=36.73 tm
Mq=8.04×5.78-0.927×5.782 /2=30.99 tm
Md=1.4xMg+1.6xMq =1.4×36.73+1.6×30.99= 101.01tm= 10101tcm
L2+0.12 =5.78+0.12=5.90 m‘de kiriş yüksekliği (makas kenarından itibaren):
h2=tg?(L2/2+12)+62=0.12×590+62=133 cm?d=133-4=129 cm
Donatı Hesabı :
Üstte 3?14 montaj donatısı için, As’=1.54×3=4.62 cm2
Fs’=As’xfyd= 4.62×3.65=16.86 t
()()
”1
”1
1
1
1
11
2
1
*()()2
0.85****()*()2
0.85*0.14*30**(129)4.62*3.65*(1294)101012
1.785²460.5379930
460.53460.534(1.785)(7993)
2*(1.7
rd
rcsd
rcdsydd
r
MM
kcMFdFddM
kcMfbwkcdAfddM
kcMkc
kckc
kc
=
=-+-=
=-+-=
=-+-=
-+-=
-±—=-
1
129110.2985)
18.7117.5kccmcm

=>

Fc+Fs’=Fc1+Fc2+ Fs ? 0.85 fcd k1c bw+0.85 fcd (b-bw) hf+ As’ fyd = As fyd
As=0.85×0.14x(18.71×10+(30-10)x17.5)/ 3.65+4.62=22.13cm2
?As=22.13 cm²?4?26 (22.60 cm2)

4.4 Kayma hesabı :
Mesnet yüzünden ld=62-4=58cm uzakta
Kesit : 20/65, Malzeme: BS20-S220
Ayd=1.4Ayg+1.6Ayq=1.4×9.48+1.6×8.04=26.14 t
Vd=26.14-1.969×0.58-0.0155×0.58²)x1.4=24.28 d=0.12×58+58=65cm
tondbfV
tonkgdbfV
wcd
wctdcr
04.4065*20*140.0*22.0***22.0
3.9929565*20*11*65.0***65.0
max===
====
Vmax>Vd>Vcr 40.04>24.28>10.73 olduğundan kayma donatısı gerekir.

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

16

1356.0
1356.00346.020*00173.0*min*min
00173.01910
11*3.0*30.0*min
1356.065*910.1
3.9*8.028.24
*
*8.0
=
<===
====
=-=-=
s
A
bsb
A
f
f
sb
A
df
VV
s
A
sw
ww
w
sw
ywd
ctd
w
sw
w
ywd
crdsw
?
?

?10 etriye için A0=0.79cm² (n=2 için Asw=2xA0=2×0.79)
¯®­==??=?=cmdscmss5.372
75
25.111356.058.1
Etriye ?10/11.5
Mesnet yüzünden l2=134cm uzakta d=0.12×134+58=74cm
Kesit:10/79 (I kesit başlangıcı)
Vd=(18.49-1.969×1.34-0.0155×1.34²)x1.4=22.15ton
tondbfV
tonkgdbfV
wcd
wctdcr
90.2574*10*140.0*22.0***22.0
3.5529174*10*11*65.0***65.0
max===
====
Vmax>Vd>Vcr 25.9>22.15>5.3 olduğundan kayma donatısı gerekir.
1267.0
1267.00173.010*00173.0*min*min
00173.01910
11*3.0*30.0*min
1267.074*910.1
3.5*8.015.22
*
*8.0
=
<===
====
=-=-=
s
A
bsb
A
f
f
sb
A
df
VV
s
A
sw
ww
w
sw
ywd
ctd
w
sw
w
ywd
crdsw
?
?

?10 etriye için A0=0.79cm² (n=2 için Asw=2xA0=2×0.79)
¯®­==??=?=cmdscmss372
74
25.121267.058.1
Etriye ?10/12.5

Not : Çatı eğiminin düşük olması nedeniyle, rüzgar yükü emme etkisi yapar ve düşey yükü
azaltır. Bu nedenle, makas kirişinin hesabında rüzgar yüküne dikkate almaya gerek yoktur.

———————————

3F14
4
F24
4
F22
3
F14
20
16
16
11
11
8
etriye:F8 /23
etriye:
F8 /23
2F18
2F10
27
27
59
59
8
8

———————————

5. SUNDURMA KİRİŞİ HESABI

101010151515
151515
101010151515A
A
B
B
L= 1156 3 ø 14
2 ø 10L= 1156
2 ø 10L= 1096
4 ø 24L= 1116
3 ø 16L= 230
L= 2303 ø 16
30
30

A-A KESITI
B-B KESITI
85
88
8585
25
25
85
88
10
1010
20
9
2525
9
20
85
85
ø 8 / 20 L=320
ø 8 / 15 L=236

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

19
Malzeme : BS20-S420
Sundurma kirişine paralel kolon kenarı : h=40 cm
Sundurma kirişi boyu : Lsundurma=1200-2x(20+1)=1158 cm=11.58 m ,
Lhesap=Lsundurma-2×14=1158-28=1130 cm=11.30 m ,
Sundurma kirişi konsol net uzunluğu : 30 cm
5.1 Sundurma Kirişi Yük Analizi :
Kaplama ağırlığı : 20 kg/m² (YD)
Aşık zati ağırlığı : 93/1.46 64 kg/m² (YD)
?0g= 84 kg/m² (YD)
Kar yükü : 115.81 kg/m² (YD)

5.2 Sundurma Kirişi Yükleri :
a=8m (Makas aralığı)
A) Sabit Yükler :
a) Dikdörtgen Kısmında :
bw / hD=30 / 90 cm
Üst yükler : 84×8 =672 kg/m
Sundurma zati ağırlığı : 0.30×0.90×2500 =675 kg/m
?kg=1347 kg/m
b) I Kesit Kısmında :
bw / hI=15 / 90 cm
Üst yükler : 84×8 =672 kg/m
Sundurma zati zati ağırlığı : (0.3×0.16+0.15×0.74)2500 =518 kg/m
?kg=1190 kg/m
B) Hareketli Yükler :
Kar yükü : qkar=115.81×8 =927 kg/m (Y.D.)

5.3 Eğilme Donatısı Hesabı :
fcd=140kg/cm²; fctd=11kg/cm²; fyd=3650kg/cm², d=90-4=86 cm
a) L1=L/2=11.30/2=5.65 m için;

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

20

R1=1.347×1.34=1.80 t, R2=(5.65-1.34)x1.190=5.13 t,
Ayg=Byg=R1+R2 =1.80+5.13=6.93 t
Ayq=Byq=0.5Lxqkar=5.65×0.927=5.24 t
Vdm=1.4×6.93+1.6×5.24 =18.09 t
maxMg=6.93*5.65-1.80×4.98+5.13×2.825=15.70 tm
maxMq=5.24×5.65-0.927×5.652/2=14.81 tm
maxMd=1.4xmaxMg+1.6xmaxMq =1.4×15.70+1.6×14.81=45.68 tm=4568 tcm
Üstte 3?14 montaj donatısı için, As’=1.54×3=4.62 cm2
Fs’=As’xfyd= 4.62×3.65=16.86 t
()()
”1
”1
1
1
1
11
2
1
*()()2
0.85****()*()2
0.85*0.14*30**(86)4.62*3.65*(864)45982
1.785²307.023215.230
307.02307.024(1.785)(3215.23)
2*(
rd
rcsd
rcdsydd
r
MM
kcMFdFddM
kcMfbwkcdAfddM
kcMkc
kckc
kc
=
=-+-=
=-+-=
=-+-=
-+-=
-±—=-
1
8674.801.785)
11.216kccmcm

=<

Fc+Fs’=Fs ? 0.85xfcdxk1cxbw+ As’x fyd = Asx fyd
As=0.85×0.14×11.2×30/ 3.65+4.62=15.57 cm2
?As=15.57 cm²?4?24 (18.08 cm2)

5.4 Kayma Hesabı :
Mesnet yüzünden ld=90-4=86cm uzakta :
qkar=927kg/m
1347kg
R2
Ay=By
R1
0.5L=5.65 m
1,34 m
Mmax
1190kg
I kesit başlangıcı

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

21
Kesit : 30/90, Malzeme: BS20-S220
Vdm=18.09 t
Vd=18.09-1.347×0.86×1.4-0.927*0.86*1.6= 15.19 t
max
0.65***0.65*11*30*861844718.45
0.22***0.22*0.140*30*8679.46
crctdw
cdw
Vfbdkgton
Vfbdton
====
===
Vd<Vcr = 15.19t<18.45t olduğundan min kayma donatısı yeterlidir.
11min0.30*0.3*0.0009*3650
minmin*0.0009*300.02712*
0.02712
swctd
w
wywd
sw
ww
w
sw
Af
bsf
Abbs
A
s
?
?
====
===
=

?8 etriye için A0=0.5cm² (n=2 için Asw=2xA0=2×0.50=1.0 cm2)
1.0860.02712364322
dscmscms
­=?=??==®¯
Etriye ?8/30
Mesnet yüzünden l2=134cm uzakta :
Kesit:15/90 (I kesit başlangıcı) : d=86 cm
Vd=18.09-1.347×1.34×1.4-0.927*1.34*1.6= 13.58 t
max
0.65***0.65*11*15*8692249.22
0.22***0.22*0.140*15*8639.73
crctdw
cdw
Vfbdkgton
Vfbdton
====
===
Vmax>Vd>Vcr = 39.73t>13.58t>9.22 t olduğundan kayma donatısı gerekir.
0.8*13.580.8*9.220.01976*3.650*86
11min0.30*0.3*0.0009*3650
minmin*0.0009*150.013560.01976*
0.01976
swdcr
ywd
swctd
w
wywd
sw
ww
w
sw
AVV
sfd
Af
bsf
Abbs
A
s
?
?
–===
====
===<
=

?8 etriye için A0=0.50cm² (n=2 için Asw=2xA0=2×0.50=1.0 cm2)
1.0860.01976504322
dscmscms
­=?=??==®¯
Etriye ?8/30 cm
Not : Çatı eğiminin düşük olması nedeniyle, rüzgar yükü emme etkisi yapar ve düşey yükü azaltır.
Bu nedenle, sundurma kirişinin hesabında rüzgar yüküne dikkate almaya gerek yoktur.

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

22

6. KREN KİRİŞİ HESABI
6.1 Kren Hesapları
Faydalanılan kaynaklar:
1) Sanayi Yapı Projeleri-Turgut Çelebi
2) Çelik Yapılar , Köprüler-Turgut Nedim Uluğ
3) Yapı Statiği Cilt I -Adnan Çakıroğlu
Kren 8 tonluk ve II grup krendir.
V=1.5 m/sn kren hızı
L=18 m (kolon aksları arasındaki açıklık)
Yerden kumandalı bir kren tipidir.
6.2 Açıklık Kontrolu
Kolon Boyutları : 40/40
Kren Tablosundan [(1),(Tablo40)] P=8 ton için L’ =16.25 m alınır.
L- L’=18-16.25=1.75 m

(kren açıklıgı) L’=1625 cm

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

23
22
L=755 cm
L=795 cm
L=795 cm
2?12
5?25
798
3?22
2?12
5?25
?8/20?8/20
3?22

13
11
135
3?22
4?22
2?12
?8/20
3?22
5?25
2?12
1311
13
5
?8/20

6.3 Kren Arabası Tekerlek Reaksiyonlarının Tayini

P=8 ton ve L’ =16.25 m için tablodan [(1),(Tablo40)] tekerlekler arası h=a=3.64 m
Mesnet Reaksiyonları: Katsayılar:
R1 max=7.90 ton Dinamik Katsayısı : ?=1.40
R2 max=6.30 ton Darbe Katsayısı : ?=1.10
R1 min=3.30 ton Kren yayı : 55 mm
R2 min=1.70 ton Klavuz tekerlek çapı :40 cm

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

24
Aynı açıklıkta iki kren durumu :
Aynı açıklıkta tek kren durumu :

6.4 Kren Yükleri İçin Kesit Tesirlerinin Bulunması

Max P1 =?x R1 max =1.4×7.9=11.06 t
Max P2 =?x R2 max =1.4×6.3=8.82 t
Min P1 =?x R1 min =1.4×3.3=4.62 t
Min P2 =?x R2 min =1.4×1.7=2.38

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

25
a) Aynı açıklıkta iki kren durumu (I) :

?C=(3.54×3.64)/7.58=1.70m
?D=(4.04×3.54)/7.58=1.89m
Mc=4.62×1.70+11.06×1.89=28.75tm
?’
C=3.94/7.58=0.52m
?’
D=3.54/7.58=0.47m
Ay=11.06×1+4.62×0.52+11.06×0.4=18.66ton
By=26.74-18.66=8.08ton
F1=(1×7.58)/2=3.79m²

??
??

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

26
b) Aynı açıklıkta tek kren durumu (II) :

?C=(3.18×4.40)/7.58=1.85m
?D=(3.18×0.76)/7.58=0.32m
maxMc=11.06×1.85+4.62×0.32=21.94tm

?C=(2.54×1)/7.58=0.34m
?D=(2.54×4.64)/7.58=1.55m
?E=(2.54×5.04)/7.58=1.69m
maxME=11.06×0.34+4.62×1.55+11.06×1.6=29.61ton
??

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

27

?’
C=(3.04×0.50)/7.58=0.20
?’
D=(3.04×4.14)/7.58=1.66
?’
E=(3.04×4.54)/7.58=1.82
M’
E=11.06×0.20+4.62×1.66+11.06×1.82=30.01tm
F4=(1.82×7.58)/2=6.90m²

?”
C=(3.29×0.25)/7.58=0.11m
?”
D=(3.29×3.89)/7.58=1.69m
?”
E=(3.29×4.29)/7.58=1.75m
max”
EM=11.06×0.11+4.62×1.69+11.06×1.75=28.38tm
???
??
?

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

28

Buna göre açıklık momenti
maxMAB=30.01tm (4 nolu yükleme)
En büyük mesnet momentleri
Ayk=18.66ton ; Byk=8.08ton (1 nolu yükleme)

6.5 Kren Kirişi Zati Ağırlığı İçin Kesit Tesirleri Hesabı

Kren yayı : A55 için; fg=37.4cm²=0.00374m²
ga=0.00374×7.85=0.0294t/m
Toplam zati ağırlık:go=0.282+0.0294=0.311t/m
L=7.58m
??
?

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

29
A) Kren Kirişi Zati Yükleri :
a) Dikdörtgen Kısmında :
bw / hD=25 / 70 cm
Kren kirişi zati ağırlığı : 0.25×0.70×2500 =438 kg/m
Dg=438 kg/m
b) I Kesit Kısmında :
bw / hI=15 / 90 cm
Kren kirişi zati ağırlığı : (0.25x(0.175+0.13)+0.10×0.415)2500 =294 kg/m
Ig=294 kg/m

R1=0.438×1.34=0.64 t, R2=(3.79-1.34)x0.294=0.72 t,
Mg=?(1.36×3.79-0.64×3.12-0.72×1.225)=1.1×2.28=2.51 tm
Mq= maxMAB=30.01 tm
Zati Ağırlık Statik Hesapları :
Açıklık momentlerinin hesabı :
MAB=1.36×3.79-0.64×3.12-0.72×1.225=2.28 tm
maxMg= MAB=?x2.28=1.1×2.28=2.51tm
Mesnet reaksiyonlarının hesabı :
Vg=Ayg=Byg=?(R1+R2) =1.1x(0.64+0.72)=1.1×1.36=1.50 t
Vq=Ayq=18.66 t, Byq=8.08 t

6.6 Kren Krişi Hesap Değerlerinin Bulunması :
Md=1.4xMg+1.6xMq , Vd=1.4xVg+1.6xVq
Md=1.4×2.51+1.6×30.01= 51.53tm=51.53 tcm
Vd=1.4×1.50+1.6×18.66 = 31.96t
438kg
R2
Ay=By
R1
0.5L=3.79 m
1,34 m
Mmax
294kg
I kesit başlangıcı

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

30

Eğilme Donatısı hesabı :
b=25 cm, bw=10cm, h=70cm?d=70-4=66cm ; Md=5153tcm
Üstte 3?22 montaj donatısı için, As’=3.80×3=11.40 cm2
Fs’=As’xfyd= 11.40×3.65 = 41.61 t
()()
”1
”1
1
1
1
11
2
1
*()()2
0.85****()*()2
0.85*0.14*25**(66)11.40*3.65*(664)51532
1.488²196.3525730
196.35196.354(1.488)(2573)
2*(1.488
rd
rcsd
rcdsydd
r
MM
kcMFdFddM
kcMfbwkcdAfddM
kcMkc
kckc
kc
=
=-+-=
=-+-=
=-+-=
-+-=
-±—=-
1
6651.22)
14.7817.5kccmcm

=<

Fc+Fs’= Fs ? 0.85 fcd k1c b+ As’ fyd = As fyd
As=0.85×0.14×14.78×25/ 3.65+11.40= 23.45cm2
?As=23.45 cm²?5?25 (24.55 cm2)

Gövde donatısı : Asg=0.08*23.21=1.86 cm2 ise 2?12 (2.26cm2)
BS20-S420 için dengeli donatı oranı ?b=0.0160
Denge altı şartı(?-?’)<?b


24.5524.550.0227815*155*7.510*684*7.515*71077.50
11.400.01060.022780.01060.012181077.5
0.012180.0160b
?
???
???
===++++
==?-=-=
-=<=

Kesit denge altıdır.

Kayma hesabı :
a) Mesnetten d kadar uzakta ( dikdörtgen kısımda) :
Boyutlar : 25/70 , Malzeme : BS20-S420
Mesnet yüzünden d=66cm uzaktaki kesme kuvveti :
Vd=31.96-1.6×11.06-1.4×0.311×0.66=13.98ton

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

31
tondbfV
tondbfV
wcd
wctdcr
75.5766*25*140.0*22.0***22.0
80.1166*25*11*65.0***65.0
max===
===
Vmax>Vd>Vcr 57.75>13.98>11.80 olduğundan kayma donatısı gerekir.

0.8*13.980.8*11.800.01885*3.650*66
11min0.30*0.3*0.0009*3650
minmin*0.0009*250.02250.01885*
0.0225
swdcr
ywd
swctd
w
wywd
sw
ww
w
sw
AVV
sfd
Af
bsf
Abbs
A
s
?
?
–===
====
===>
=

?8 etriye için A0=0.50cm² (n=2 için Asw=2xA0=2×0.50=1.00cm²)
1.00660.0225443322
dscmscms
­=?=??==®¯
Etriye Ø8/25

b) Mesnet yüzünden l=134cm uzakta kayma hesabı (I kesit için) :
Boyutlar : 10/70 , Malzeme : BS20-S420
Vd=31.96-1.6×11.06-1.4×0.311×1.30=13.70ton
tondbfV
tondbfV
wcd
wctdcr
10.2366*10*140.0*22.0***22.0
72.466*10*11*65.0***65.0
max===
===
Vmax>Vd>Vcr 23.10>13.70>4.72 olduğundan kayma donatısı gerekir.
0.8*13.700.8*4.720.0412*3.65*66
11min0.30*0.3*0.0009*3650
minmin*0.0009*100.0090.0412*
0.0412
swdcr
ywd
swctd
w
wywd
sw
ww
w
sw
AVV
sfd
Af
bsf
Abbs
A
s
?
?
–===
====
===<
=

?8 etriye için A0=0.50cm² (n=2 için Asw=2xA0=2×0.50=1.00cm²)
1.00660.0412243322
dscmscms
­=?=??==®¯
Etriye : ?8/24

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

32

Sehim hesabı :
BS20 için Ec=285000kg/cm²
Tekil yükler için: Yayılı yükler için:
EI
lPf48
*3
1= EI
lPf
4
2*
384
5=
cmy
y
g
g
33
5.1127
225.37445
70*105.7*49*155.7*515*15
35*70*1067.59*5.7*45.65*9*1567.16*5.7*55.7*152
=
=++++
++++=
4
3333
48680784860571667
²67.26*4*5.712
4*5.7²33.16*5*5.712
5*5.7²5.5*37*1012
37*10
12
70*25
cmI
I
=-=
¸¸
¹
·
¨¨
©
§+++++-=
cmf03.1486807*285*48
758*68.153
1== (Kren Yükünden)
24
250.366*10*7580.12384285*486807fcm

==
?121.030.121.15fffcm=+=+=
7581.153.79200200
lfcmcm=<==

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

33
7 KİRİŞLERİN İNCELTİLMİŞ UÇ KISIMLARININ HESABI

7.1 Aşık Uç Bölgesi

Vd1=1717kg=17170N ; Hd=2289/10=228.9 kg ?229 kg
Vd=4×1717/3=2289 kg

f ck =200 kg/cm² (20 MPa) ; f yk =4200 kg/cm² (420 MPa) ; f ywk =4200 kg/cm² (420 MPa)
bw=20 cm

1. Mesnet Levhasının Boyutlandırılması :
Elastomer mesnet seçelim. Kenardan TS9967’ye göre 2 cm içerden olmalıdır.
2289max100/²1.43*16*
d
nVkgcmwcmbww?=?=?= ?seçilen 7cm
mmcmttbwt
wbsseçilirsecms
cmss
cmkgsG
0.440.08)716(2
7*16
)(2
*8
33.8100*10*2.1
²/100**2.1
==?=+=+=?=
???
?

Elastomer mesnet boyutları :
w=70mm ,b=160mm ,t=4.0mm

2. İnceltilmiş Uçta Eğilme Ve Çekme Donatısı :
d=h-2.5=12-2.5=9.5cm, 0.3d=0.3*9.5=3 cm (Askı donatısının yayıldığı uzunluk)
a=w/2+8+11.5+2.5+0.3d/2=3.5+8+11.5+2.5+3/2=27cm
dH
dV

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

34
Md=Vdxa+Hd(h-d)=2289×27+229x(12-9.5)=62376kgcm=6237600Nmm
6237600223²2.23²0.70**0.70*420*95
22907.8²0.078²0.70*0.7*420
d
sf
yk
d
n
yk
MAmmcmfd
HAmmcmf
====
====

²94.208.086.2’cmAAAnsfS=+=+=
0.35d=0.35×7.5=2.63cm?3cmseçilir. (0.40d seçilmesi daha uygundur.)
a=3.5+8+11.5+2.5+1.5=27

3. İnceltilmiş Uçta Kesme-Sürtünme Donatısı :
Acr=bxh=20×10=200cm² ; ?=1 ; µ=1.4 (TS9967)
4.3max27.823370
4.1*20000*²1*9.6***9.62
=>===e
d
cr
eV
Aµµ?µ
²17.0²17420*7.0
7.233
4.3*420
23370
*70.0*
”cmmmf
H
f
VA
yk
d
eyk
d
s==+=+=µ
²29.0²6.28420
100*200*6.0**6.0cmmmf
hbA
yk
s===?
As=As’=2.94cm²
Seçilen donatı 2?10 (3.16cm²) (Poz1)

4. İnceltilmiş Ucun 2/3d Yüksekliğinde En Az İki Sıra Yerleştirilen Ah Donatısı :
fywk=220 MPa=2200kg/cm²
²15.0²154.3*220*1.2
23370
**1.2cmmmf
VA
eyk
d
h====µ
²27.0²27220
100*200*3.0**3.0cmmmf
hbA
wyk
h===?

Ah=0.27cm²?seçilen donatı çift kollu : 2?8(2.00cm²)(Poz2)

5. Betonda Ezilme Olmadan Kirişin Göçmesi İçin :
NVNV
NdbfV
VV
resd
mc
ck
res
resd
4615423370
4615475*2003.1
2020.0*20.0
=<=
===
<
?

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

35
Özel donatıya gerek yok.

6. Askı Donatıları :
ddVT?
²52.1²152220*70.0
23370
*70.01cmmmf
VA
ywk
d
sh====
Seçilen donatı 2 kollu etriye 2?8(2.00cm²) (Poz4)
Kirişin inceltilmiş ucundan 0.30d-0.40d uzaklığa kadar yayılabilir.

7. Eğik Beton Basınç Kuvvetinin Yatay Bileşeni Olacak ‘
shA Donatısı :
shsAA=
²52.1²152220*70.0
23370
*70.01cmmmf
VA
yk
d
sh====
Seçilen donatı 2 kollu 1?10(1.58cm²) (Poz5)

8. İnce uçta eğik çatlağa karşı daha önce hesaplanan Ah ve Av donatısı
²50.0²50
75*200*20*17.070.0
23370
220*2
1**17.070.02
1’
cmmmA
dbfV
fA
v
ck
d
ywk
v
=?
»¼
º«¬
ª-=»¼
º«¬
ª-?
Seçilen donatı 2 kollu 3?8etriye(3.00cm²) (Poz3)
3?8 Poz3

1?10 Poz5

2?8 Poz4

1?10 Poz5

2?10 Poz1

2?8 Poz2

2?8 Poz4

3?8 Poz3

Poz2

2?10 Poz1

1?8

1?8

2?12 Poz6

2?12 Poz6

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

36
7.2 Makas Uç Bölgesi
Mesnet yük artırım katsayısı TS 9967 den ; k=4/3
Vd1=26.14 t ; Hd1=26.14/10=2.614 t
Vd=4×26.14/3=34.85 t ; Hd=34.85/10=3.485 t
BS20-BÇIII
f ck =200 kg/cm² (20 MPa) ; f yk =4200 kg/cm² (420 MPa) ;
f ywk =4200 kg/cm² (420 MPa)
b=30 cm

1. Mesnet Levhasının Boyutlandırılması :

Elastomer mesnet seçelim. Kenardan TS9967’ye göre 2 cm içerden olmalıdır.
26140max100/²10*26*
d
nVkgcmwcmbww?=?=?=
mmcmttbwt
wbsseçilirsecms
cmss
cmkgsG
5.445.08)2610(2
10*26
)(2
*8
33.8100*10*2.1
²/100**2.1
==?=+=+=?=
???
?

Elastomer mesnet boyutları için;
w=100mm ,b=250mm ,t=4.5mm

2. İnceltilmiş uçta eğilme ve çekme donatısı :
a=17+5=22 cm
Md=Vdxa+Hd(h-d)=34850×22+3485(66-62)=780640kgcm=7806.4×104 Nmm
dH
Vd

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

37
47806.4*10428²4.28²0.70**0.70*420*620
34850118²1.18²0.70*0.7*420
d
sf
yk
d
n
yk
MAmmcmfd
HAmmcmf
====
====

As’=Asf+An=4.28+1.18=5.46 cm2
3. İnceltilmiş Uçta Kesme-Sürtünme Donatısı :
Acr=bxh=30×66=1980cm² ; ?=1 ; µ=1.4 (TS9967)
256.9***6.9*1²*1.98*10*1.45.49max3.4348500
cr
ee
d
A
V
?µµµ===>=
ise µe=3.4 alınır.
”34850034850363²3.63²0.70*0.70*420*3.40.7*420
dd
s
eyk
VHAmmcmfµ=+=+==
0.6**0.6*300*660283²2.83²420s
yk
bhAmmcmf?===
As’=5.46 cm2> As’’=3.63 cm2
ise As=5.46cm² alınır.
Seçilen donatı çift kollu 3?12 (6.78cm²) (Poz1)

4. İnceltilmiş Ucun 2/3d Yüksekliğinde En Az İki Sıra Yerleştirilen Ah Donatısı :
348500116²1.16²2.1**2.1*420*3.4
d
h
yke
VAmmcmfµ====
0.3**0.3*300*660141²1.41²420h
wyk
bhAmmcmf?===
Ah=1.41cm² alınır. Seçilen donatı çift kollu : 3?8(3cm²)(Poz2)
5. Betonda Ezilme Olmadan Kiriş Göçmesi İçin :
200.20*0.20300*5805353851.3
dres
ck
res
mc
VV
fVbdN?
?
===
348500535385dresVNVN=<= olduğundan kiriş uç kesiti yeterlidir.
6. İnce uçta eğik çatlağa karşı daha önce hesaplanan Ah ve Av donatısı :
113485000.17**0.17*20*300*62020.702*4200.70
424²4.24²
d
vck
ywk
v
VAfbdf
Ammcm
ªºªº?-=-«»«»¬¼¬¼
?=

Seçilen donatı 2 kollu 3?10(4.74cm²) (Poz3)

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

38

3?12 Poz1

3?8 Poz2

1?8 Poz2

3?10 Poz3

3?14 Poz1
3?10 Poz3

1?8 Poz2

1?8 Poz2

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

39
7.3 Sundurma Kirişi Uç Bölgesi
Mesnet yük artırım katsayısı TS 9967 den ; k=4/3
Vd1=18.09 t=18090 kg ; Hd1=18090/10=1809 kg
Vd=4×18090/3=24120 kg ; Hd =24120/10= 2412 kg

f ck =200 kg/cm² (20 MPa) ; f yk =4200 kg/cm² (420 MPa) ; f ywk =4200 kg/cm² (420 MPa)
bw=30 cm

1. Mesnet Levhasının Boyutlandırılması :

Elastomer mesnet seçelim. Kenardan TS9967’ye göre 2 cm içerden olmalıdır.
24120max100/²9.315*26*
d
nVkgcmwcmbww?=?=?=?
1.2**100/²
1.2*10*1008.33
*26*15880.662()2(1526)
Gskgcm
sscm
bwscmseçilirsestcmmmtwbt
?
???
=?===?==++

Elastomer mesnet boyutları için;
w=150mm ,b=210mm ,t=6mm

1. İnceltilmiş uçta eğilme ve çekme donatısı
0.35-0.40d ise 0.3 d=12 cm
a=0.5×15+13+2.5+0.5×12=29 cm
Md=Vdxa+Hd(h-d)=24120×29+2412x(50-47.5)=705510 kgcm=7055×104 Nmm
dH
Vd

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

40
47055*10505²5.05²0.70**0.70*420*475
2412082²0.82²0.70*0.7*420
d
sf
yk
d
n
yk
MAmmcmfd
HAmmcmf
====
====

‘5.050.825.87²SsfnAAAcm=+=+=
3. İnceltilmiş Uçta Kesme-Sürtünme Donatısı :
Acr=bxh=30×50=1500cm² ; ?=1 ; µ=1.4 (TS9967) Ek.D
256.9***6.9*1²*1.5*10*1.46.01max3.4241200
cr
ee
d
A
V
?µµµ===>=
µe=3.4 alınır.
”24120024120251²2.51²0.70*0.70*420*3.40.7*420
dd
s
eyk
VHAmmcmfµ=+=+==
”0.6**0.6*300*500214²2.14²420s
yk
bhAmmcmf?===
Seçilen As=As’=5.87cm² alınır.
Seçilen donatı çift kollu 3?12 (6.78cm²) (Poz1)

4. İnceltilmiş Ucun 2/3d Yüksekliğinde En Az İki Sıra Yerleştirilen Ah Donatısı :
24120080²0.80²2.1**2.1*420*3.4
d
h
yke
VAmmcmfµ====
0.3**0.3*300*500107²1.07²420h
wyk
bhAmmcmf?===
Ah=1.07 cm²alınır. Seçilen donatı çift kollu : 2?8 (2cm²)(Poz2)
5. Betonda Ezilme Olmadan Kiriş Göçmesi İçin :
200.20*0.20300*4754384621.3
dres
ck
res
mc
VV
fVbdN?
?
===
241200438462dresVNVN=<= olduğundan kiriş uç kesiti yeterlidir.

7. Askı donatısı :
1241200820²8.21²0.70*0.70*420
d
sh
ywk
VAmmcmf====
Seçilen donatı 2 kollu 4?12 (9.04cm²) (Poz4)

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

41
8. Eğik beton basınç kuvvetinin yatay bileşeni olacak ‘
shA donatısı :
1241200820²8.21²0.70*0.70*420
d
sh
yk
VAmmcmf====
Seçilen donatı 2 kollu 2?16 (8.04cm²) (Poz5)

9. İnce uçta eğik çatlağa karşı daha önce hesaplanan Ah ve Av donatısı :
‘112412000.17**0.17*20*300*47520.702*4200.70
281²2.81²
d
vck
ywk
v
VAfbdf
Ammcm
ªºªº?-=-«»«»¬¼¬¼
?=

Seçilen donatı 2 kollu 3?8 (3.0cm²) (Poz3)

4?12 Poz4

2?16 Poz5

3?12 Poz1

2?8 Poz2

2?16 Poz5
4?12 Poz4

3?12 Poz1

1?8 Poz2

1?8 Poz2

3?8 Poz3

3?8 Poz3

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

42
7.4 Kren Kirişi Uç Bölgesi
Mesnet yük artırım katsayısı TS 9967 den ; k=4/3
Vd1=31.34 t=31340 kg ; Hd1=1.6×2.67=4.27 t =4270 kg
Vd=4×31340/3=41787 kg ; Hd=4×4270/3=5693 kg
Hd =4.27 ton >Vd /10 =3.134 ton

f ck =200 kg/cm² (20 MPa) ; f yk =4200 kg/cm² (420 MPa) ; f ywk =4200 kg/cm² (420 MPa)
bw=25 cm

1. Mesnet Levhasının Boyutlandırılması :

Elastomer mesnet seçelim. Kenardan TS9967’ye göre 2 cm içerden olmalıdır.
cmwwwb
Vcmkgd
n159.14*21
31340
*²/100max?=?=?=?
mmcmttbwt
wbsseçilirsecms
cmss
cmkgsG
5.555.08)2115(2
15*21
)(2
*8
33.8100*10*2.1
²/100**2.1
==?=+=+=?=
???
?

Elastomer mesnet boyutları için;
w=150mm ,b=210mm ,t=5.5mm

2. İnceltilmiş uçta eğilme ve çekme donatısı
0.35-0.40d ise 0.3 d=12 cm
a=0.5×15+3+2.5+0.5×12=19 cm
Md=Vdxa+Hd(h-d)=41787×19+5693x(40-37.5)=808186 kgcm=8082×104 Nmm
d
Hd

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

43
²94.1²194420*7.0
56930
*70.0
²33.7²733375*420*70.0
10*8082
**70.0
4
cmmmf
HA
cmmmdf
MA
yk
d
n
yk
d
sf
====
====

²27.994.133.7’cmAAAnsfS=+=+=
3. İnceltilmiş Uçta Kesme-Sürtünme Donatısı :
Acr=bxh=25×40=1000cm² ; ?=1 ; µ=1.4 (TS9967) Ek.D
4.3max31.2417870
4.1*10*1*²1*9.6***9.652
=<===e
d
cr
eV
Aµµ?µ
”41787056930624²6.24²0.70*0.70*420*2.310.7*420
dd
s
eyk
VHAmmcmfµ=+=+==
”0.6**0.6*250*400143²1.43²420s
yk
bhAmmcmf?===
Seçilen As=As’=9.27cm²
Seçilen donatı çift kollu 3?14 (9.24cm²) (Poz1)

4. İnceltilmiş Ucun 2/3d Yüksekliğinde En Az İki Sıra Yerleştirilen Ah Donatısı :
²91.3²39131.2*220*1.2
417870
**1.2cmmmf
VA
eyk
d
h====µ
²36.1²136220
400*250*3.0**3.0cmmmf
hbA
wyk
h===?
²36.1²136220
400*250*3.0**3.0cmmmf
hbA
ywk
h===?
Ah=3.91cm²?seçilen donatı çift kollu : 2?12(4.52cm²)(Poz2)
5. Betonda Ezilme Olmadan Kiriş Göçmesi İçin :
NdbfV
VV
mc
ck
res
resd
288462375*2503.1
2020.0*20.0===
?
?

NVNVresd288462417870=>= olduğundan kirişin ucuna özel donatı konacaktır.
Eğer Vd>Vres ise kirişin mesnet köşesini korniyerle donatmak ve oluşabilecek iki çeşit çatlağa
karşı donatıları yerleştirmek gerekir. Donatı ve mukavemet hesabı yapılırken arttırılmış hesap yükleri
1.15 değerinde bir ek katsayı ile arttırılmalıdır. (TS 9967)

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

44
)(
)***9.6(
*)(
)***9.6(
20*
*
20*
*)(
***9.6
‘*
2
‘*
2
2
‘*’
*

2
2
dd
cr
ykdd
ykcr
e
yk
dd
nsf
e
d
d
yk
d
yke
d
nsf
yknsf
cr
e
HV
A
fHV
fA
f
HVAACosVV
f
H
f
CosVAA
fAA
A
+=+=
+=+?=
+=+
+=
µ?µ?µ
µ
µ
µ?µ

veya

yknsf
cr
efAA
A
*)(
**²*9.6
2+=µ?µ

6. Özel Donatılı Kiriş Ucu Hesabı :

dV=1.15×471870=480551N , ‘
dH=1.15×56930=65470N
a) 1 nolu çatlak için donatı hesabı(TS9967 Şekil 7 ) :
Acr=bxw/Sin?=250×150/Sin20=109643mm²
4.3max35.2940.0*480551
4.1*109643*²1*9.6
20*
***9.6

2
1=<===e
d
cr
eCosV
Aµµ?µ
?=1;µ=1.4(TS9967 Ek-1)
Asf+An=4.59+1.56=6.15cm²?4?14(6.16cm²) (Poz6)
Korniyerle bağlanıyor.
Nervürlü çubuklarda kenetlenme boyu
TS 500’den lb=0.12xfydx?/fctd=0.12x3650x?/11=39.8??40?>20?
b) 2 nolu çatlak için donatı hesabı :
?12 için lb=40×1.2=48cm
Acr2=1.7xlbxb=1.7x480x250=204000mm²
NCosVV
HV
A
e
d
d
dd
cr
e
19222035.2
940.0*48055120*
**²*9.6
1


‘*
2
2
===
+=
µ
µ?µ

65.762.7420*)156459(
4.1*10*204*²1*9.63
2?=+=eµ
veya

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

45
4.34.3max65.765470192220
4.1*10*204*²1*9.63
2=?=>=+=eeeµµµ

*’
1
2
2
1
1
19222065470437²4.37²*3.4*420
()*(459156)*420180²*3.4*420
0.9*(1.7)*0.9*1.7*480*250min437²4.37²420
4.37²
dd
sh
eyk
sfnyk
sh
eywk
b
sh
yk
sh
VHAmmcmf
veya
AAfAmmf
lbAmmcmf
Acm
µ
µ
++====
++===
====
?=

?çift kollu 2?12(4.57cm²) (Poz7)
Kiriş ucunda 2W=2×15=30cm genişliğindeki bölgeye konacaktır.
Kiriş açıklığı l=758cm
l/h=758/70=10.8>7 olduğundan kirişin uç kesitine Ach donatısının konmasına gerek yok.

7. Askı donatısı :
²21.14²1421420*70.0
417870
*70.01cmmmf
VA
ywk
d
sh====
Seçilen donatı 4 kollu 4?12(18.08cm²) (Poz4)

8. Eğik beton basınç kuvvetinin yatay bileşeni olacak ‘
shA donatısı :
²21.14²1421420*70.0
417870
*70.01cmmmf
VA
yk
d
sh====
Seçilen donatı 2 kollu 2?22(15.20cm²) (Poz5)
9. İnce uçta eğik çatlağa karşı daha önce hesaplanan Ah ve Av donatısı :
²26.6²626
375*250*20*17.070.0
417870
420*2
1**17.070.02
1′
cmmmA
dbfV
fA
v
ck
d
ywk
v
=?
»¼
º«¬
ª-=»¼
º«¬
ª-?
Seçilen donatı 2 kollu 3?12(6.78cm²) (Poz3)
²52.0²52420*3
65470
*3
65470′
cmmmf
TA
NHT
yk
d
ch
dd
=?==
==

Seçilen donatı 1?10 (Poz8)

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

46

2?22 Poz5

4?14 Poz1

2?12 Poz2

3?12 Poz3

3?12 Poz3

1?8 Poz2

1?8 Poz2

3?14 Poz1

2?22 Poz5

4?12 Poz4

3?12 Poz4

4?14 Poz6

4?14 Poz6

1?10 Poz8

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

47
8 ANA ÇERÇEVEYE GELEN KREN YÜKLERİ
8.1 Kren Konsoluna Gelen Yüklerin Tayini:
Kren konsolu zati ağırlığı (b=40cm)
Rg=0.40(0.20+0.40)x0.5×0.30×0.25=0.09ton
8.2 Kren Kirişi Yükleri:
Kren kirişi zati ağırlık çözümünden maksimum toplam mesnet reaksiyonu olarak alınır.
R0=2Ay=2×1.30=2.60ton
Pg=Rg+R0=2.69ton
8.3 Faydalı Kren Yükleri:
Kren kirişi ana yükleme çözümünden maksimum bir tek reaksiyon olarak alınır.
Pkmax=Ay=18.66ton Pkmin=By=8.08ton
Kren konsolu yükleri: Pg=2.69ton Pq=18.66ton
8.4 Kren Yüklerinin Enine Tesiri:
Fren ve darbe tesirleri sonucu oluşan yüklerdir ve ana taşıyıcı çerçeve tarafından karşılanırlar.
Hmax=Ay/10=1.866ton
Hmin=By/10=0.808ton
8.5 Kren Yüklerinin Boyuna Tesiri:
Vmax=Ay/7=2.67ton
Vmin=By/7=1.15ton
Betonarme kren kirişi için bu eksenel basınç önemli olmayıp ihmal edilebilir.(Vmax , Vmin )
———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

48
9 DÖŞEME PANELİ HESAPLARI

? 8/15L = 796 cm
L = 221 cm
? 8/15
11,5
1,5
8,5
1025
56,75
8,5
88,5
225
56,75
56,75
225
56,75
88,5
11,5
AA
B
B
A-A KESİTİ
B-B KESİTİ800

DÖŞEME HESABI :
Programlayan : Rıfat SEZER Hazırlayan: Rıfat SEZER
Malzeme :
BS20-
S420 fywk 4200 kg/cm2
Ec 285000 kg/cm2 2850000 t/m2

fck 200 kg/cm2
Döşeme Boyutları : fyk 4200 kg/cm2
Plak genişliği (B) : 2.25 m fcd 0.153846 kg/cm2
Plak uzunluğu (A) : 7.75 m fctd 0.011966 kg/cm2
Enine doğrultuda plak açıklıkları : ?mc 1.3
1) Konsol boyu = 0.625 m ?ms 1.15
2) Orta açıklık = 1 m fyd 3.652174 t/cm2
Kaplama+sıva (gk) = 0.15 t/m2 fywd 3.652174 t/cm2
Hareketli yük (q) = 0.2 t/m2 Nervür Boyutları :
Döşeme Yükleri Hesabı : b 112.5 cm
h 35 cm
1) Plak yük analizi : (1.4g+1.q) (Yerinde) hf 10 cm
g1=(go+gk)= 0.4 t/m2 bwü 11.5 cm
pd1=1.4*g1+1,6q= 0.88 t/m2 bwa 8.5 cm
2) Nervür yük analizi (zati yük için): bwort 10 cm
Bir nervür için : (Taşıma) hg 25 cm
g2= 0.5125 t/m d 32 cm
pd2=1.4*g2= 0.7175 t/m df 8.5 cm
3) Nervür yük analizi (zati+hareketli yük
için): (Yerinde)
g2= 0.5125 t/m
q= 0.225 t/m
pd3=1.4*g2+1,6q= 1.0775 t/m

Döşeme Donatı hesapları :

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

49
1) Enine doğrultuda plak donatı hesabı (Pd1=1.4g1+1.6q için) :

Mesnet momenti :
Mesnet reaksiyonları
: Pd1= 0.88 t/m
Mm= 17.1875 tcm Ayd=Byd=0.99 t

Açıklık
momenti :
Ma= -0.06188 tm
Donatı hesabı :
Açıklıkta :
Ashesap= -0.00221 cm2 Asmin= 2.25 cm2
As= 2.25 cm2 s= 22.32889cm smax= 15 cm
Seçilen donatı : ? 8 / 15
Dağıtma donatısı : ? 8 / 20 cm
Mesnette :
Ashesap= 0.615177 cm2 Asmin= 2.25 cm2
As= 2.25 cm2 s= 22.32889cm smax= 15 cm
Seçilen donatı : ? 8 / 15
Dağıtma donatısı : ? 8 / 20 cm

2) Boyuna doğrultuda nervür donatı hesabı (Pd2=1.4g2 için):
(Döşemenin Taşıma durumu için) Ao= 0.5024 cm2
Konsol boylarının hesabı (Mm=Ma ) : pd2= 0.7175 t/m
konsol boyu (a) = 1.61 m
Orta açıklık (lo) = 4.54 m
Mesnet momenti : Mm= 92.42383 tcm
Açıklık momenti : Ma= 92.42383 tcm
Mesnet reaksiyonları : Ay=By= 2.780313 t
VAsol= 1.151643 t Vasağ= 1.628669t
Donatı hesabı : bw= 10 cm d= 32 cm
a) Mesnette : fyd= 3.652174 t/cm2
As= 0.878699 cm2 Asmev= 3.3284 cm2 İlave donatı gerekmez

b) Açıklıkta :
As= 0.878699 cm2 ? 10 için Ao= 0.79 cm2
Seçilen donatı : 2 ? 10
Sağlanan donatı alanı: 1.57 cm2

3) Boyuna doğrultuda nervür donatı hesabı (Pd3=1.4g3+1.6q için):
Pd3g= 0.5125 t/m Pd3q= 0.225 t/m pd3= 1.0775 t/m
Nervür açıklığı :La= 7.75 m
Açıklık momenti : Ma= 808.9668 tcm
Mesnet reaksiyonları : Ay=By= 4.175313 t
Vg= 1.985938 t Vq= 0.871875t
Vd= 4.175313 t b= 112.5 cm2 hf= 10 cm
Donatı hesabı : bw= 10 cm d= 32 cm
Açıklıkta : fyd= 3.652174 t/cm2
As= 7.69107 cm2 ? 24 için Ao= 4.52 cm2
Seçilen donatı : 2 ? 24
Sağlanan donatı alanı: 9.0432 cm2

Kayma Hesabı :
bw= 10 cm d= 32 cm
fcd= 0.153846 t/cm2 fctd= 0.011966t/cm2 fywd= 3.652174 t/cm2
Vd= 4.175313 t

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

50
Vcr= 2.489016 t
Vmax= 10.83077 t
Vmax>Vd>vcr ise kayma hesabı gerekir.
Asw/s= 0.018688 min Asw/s= 0.00983 ise Asw/s= 0.018688 alınır.
? 8 için Asw= 1.00 cm2 s= 54 cm
d/2= 16 cm
Etriye : ? 8 / 16

10
58.258.591.58.558.25
225
25

800
35
Ø8 / 15
Ø8 / 15
L=795
L=795
2 Ø 24L=795

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

51

10 DÖŞEME L KİRİŞ HESAPLARI

F10
L=550 cm
L=550 cm
L=550 cm
2F10
3F22
3F14

etriye:F8 /30
etriye:F10 /17
3F22
3F14
2F10
1F10

L KİRİŞ HESABI :
Programlayan : Rıfat SEZER Hazırlayan:
Rıfat
SEZER
DÖŞEME KENAR KİRİŞ HESABI
L kiriş boyutları :
bw 25 cm h 60 cm
Lnet 5.53 m Duvar yükü 0.25 t/m2
Duvar net
yüksekliği= 2.5 m d’ 4 cm (pas payı)

Gövde kısa konsolu boyutları: Malzeme: BS20-S420

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

52
h 30 cm konsol yüksekliği fck 200 kg/cm2
lc 15 cm konsol boyu fyk 4200 kg/cm2
a 9 cm tekil yükün gövdeye mesafe. fywk 4200 kg/cm2
Vg 1.985938 t (döşeme) Ec 285344 kg/cm2
Vq 0.871875 t (döşeme) fctk 15.55635 kg/cm2
Vd 4.175313
t
(döşeme) 41753.13N fcd 0.153846 t/cm2
d 27 cm fctd 0.011966 t/cm2
Döşeme boyutları : fyd 3.652174 t/cm2
bk 62.5 cm nervürün kenara mesafesi fywd 3.652174 t/cm2
s 100 cm iki nervür arası mesafe fck 20 N/mm2
bo 8.5 cm nervür alt ucu genişliği fyk 420 N/mm2
bk+(bo+h)/2= 81.75 cm fywk 420 N/mm2
bo+h= 38.5 cm fctk 1.555635 N/mm2

A) GÖVDE KISA KONSOLU HESABI :
1) s>bo+h için :
s= 100 cm>bo+h= 38.5 cm
Vres1= 142448.7 N 14244.87kg
Vres2= 134995.9 N 13499.59kg
Vres1>Vres2 ise Vres= 142448.7N alınır.
Vd= 41753.13 N < Vres= 142448.7N ise kesit boyutları yeterlidir.
2) s<bo+h için :
s= 100 cm>bo+h= 38.5 cm
Vres1= 0 N 0 kg
Vres2= 0 N 0 kg
Vres1<Vres2 ise Vres= 0 N alınır.
Vd= 0 N > Vres= 0 N
Sonuç: Vres= 142448.7 N alınır. Vd= 41753.125N
Gövde kısa konsolu donatı hesabı :
a) Kısa konsol etriye hesabı :
1)Vd<Vres için donatı hesabı :
Vd= 41753.13 N < Vres= 142448.7N
fywk= 420 N/mm2
As= 142.0174 mm2= 1.420174cm2
1 m için As= 1.420174 cm2/m
? 8 için Ao= 0.5024 cm2
Etriye : ? 8 / 30 (iki kollu)
s= 71 cm <=h= 30 cm
<=30 cm 30 cm
Sağlanan donatı
alanı: 1.420174 cm2
2)Vd>Vres için donatı hesabı :
Vd= 41753.13 N < Vres= 142448.7N
fyk= 420 N/mm2 h= 300 mm s= 1000 mm
d= 270 mm a= 90 mm
As1= 0 mm2= 0 cm2 Acr= 300000 mm2
?= 1 µ= 1.4 max µe= 3.4
µe= 0 < 3.4 ise µe= 3.4 alınır.
As2= 0 mm2= 0 cm2 > 0 cm2
ise As= 0 cm2 alınır.

1 m için As= 0 cm2/m
? 8 için Ao= 0.5024 cm2
Etriye : ? 8 / 0 (iki kollu)

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

53
s= 0 cm <=h= 30 cm
<=30 cm
Sağlanan donatı
alanı: 0 cm2
b) Kiriş gövdesi ilave etriye hesabı :
Vd= 41753.13 N fywk= 420 N/mm2
Ash= 184.62 mm2 1.85 cm2
Ash/2= 0.92 cm2 ( tek kol için)
1 m için Ash/2= 0.92 cm2/m
? 8 için Ao= 0.5024 cm2
Etriye : ? 8 / 30 (iki kollu)
s= 109 cm <=h= 30 cm
<=30 cm
Sağlanan donatı
alanı: 0.923113 cm2
* Ash donatısı kesme ve burulmaya karşı hesaplanan kiriş donatısına eklenecektir.
* Ash donatısı, nervür ekseninden nervür eksenine olan aralığa eşit olarak yerleştirilecektir.
Ancak her durumda * Ash’ ın en az yarısı bo+h aralığında bulunacaktır.
bo+h= 38.5 cm için en az donatı : 0.3553986cm2
? 8 için Ao= 0.5024 cm2
Donatı : 1 ? 8 veya ? 8 / 54
Sağlanan donatı
alanı: 0.355399 cm2
Alındaki boyuna donatı:
Al= 133.0714 mm2= 1.330714cm2
? 10 için Ao= 0.785 cm2
Donatı : 2 ? 10
Sağlanan donatı
alanı: 1.330714 cm2

B) L KİRİŞ HESABI :

bw= 25 cm fcd= 0.153846t/cm2 fyd= 3.652174 t/cm2
h= 60 cm fctd= 0.011966t/cm2 fywd= 3.652174 t/cm2
Lnet= 5.53 m d= 56 cm
Vg= 1.985938 t(döşeme) Vq=0.871875t(döşeme) Vd= 4.175313 t(döşeme)
L Kiriş yük analizi : s= 100 cm (iki nervür arası mesafe)
Kiriş zati ağırlığı = 0.375 t/m Nervür sayısı : ner= 5.53 adet
Duvardan = 0.625 t/m Döşeme sayısı = 3 adet
g= 1 t/m a+bw/2= 21.5 cm
Döşeme yükü: pd1= 4.175313 t/m Kiriş Mesnet Reaksiyonları :
Kiriş yükü: pg= 2.99 t/m Vg= 8.27 t
Kiriş yükü: pq= 0.87 t/m Vq= 2.41 t
Kiriş yükü: pd = 5.58 t/m Vd= 15.434 t
Md= 21.33018 tm= 2133.018tcm
Td= 89.76922 tcm/m (burulma momenti)
Mr=Md
A= -1.63462 B= 183.07692C= -2133.02
a1=k1c= 13.2087 cm ?=B^2-4AC= 19570.51 >0
Mr= 2133.018 tcm As= 11.82373cm2
Yaklaşık olarak : As1= 11.58811cm2
? 22 için Ao= 3.7994 cm2
Donatı : 3 ? 22
Sağlanan donatı
alanı: 11.82373 cm2
Basınç donatılı hesap: ? 14 için Ao= 1.5386 cm2
3 ? 14 için As’= 4.6158 cm2

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

54
Mr=Md Ms’= 876.6006 tcm
A= A= -1.63462 B= 183.07692C= -1256.42
a1=k1c= 7.344391 cm ?=B^2-4AC= 25302.12 >0
Mr= 1256.417 tcm As= 11.19011cm2
Yaklaşık olarak : As1= 6.825773cm2
? 22 için Ao= 3.7994 cm2
Donatı : 3 ? 22
Sağlanan donatı
alanı: 11.19011 cm2
L Kiriş Kayma Hesabı :
Vd= 12.3039 t (mesnet yüzünden d mesafede)
Vcr= 10.88944 t
Vmax= 47.38462 t
Vmax>Vd>Vcr kayma hesabı gereklidir.
Asw/s= 0.017565 ? 10 için Ao= 0.785 cm2
s= 89.38428 cm<d/2= 28
cm ise
s= 28 cm
Etriye : ? 10 / 28 (çift kollu)
Vr = Vc+Vw = 22.35727 t>Vd= 12.3039 t
L Kiriş Burulma Hesabı :
Vd= 12.3039 t fyd= 3.652174t/cm2 fywd= 3.652174 t/cm2
Td= 89.76922 tcm fctd= 0.011966t/cm2 fcd= 0.153846 t/cm2
bw= 25 cm h= 60 cm d= 56 cm
bk= 17 cm hk= 52 cm
Ae= 884 cm2 Ue= 138 cm
Burulma için şekil katsayısı : S= 16875 cm3
Burulma çatlama momenti : Tcr= 201.9334tcm
Vcr= 10.88944 t Vc=0,8Vcr = 8.7115555t
? =(Vd/Vcr)^2+(Td/Tcr)^2= 1.47428 >1,0 ise burulma hesabı gerekir
? = 1.47428 >1,0 ise kesit çatlamıştır
?= 14.10816 kg/cm2
?max= 38.46154 kg/cm2 >?= 14.10816kg/cm2 ise kesit boyutları yeterlidir.
min ?wo= 0.000707 ise min Ao/s= 0.0176657
min Asl= 1.253604 cm2

Burulma donatısı hesabı : Vcr= 10.88944t Vd= 12.3039 t
Vc= 8.711556 t Td= 89.76922tcm
Ao/s= 0.022685 ise Ao/s= 0.022685alınır.
? 10 Etriye için Ao= 0.785 cm2
Etriye aralığı (s)= 34.605 cm
d/2= 28.00 cm Ue/8= 17.25 cm ise smax= 17.25 cm alınır.
smin= 3.5 cm
Seçilen etriye aralığı: s= 17.3 cm
Etriye : ? 10 / 17
Vr = Vc+Vw = 27.326 t>Vd= 12.3039 t

Eğilme + Burulma için toplam boyuna donatı :
Asl= 1.918549 cm2 ise Asl= 1.918549cm2 Eğilme donatısına eklenecektir.
Buna göre toplam eğilme donatısı alanı Ast= 13.108654cm2
? 22 için Ao= 3.7994 cm2
Seçilen Donatı : 3 ? 22
Sağlanan donatı
alanı: 13.10865 cm2
———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

55
11 DÖŞEME TERS T KİRİŞ HESAPLARI

F10
L=550 cm
L=550 cm
L=550 cm
2F10
3F22
3F14

TERS T KİRİŞ HESABI :
Programlayan : Rıfat SEZER Hazırlayan:
Rıfat
SEZER
DÖŞEME ORTA KİRİŞ HESABI
T kiriş boyutları :
bw 55 cm h 60 cm
Lnet 5.53 m Duvar yükü 0.25 t/m2
Duvar net
yüksekliği= 2.5 m d’ 4 cm (pas payı)
a) Sağ gövde kısa konsolu boyutları: Malzeme:
BS20-
S420
h 30 cm konsol yüksekliği fck 200 kg/cm2
lc 15 cm konsol boyu fyk 4200 kg/cm2
a 9 cm tekil yükün gövdeye mesafe. fywk 4200 kg/cm2
Vg 1.985938 t (döşeme) Ec 285344 kg/cm2
Vq 0.871875 t (döşeme) fctk 15.55635 kg/cm2
Vd 4.175313 t 41753.13N fcd 0.153846 t/cm2

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

56
d 27 cm fctd 0.011966 t/cm2
Sağ döşeme boyutları : fyd 3.652174 t/cm2
bk 62.5 cm nervürün kenara mesafesi fywd 3.652174 t/cm2
s 100 cm iki nervür arası mesafe fck 20 N/mm2
bo 8.5 cm nervür alt ucu genişliği fyk 420 N/mm2
bk+(bo+h)/2= 81.75 cm fywk 420 N/mm2
bo+h= 38.5 cm fctk 1.555635 N/mm2
b) Sol gövde kısa konsolu boyutları:
h 30 cm konsol yüksekliği
lc 15 cm konsol boyu
a 9 cm tekil yükün gövdeye mesafe.
Vg 1.985938 t (döşeme)
Vq 0.871875 t (döşeme)
Vd 4.175313 t 41753.13N
d 27 cm
Sol döşeme boyutları :
bk 62.5 cm nervürün kenara mesafesi
s 100 cm iki nervür arası mesafe
bo 8.5 cm nervür alt ucu genişliği
bk+(bo+h)/2= 81.75 cm
bo+h= 38.5 cm

A) GÖVDE KISA KONSOLU HESABI :
a) Sağ gövde kısa konsolu hesapları :
1) s>bo+h için :
s= 100 cm>bo+h= 38.5 cm
Vres1= 142448.7 N 14244.87kg
Vres2= 134995.9 N 13499.59kg
Vres1>Vres2 ise Vres= 142448.7N alınır.
Vd= 41753.13 N < Vres= 142448.71N ise kesit boyutları yeterlidir.
2) s<bo+h için :
s= 100 cm>bo+h= 38.5 cm
Vres1= 0 N 0 kg
Vres2= 0 N 0 kg
Vres1<Vres2 ise Vres= 0 N alınır.
Vd= 0 N > Vres= 0 N
Sonuç: Vres= 142448.7 N alınır. Vd= 41753.13 N
Sağ gövde kısa konsolu donatı hesabı :
1)Vd<Vres için donatı hesabı :
Vd= 41753.13 N < Vres= 142448.71N
fywk= 420 N/mm2
As= 142.0174 mm2= 1.420174cm2
1 m için As= 1.420174 cm2/m
? 8 için Ao= 0.5024 cm2
Etriye : ? 8 / 30 (iki kollu)
s= 71 cm <=h= 30 cm
<=30 cm
Sağlanan donatı
alanı: 1.420174 cm2
2)Vd>Vres için donatı hesabı :
Vd= 41753.13 N < Vres= 142448.71N
fyk= 420 N/mm2 h= 300 mm s= 1000 mm
d= 270 mm a= 90 mm
As1= 0 mm2= 0 cm2 Acr= 300000 mm2
?= 1 µ= 1.4 max µe= 3.4
µe= 0 < 3.4 ise µe= 3.4 alınır.

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

57
As2= 0 mm2= 0 cm2 > 0 cm2
ise As= 0 cm2 alınır.

1 m için As= 0 cm2/m
? 8 için Ao= 0.5024 cm2
Etriye : ? 8 / 0 (iki kollu)
s= 0 cm <=h= 30 cm
<=30 cm
Sağlanan donatı
alanı: 0 cm2
b) Kiriş gövdesi ilave etriye hesabı :
Vd= 41753.13 N fywk= 142448.71N/mm2
Ash= 184.62 mm2 1.85 cm2
Ash/2= 0.92 cm2 ( tek kol için)
1 m için Ash/2= 1.48 cm2/m
? 8 için Ao= 0.5024 cm2
Etriye : ? 8 / 30 (iki kollu)
s= 68 cm <=h= 30 cm
<=30 cm
Sağlanan donatı
alanı: 1.476981 cm2
* Ash donatısı kesme ve burulmaya karşı hesaplanan kiriş donatısına eklenecektir.
* Ash donatısı, nervür ekseninden nervür eksenine olan aralığa eşit olarak yerleştirilecektir.
Ancak her durumda * Ash’ ın en az yarısı bo+h aralığında bulunacaktır.
bo+h= 38.5 cm için en az donatı : 0.568638 cm2
? 8 için Ao= 0.5024 cm2
Donatı : 1 ? 8 veya ? 8 / 34.0
Sağlanan donatı
alanı: 0.568638 cm2
Alındaki boyuna donatı:
Al= 133.0714 mm2= 1.3307143cm2
? 10 için Ao= 0.785 cm2
Donatı : 2 ? 10
Sağlanan donatı
alanı: 1.330714 cm2
b) Sol gövde kısa konsolu hesapları :
1) s>bo+h için :
s= 100 cm>bo+h= 38.5 cm
Vres1= 142448.7 N 14244.87kg
Vres2= 134995.9 N 13499.59kg
Vres1>Vres2 ise Vres= 142448.7N alınır.
Vd= 41753.13 N < Vres= 142448.71N ise kesit boyutları yeterlidir.
2) s<bo+h için :
s= 100 cm>bo+h= 38.5 cm
Vres1= 0 N 0 kg
Vres2= 0 N 0 kg
Vres1<Vres2 ise Vres= 0 N alınır.
Vd= 0 N > Vres= 0 N
Sonuç: Vres= 142448.7 N alınır. Vd= 41753.13 N
Sol gövde kısa konsolu donatı hesabı :
1)Vd<Vres için donatı hesabı :
Vd= 41753.13 N < Vres= 142448.71N
fywk= 420 N/mm2
As= 142.0174 mm2= 1.420174cm2
1 m için As= 1.420174 cm2/m
? 8 için Ao= 0.5024 cm2
Etriye : ? 8 / 30 (iki kollu)

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

58
s= 71 cm <=h= 30 cm
<=30 cm
Sağlanan donatı
alanı: 1.420174 cm2
2)Vd>Vres için donatı hesabı :
Vd= 41753.13 N < Vres= 142448.71N
fyk= 420 N/mm2 h= 300 mm s= 1000 mm
d= 270 mm a= 90 mm
As1= 0 mm2= 0 cm2 Acr= 300000 mm2
?= 1 µ= 1.4 max µe= 3.4
µe= 0 < 3.4 ise µe= 3.4 alınır.
As2= 0 mm2= 0 cm2 > 0 cm2
ise As= 0 cm2 alınır.

1 m için As= 0 cm2/m
? 8 için Ao= 0.5024 cm2
Etriye : ? 8 / 0 (iki kollu)
s= 0 cm <=h= 30 cm
<=30 cm
Sağlanan donatı
alanı: 0 cm2
b) Kiriş gövdesi ilave etriye hesabı :
Vd= 41753.13 N fywk= 420 N/mm2
Ash= 184.62 mm2 1.85 cm2
Ash/2= 0.92 cm2 ( tek kol için)
1 m için Ash/2= 0.92 cm2/m
? 8 için Ao= 0.5024 cm2
Etriye : ? 8 / 30 (iki kollu)
s= 109 cm <=h= 30 cm
<=30 cm
Sağlanan donatı
alanı: 0.923113 cm2
* Ash donatısı kesme ve burulmaya karşı hesaplanan kiriş donatısına eklenecektir.
* Ash donatısı, nervür ekseninden nervür eksenine olan aralığa eşit olarak yerleştirilecektir.
Ancak her durumda * Ash’ ın en az yarısı bo+h aralığında bulunacaktır.
bo+h= 38.5 cm için en az donatı : 0.355399 cm2
? 8 için Ao= 0.5024 cm2
Donatı : 1 ? 8 veya ? 8 / 54.4
Sağlanan donatı
alanı: 0.355399 cm2
Alındaki boyuna donatı:
Al= 133.0714 mm2= 1.3307143cm2
? 10 için Ao= 0.785 cm2
Donatı : 2 ? 10
Sağlanan donatı
alanı: 1.330714 cm2

B) TERS T KİRİŞ HESABI :
bw= 55 cm fcd= 0.1538462t/cm2 fyd= 3.652174 t/cm2
h= 60 cm fctd= 0.0119664t/cm2 fywd= 3.652174 t/cm2
Lnet= 5.53 m d= 56 cm
Vgsağ= 1.985938 t(döşeme) Vqsağ=0.871875 t(döşeme)Vdöşsağ= 4.175313 t
Vgsol= 1.985938 t(döşeme) Vqsol=0.871875 t(döşeme)Vdöşsol= 4.175313 t

Ters T Kiriş yük analizi : ssağ= 100 cm (iki nervür arası mesafe)
Kiriş zati ağırlığı = 0.825 t/m Nervür sayısı:nersağ= 6 adet

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

59
Duvardan = 0.625 t/m Döşeme sayısı:nsağ= 3 adet
g= 1.45 t/m asağ+bw/236.5 cm
ssol= 100 cm (iki nervür arası mesafe)
Döşeme yükü: pd1= 4.530176 t/m Kiriş Mesnet Reaksiyonları :
Kiriş yükü: pg= 5.759448 t/m Vg= 15.92 t
Kiriş yükü: pq= 2 t/m Vq= 5.53 t
Kiriş yükü: pd = 11.26 t/m Vd= 31.136 t
Kiriş yükü: pd = 6.560176 t/m Nervür sayısı:nersol= 6 adet
Md= 25.07701 tm= 2507.701tcm Döşeme sayısı:nsol= 3 adet
Td= 0 tcm/m (burulma momenti) asol+bw/236.5 cm
Mr=Md
A= -3.596154 B= 402.7692 C= -2507.7
a1=k1c= 6.617095 cm ?=B^2-4AC= 126150.7 >0
Mr= 2507.701 tcm As= 13.031193cm2
Yaklaşık olarak : As1= 13.62366cm2
? 22 için Ao= 3.7994 cm2
Donatı : 3 ? 22
Sağlanan donatı
alanı: 13.03119 cm2
Basınç donatılı hesap: ? 14 için Ao= 1.5386 cm2
3 ? 14 için As’= 4.6158 cm2
Mr=Md Ms’= 876.6006 tcm
A= A= -3.596154 B= 402.7692 C= -1631.1
a1=k1c= 4.207801 cm ?=B^2-4AC= 138760.3 >0
Mr= 1631.101 tcm As= 12.902316cm2
Yaklaşık olarak : As1= 8.861327cm2
? 22 için Ao= 3.7994 cm2
Donatı : 3 ? 22
Sağlanan donatı
alanı: 12.90232 cm2
Ters T Kiriş Kayma Hesabı :
Vd= 14.46519 t (mesnet yüzünden d mesafede)
Vcr= 23.95678 t
Vmax= 104.2462 t
Vcr<Vd ise min kayma donatısı yeterlidir
Asw/s= -0.02298 ? 10 için Ao= 0.785 cm2
s= -68.3156 cm<d/2= 28 cm ise s= 28 cm
Etriye : ? 10 / 28 (çift kollu)
Vr = Vc+Vw = 35.4246 t>Vd= 14.465189t
Ters T Kiriş Burulma Hesabı :
Vd= 14.46519 t fyd= 3.6521739t/cm2 fywd= 3.652174 t/cm2
Td= 0 tcm fctd= 0.0119664t/cm2 fcd= 0.153846 t/cm2
bw= 55 cm h= 60 cm d= 56 cm
bk= 47 cm hk= 52 cm
Ae= 2444 cm2 Ue= 198 cm
Burulma için şekil katsayısı : S= 81675 cm3
Burulma çatlama momenti : Tcr= 977.35755tcm
Vcr= 23.95678 t Vc=0,8Vcr = 19.16542 t
? =(Vd/Vcr)^2+(Td/Tcr)^2= 0.364579<1,0 ise min. burulma donatısı yeterlidir.
? = 0.364579 <1,0 ise kesit çatlamamıştır.
?= 4.69649 kg/cm2
?max= 38.46154 kg/cm2 >?= 4.6964899kg/cm2 ise kesit boyutları yeterlidir.
min ?wo= 0.000491 ise min Ao/s= 0.027031
min Asl= 0 cm2

Burulma donatısı hesabı : Vcr= 23.956778t Vd= 14.46519 t

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

60
Vc= 19.16542 t Td= 0 tcm
Ao/s= 0 ise Ao/s= 0.0270313alınır.
? 10 Etriye için Ao= 0.785 cm2
Etriye aralığı (s)= 29.040 cm
d/2= 28.00 cm Ue/8= 24.75 cm ise smax= 24.75 cm alınır.
smin= 3.5 cm
Seçilen etriye aralığı: s= 24.8 cm
Etriye : ? 10 / 25
Vr = Vc+Vw = 32.13912 t>Vd= 14.465189t

Eğilme + Burulma için toplam boyuna donatı :
Asl= 0 cm2 ise Asl= 0 cm2 Eğilme donatısına eklenecektir.
Buna göre toplam eğilme donatısı alanı Ast= 12.90232 cm2
? 22 için Ao= 3.7994 cm2
Seçilen Donatı : 3 ? 22
Sağlanan donatı
alanı: 12.90232 cm2

12 ÇERÇEVE HESAPLARI

SAP2000’de sistem üç boyutlu olarak çözülmek istenirse, makas I kesit başlangıç noktasından bölünerek,
makasın dikdörtgen ve I kesit kısmı değişken olarak tanıtılır. Sundurma kirişi ve kren kirişinin
dikdörtgen kısmı ve I kesit kısmı ayrı ayrı tanıtılır. Arakat kısa konsolu hariç, diğer kısa konsollar
değişken kesitli olarak tanıtılır. Arakat döşeme kirişi konsolları sabit kesitli olarak alınır.
Orta konsol acıklıkları=50 cmKenar konsol acıklıkları=40cmKenar konsol acıklıkları=40cm

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

61

Ayrıca, yukarıdaki yükler altında Excel’de çözülerek aşağıda verilen kesit tesirleri bulunabilir. Bu örnekte
bu yol izlenmiştir.

13 KOLON KESİT TESİRLERİNİN HESABI

13.1 Sundurma Kenar Kolon Analizi

Programlayan : Rıfat SEZER Hazırlayan :
Rıfat
SEZER
KENAR KOLON ANALİZİ :
Kolon No :
Kolon Yüksekliği (H) 6.41 m Kolon Kesit Boyutları : Malzeme :
Çerçeve aralığı (Lay) 8 m h 50 cm Beton C20
Çerçeve açıklığı (Lax) 6 m b 40 cm fck(N/mm2)20
Kolon Atalet Momentleri : Ix0.0041667 m4 Ec(N/mm2)28534
Iy0.0026667 m4 Ec(t/m2) 2853400
Kısa Konsol Yükleri :
a) Makas veya üst kısa konsolu :
Makas Durumu (Var=1 / Yok=0) : 1
Üst Konsolunun Kolon Alt Ucuna Uzaklığı (Hü) 6.41 m
Kısa Konsol Net Açıklığı (Ln) 30 cm
Kısa konsolda tekil yükün kolon yüzüne uzaklığı (av) 15.5cm
Kısa Konsol Hesap Açıklığı (Lh) 40.5 cm
Kısa konsol boyutları :
Uç kısmında Mesnette (kolon ortasında) :
b 40 cm b 40 cm
h 20 cm h 64 cm
Kolon üst Ucuna Gelen Düşey Tekil Yükler :
Püg 6.93 t Üst Kısa konsoldan gelen düşey tekil ölü yük
Püq 5.24 t Üst Kısa konsoldan gelen düşey tekil hareketli yük
g0 0.42 t/m Üst Kısa konsol zati yükü
b) Kren kısa konsolu :
Kren Durumu (Var=1 / Yok=0) : 0
Kren Kısa Konsolunun Kolon Alt Ucuna Uzaklığı (Hk) 0 m
Kısa Konsolu Net Açıklığı (Ln) 0 cm
Kısa konsolda tekil yükün kolon yüzüne uzaklığı (av) 0.5cm
Kısa Konsol Hesap Açıklığı (Lh) 0 cm
Kısa konsol boyutları :
Uç kısmında Mesnette (kolon ortasında) :
b 40 cm b 40 cm
h 0 cm h 0 cm
Kren Kısa Konsoluna Gelen Yükler :
Pkg 0 t Kren Kısa konsoluna gelen düşey tekil zati yük
Pkqmax 0 t Kren Kısa konsoluna gelen düşey tekil kren yükü
Hxmax 0 t Kren Kısa konsoluna gelen enine yatay kren yükü
Hymax 0 t Kren Kısa konsoluna gelen boyuna yatay kren yükü
g0 0 t/m Kren Kısa konsolu zati yükü
c) Ara kat kısa konsolu :
Ara Kat Durumu (Var=1 / Yok=0) : 1

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

62
Ara Kat Kısa Konsolunun Kolon Alt Ucuna Uzaklığı (Ha) 3.5 m
Kısa Konsolu Net Açıklığı (Ln) 30 cm
Kısa konsolda tekil yükün kolon yüzüne uzaklığı (av) 15.5cm
Kısa Konsol Hesap Açıklığı (Lh) 40.5 cm
Kısa konsol boyutları :
Uç kısmında Mesnette (kolon ortasında) :
b 40 cm b 40 cm
h 20 cm h 64 cm
Ara Kat Kısa Konsoluna Gelen Yükler :
Pag 8.27 t Kren Kısa konsoluna gelen düşey tekil zati yük
Paq 2.41 t Kren Kısa konsoluna gelen düşey tekil kren yükü
g0 0.42 t/m Kren Kısa konsolu zati yükü
Kolon Birim Zati Ağırlığı (t/m):
G0 0.5 t/m

Kolon Kesit Tesirlerinin Hesabı :
1) Makas veya Üst Kesit Tesirleri (G ve Q):
Ng 6.93 t Nq5.24
Vg 0 t Vq0
Mg 2.87 tm Mq2.12 tm
2) Kren Yükleri (G ve Q) :
Ng 0 t Nq0 t
Vg 0 t Vqx0 t
Vqy0 t
Mg 0 tm Mqx0 tm
Mqy0 tm
3) Arakat Kesit Tesirleri (G ve Q) :
Ng 8.27 t Nq2.41
Vg 0 t Vq0
Mg 3.41 tm Mq0.98 tm
Toplam Düşey Yükler (G ve Q) :
Ng 15.2 t Nq7.65 t
Vg 0 t Vqx0 t
Vqy0 t
Mg 6.28 tm Mqx3.1 tm
Mqy0 tm

Deprem Yükü Hesabı için düğüm ağırlıkları :
1) Üst konsol toplam ağırlığı (Wü=Gü+0.3Qü):
Wü= 10.1045 t
2) Kren konsolu toplam ağırlığı (Wk=Gk+0.3Qk):
Wk= 0.7275 T
3) Arakat konsolu toplam ağırlığı (Wa=Ga+0.3Qa):
Wa= 8.993 T
Toplam Kolon Ağırlığı (Wt) 19.825 t

Eşdeğer Deprem Yükü Hesabı :
Bina türü Prefabrik Sanayi Yapısı
Deprem Bölgesi 4
I (Bina önem katsayısı) 1
Ao (Deprem Bölge Katsayısı ) 0.1
Hn (Bina Yüksekliği) 6.41 m
Ct 0.07
Zemın Sınıfı Z3 TA=0.15 TB=0.6

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

63
T1=Ct*Hn^3/4 0.282
S(T) 2.5
Sünekli Düzeyi : Yüksek
Bina Taşıcı Sistemi : Mafsallı Betonarme Prefabrik Çerçeve
Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı ( R ) : 5
Ra(T) 5
A(T)=Ao*I*S(T) 0.25
A(T)/Ra(T) 0.05

Düğüm Deprem Kuvvetleri :
Kolon Toplam Deprem Kuvveti (Vt) 0.99125 t
Wü=Üst Düğüm Toplam Ağırlığı (Wü=Gü+0,3Qü) 10.105 t
Fü=Deprem Kuvveti=(A(T)/Ra(T))*Wü 0.667 t>=0,1*Ao*I*Wü= 0.101 t
Wk=Kren Düğüm Toplam Ağırlığı (Wk=Gk+0,3Qk) 0.7275 t
Fk=Deprem Kuvveti=(A(T)/Ra(T))*Wk 0 t>=0,1*Ao*I*Wk= 0.007 t
Wa=Arakat Düğüm Toplam Ağırlığı (Wa=Ga+0,3Qa) 8.993 t
Fa=Deprem Kuvveti=(A(T)/Ra(T))*Wa 0.324 t>=0,1*Ao*I*Wa= 0.09 t
Toplam Deprem Kuvveti (Vt) 0.991 t
Deprem Kesit Tesirleri :
2) X Yönündeki Deprem Kesit Tesirleri (Ex) :
Ng 15.2 T Nq2.295 t
VEx 0.991 T
MEx 5.41 Tm
2) Y Yönündeki Deprem Kesit Tesirleri (Ey) :
Ng 15.2 T Nq2.295 t
VEy 0.991 T
MEy 5.41 Tm
Kolon Yük Kombinezonlarının Hesabı :
1) Düşey Yük Kombinezonu (1.4G+1.6Q) :
Ng 15.2 T Nq7.65 t Nd 33.52 t
Vg 0 T Vqx0 t Vdx 3.35 t
Vqy0 t Vdy 0 t
Mg 6.28 tm Mqx3.1 tm Mdx 13.75 tm
Mqy0 tm Mdy 8.79 tm
2) X Yönündeki Deprem Kombinezonu (G+Q+Ex) :
Ng 15.2 t Nq7.65 Nd 22.85 t
VEx 0.991 t Vd 0.991 t
MEx 5.41 tm Md 14.79 tm
2) Y Yönündeki Deprem Kombinezonu (G+Q+Ey) :
Ng 15.2 t Nq7.65 Nd 17.495 t
VEy 0.991 t Vd 0.991 t
MEy 5.41 tm Md 11.69 tm

Kolon Deplasmanlarının Hesabı :
1) Makas ve Üst Düşey Yük Deplasmanları (1.4G+1.6Q) :
?xg 0.00485 m ?xq 0.0037 m
2) Kren Düşey Yük Deplasmanları (1.4G+1.6Q) :
?xg 0 m ?xq 0 m
?yg 0 m ?yq 0 m
3) Arakat Düşey Yük Deplasmanları (1.4G+1.6Q) :

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

64
?xg 0.00173 m ?xq 0.0005 m
Toplam Düşey Yük Deplasmanları (1.4G+1.6Q) :
?xg 0.00658 m ?xq 0.0042 m ?xd 0.01588 m
?yg 0 m ?yq 0 m ?yd 0 m
4) X Yönündeki Deprem Deplasmanları (G+Q+Ex) :
?x 0.0058 m ?xd 0.01655 m
5) Y Yönündeki Deprem Deplasmanları (G+Q+Ey) :
?y 0.00906 m ?yd 0.00906 m

DEPLASMAN TAHKİKLERİ :
1-Göreli kat ötelemelerinin sınırlandırılması:
(?)max/hi<= 0,0035 veya (?)max/hi<=0,02/R
Maks.göreli kat depl.(?max) 0.01655 m R 5
Kat yüksekliği (hi) 6.41 m W 19.825t
(?)max/hi 0.0025819 <=0,0035
Tahkik
Sağlanır
(?)max/hi 0.0025819 <=0,02/R=0.004
Tahkik
Sağlanır
2-İkinci Mertebe etkileri :
?i=(?i)ort*W/(Vt*hi)<=0,12 Vt 0.991 t
İkinci mertebe gösterge değeri
(?i) : 0.051651 <=0,12
Tahkik
Sağlanır

13.2 Orta Kolon Analizi

Programlayan : Rıfat SEZER Hazırlayan :
Rıfat
SEZER
ORTA KOLON ANALİZİ :
Kolon No :
Kolon Yüksekliği (H) 7.85 m Kolon Kesit Boyutları : Malzeme :
Çerçeve aralığı (Lay) 8 m h 70 cm Beton C20
Çerçeve açıklığı (Lax) 18 m b 40 cm fck(N/mm2)20
Kolon Atalet Momentleri : Ix 0.011433 m4 Ec(N/mm2)28534
Iy 0.003733 m4 Ec(t/m2) 2853400
Kısa Konsol Yükleri :
a) Sol Makas veya üst kısa konsolu :
Sol Makas Durumu (Var=1 / Yok=0) : 1
Üst Konsolunun Kolon Alt Ucuna Uzaklığı (Hü) 7.85 m
Kısa Konsol Net Açıklığı (Ln) 30 cm
Kısa konsolda tekil yükün kolon yüzüne uzaklığı (av) 15.5cm
Kısa Konsol Hesap Açıklığı (Lh) 50.5 cm
Kısa konsol boyutları :
Uç kısmında Mesnette (kolon ortasında) :
b 40 cm b 40 cm

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

65
h 20 cm h 57.143 cm
Kolon üst Ucuna Gelen Düşey Tekil Yükler :
Pg 6.93 t Üst Kısa konsoldan gelen düşey tekil ölü yük
Pq 5.24 t Üst Kısa konsoldan gelen düşey tekil hareketli yük
g0 0.385714286 t/m Üst Kısa konsol zati yükü
b) Sağ Makas veya üst kısa konsolu :
Sağ Makas Durumu (Var=1 / Yok=0) : 1
Üst Konsolunun Kolon Alt Ucuna Uzaklığı (Hü) 7.85 m
Kısa Konsol Net Açıklığı (Ln) 30 cm
Kısa konsolda tekil yükün kolon yüzüne uzaklığı (av) 15.5cm
Kısa Konsol Hesap Açıklığı (Lh) 50.5 cm
Kısa konsol boyutları :
Uç kısmında Mesnette (kolon ortasında) :
b 40 cm b 40 cm
h 20 cm h 57.143 cm
Kolon üst Ucuna Gelen Düşey Tekil Yükler :
Pg 9.48 t Üst Kısa konsoldan gelen düşey tekil ölü yük
Pq 8.04 t Üst Kısa konsoldan gelen düşey tekil hareketli yük
g0 0.385714286 t/m Üst Kısa konsol zati yükü
c) Sol Kren kısa konsolu :
Sol Kren Durumu (Var=1 / Yok=0) : 0
Kren Kısa Konsolunun Kolon Alt Ucuna Uzaklığı (Hk) 0 m
Kısa Konsolu Net Açıklığı (Ln) 0 cm
Kısa konsolda tekil yükün kolon yüzüne uzaklığı (av) 0.5cm
Kısa Konsol Hesap Açıklığı (Lh) 0 cm
Kısa konsol boyutları :
Uç kısmında Mesnette (kolon ortasında) :
b 40 cm b 40 cm
h 0 cm h 0 cm
Kren Kısa Konsoluna Gelen Yükler :
Pkg 0 t Kren Kısa konsoluna gelen düşey tekil zati yük
Pkqmin 0 t Kren Kısa konsoluna gelen düşey tekil kren yükü
Hxmin 0 t Kren Kısa konsoluna gelen enine yatay kren yükü
Hymin 0 t Kren Kısa konsoluna gelen boyuna yatay kren yükü
g0 0 t/m Kren Kısa konsolu zati yükü
d) Sağ Kren kısa konsolu :
Sağ Kren Durumu (Var=1 / Yok=0) : 1
Kren Kısa Konsolunun Kolon Alt Ucuna Uzaklığı (Hk) 5.6 m
Kısa Konsolu Net Açıklığı (Ln) 30 cm
Kısa konsolda tekil yükün kolon yüzüne uzaklığı (av) 15.5cm
Kısa Konsol Hesap Açıklığı (Lh) 50.5 cm
Kısa konsol boyutları :
Uç kısmında Mesnette (kolon ortasında) :
b 40 cm b 40 cm
h 20 cm h 57.143 cm
Kren Kısa Konsoluna Gelen Yükler :
Pkg 2.69 t Kren Kısa konsoluna gelen düşey tekil zati yük
Pkqmax 18.66 t Kren Kısa konsoluna gelen düşey tekil kren yükü
Hxmax 1.866 t Kren Kısa konsoluna gelen enine yatay kren yükü
Hymax 2.67 t Kren Kısa konsoluna gelen boyuna yatay kren yükü
g0 0.385714286 t/m Kren Kısa konsolu zati yükü
e) Sol Arakat kısa konsolu :
Sol Arakat Durumu (Var=1 / Yok=0) : 1
Ara Kat Kısa Konsolunun Kolon Alt Ucuna Uzaklığı (Ha) 3.5 m

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

66
Kısa Konsolu Net Açıklığı (Ln) 30 cm
Kısa konsolda tekil yükün kolon yüzüne uzaklığı (av) 15.5cm
Kısa Konsol Hesap Açıklığı (Lh) 50.5 cm
Kısa konsol boyutları :
Uç kısmında Mesnette (kolon ortasında) :
b 40 cm b 40 cm
h 20 cm h 57.143 cm
Ara Kat Kısa Konsoluna Gelen Yükler :
Pag 8.27 t Kren Kısa konsoluna gelen düşey tekil zati yük
Paq 2.41 t Kren Kısa konsoluna gelen düşey tekil kren yükü
g0 0.385714286 t/m Kren Kısa konsolu zati yükü
Kolon Birim Zati Ağırlığı (t/m):
G0 0.7 t/m
f) Sağ Arakat kısa konsolu :
Sağ Arakat Durumu (Var=1 / Yok=0) : 0
Ara Kat Kısa Konsolunun Kolon Alt Ucuna Uzaklığı (Ha) 0 m
Kısa Konsolu Net Açıklığı (Ln) 0 cm
Kısa konsolda tekil yükün kolon yüzüne
uzaklığı (av) , 0.5cm
Kısa Konsol Hesap Açıklığı (Lh) 0 cm
Kısa konsol boyutları :
Uç kısmında Mesnette (kolon ortasında) :
b 40 cm b 40 cm
h 0 cm h 0 cm
Ara Kat Kısa Konsoluna Gelen Yükler :
Pag 0 t Kren Kısa konsoluna gelen düşey tekil zati yük
Paq 0 t Kren Kısa konsoluna gelen düşey tekil kren yükü
g0 0 t/m Kren Kısa konsolu zati yükü
Kolon Birim Zati Ağırlığı (t/m):
G0 0.7 t/m

Kolon Kesit Tesirlerinin Hesabı :
a)Sol Üst, Kren ve Arakat Kesit Tesirleri :
1)Sol Makas veya Üst Kesit Tesirleri (G ve Q):
Ng 6.93 t Nq5.24
Vg 0 t Vq0
Mg 3.58 tm Mq2.65 tm
2) Sol Kren Yükleri (G ve Q) :
Ng 0 t Nq0 t
Vg 0 t Vqx0 t
Vqy0 t
Mg 0 tm Mqx0 tm
Mqy0 tm
3) Sol Arakat Kesit Tesirleri (G ve Q) :
Ng 8.27 t Nq2.41
Vg 0 t Vq0
Mg 4.26 tm Mq1.22 tm
Sol Toplam Düşey Yük Tesirleri (G ve Q) :
Ng 15.2 t Nq7.65 t
Vg 0 t Vqx0 t

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

67
Vqy0 t
Mg 7.84 tm Mqx3.87 tm
Mqy0 tm
b)Sağ Üst, Kren ve Arakat Kesit Tesirleri :
1) Sağ Makas veya Üst Kesit Tesirleri (G ve Q):
Ng 9.48 t Nq8.04
Vg 0 t Vq0
Mg 4.87 tm Mq4.06 tm
2) Sağ Kren Yükleri (G ve Q) :
Ng 2.69 t Nq18.66
Vg 0 t Vqx1.866
Vqy2.67
Mg 1.44 tm Mqx19.87 tm
Mqy14.95 tm
3) Sağ Arakat Kesit Tesirleri (G ve Q) :
Ng 0 t Nq0
Vg 0 t Vq0
Mg 0 tm Mq0 tm
Sağ Toplam Düşey Yük Tesirleri (G ve Q) :
Ng 12.17 t Nq26.7 t
Vg 0 t Vqx1.866 t
Vqy2.67 t
Mg 6.31 tm Mqx23.93 tm
Mqy14.95 tm
c)Toplam Üst, Kren ve Arakat Kesit Tesirleri :
1) Makas veya Üst Kesit Tesirleri (G ve Q):
Ng 16.41 t Nq13.28
Vg 0 t Vq0
Mg 8.45 tm Mq6.71 tm
2) Kren Yükleri (G ve Q) :
Ng 2.69 t Nq18.66
Vg 0 t Vqx1.866
Vqy2.67
Mg 1.44 tm Mqx19.87 tm
Mqy14.95 tm
3) Arakat Kesit Tesirleri (G ve Q) :
Ng 8.27 t Nq2.41
Vg 0 t Vq0
Mg 4.26 tm Mq1.22 tm
Genel Toplam Düşey Yük Tesirleri (G ve Q) :
Ng 27.37 t Nq34.35 t
Vg 0 t Vqx1.866 t
Vqy2.67 t
Mg 14.15 tm Mqx27.8 tm
Mqy14.95 tm
Deprem Yükü Hesabı için düğüm ağırlıkları :
1) Üst konsol toplam ağırlığı (Wü=Gü+0.3Qü):
Wü= 23.1415 t
2) Kren konsolu toplam ağırlığı (Wk=Gk+0.3Qk):
Wk= 9.8105 t
3) Arakat konsolu toplam ağırlığı (Wa=Ga+0.3Qa):
Wa= 8.993 t
Toplam Kolon Ağırlığı (Wt) 41.945 t
Eşdeğer Deprem Yükü Hesabı :
Bina türü
Prefabrik Sanayi
Yapısı

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

68
Deprem Bölgesi 4
I (Bina önem katsayısı) 1
Ao (Deprem Bölge Katsayısı ) 0.1
Hn (Bina Yüksekliği) 7.85 m
Ct 0.07
Zemın Sınıfı Z3 TA= 0.15 TB=0.6
T1=Ct*Hn^3/4 0.328
S(T) 2.5
Sünekli Düzeyi : Yüksek
Bina Taşıcı Sistemi : Mafsallı Betonarme Prefabrik Çerçeve
Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı ( R ) : 5
Ra(T) 5
A(T)=Ao*I*S(T) 0.25
A(T)/Ra(T) 0.05

Düğüm Deprem Kuvvetleri :
Kolon Toplam Deprem Kuvveti (Vt) 2.09725 t
Üst Konsolunun Kolon Alt Ucuna Uzaklığı (Hü) 7.85 m
Wü=Üst Düğüm Toplam Ağırlığı (Wü=Gü+0,3Qü) 23.142 t, Kütle:mü 2.36 t.s2 / m4
Fü=Deprem Kuvveti=(A(T)/Ra(T))*Wü 1.788 t>=0,1*Ao*I*Wü= 0.231 t
Kren Konsolunun Kolon Alt Ucuna Uzaklığı (Hk) 5.6 m
Wk=Kren Düğüm Toplam Ağırlığı (Wk=Gk+0,3Qk) 9.8105 t, Kütle:mk 1 t.s2 / m4
Fk=Deprem Kuvveti=(A(T)/Ra(T))*Wk 0 t>=0,1*Ao*I*Wk= 0.098 t
Arakat Konsolunun Kolon Alt Ucuna Uzaklığı (Ha) 3.5 m
Wa=Arakat Düğüm Toplam Ağırlığı (Wa=Ga+0,3Qa) 8.993 t, Kütle:ma 0.92 t.s2 / m4
Fa=Deprem Kuvveti=(A(T)/Ra(T))*Wa 0.31 t>=0,1*Ao*I*Wa= 0.09 t
Toplam Deprem Kuvveti (Vt) 2.098 t

Deprem Kesit Tesirleri :
2) X Yönündeki Deprem Kesit Tesirleri (Ex) :
Ng 15.2 t Nq2.295 t
VEx 2.098 t
MEx 15.12 tm
2) Y Yönündeki Deprem Kesit Tesirleri (Ey) :
Ng 15.2 t Nq2.295 t
VEy 2.098 t
MEy 15.12 tm
Kolon Yük Kombinezonlarının Hesabı :
1) Düşey Yük Kombinezonu (1.4G+1.6Q) :
Ng 27.37 t Nq34.35 t Nd 93.28 t
Vg 0 t Vqx0 t Vdx 9.33 t
Vqy2.67 t Vdy 4.27 t
Mg 14.15 tm Mq27.8 tm Md 64.29 tm
Mq14.95 tm Md 23.92 tm
2) X Yönündeki Deprem Kombinezonu (G+Q+Ex) :
Ng 27.37 t Nq34.35 Nd 61.72 t
VEx 2.098 t Vd 11.428 t
MEx 15.12 tm Md 57.07 tm
2) Y Yönündeki Deprem Kombinezonu (G+Q+Ey) :

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

69
Ng 27.37 t Nq34.35 Nd 61.72 t
VEy 2.098 t Vd 6.368 t
MEy 15.12 tm Md 57.07 tm
Kolon Deplasmanlarının Hesabı :
1) Makas ve Üst Düşey Yük Deplasmanları (1.4G+1.6Q) :
?xg 0.00122 m ?xq 0.0013 m
2) Kren Düşey Yük Deplasmanları (1.4G+1.6Q) :
?xg 0.00065 m ?xq 0.0116 m
?yq 0.0077 m
3) Arakat Düşey Yük Deplasmanları (1.4G+1.6Q) :
?xg -0.00078 m ?xq -0.0002 m
Toplam Düşey Yük Deplasmanları (1.4G+1.6Q) :
?xg 0.00109 m ?xq 0.0127 m ?xd 0.02181 m
?yg 0 m ?yq 0.0077 m ?yd 0.01229 m
4) X Yönündeki Deprem Deplasmanları (G+Q+Ex) :
?x 0.00923 m ?xd 0.023 m
5) Y Yönündeki Deprem Deplasmanları (G+Q+Ey) :
?y 0.02826 m ?yd 0.03594 m

DEPLASMAN TAHKİKLERİ :
1-Göreli kat ötelemelerinin sınırlandırılması:
(?)max/hi<= 0,0035 veya (?)max/hi<=0,02/R
Maks.göreli kat depl.(?max) 0.023 m R 5
Kat yüksekliği (hi) 7.85 m W 41.945 t
(?)max/hi 0.00293 <=0,0035
Tahkik
Sağlanır
(?)max/hi 0.00293 <=0,02/R=0.004
Tahkik
Sağlanır
2-İkinci Mertebe etkileri :
?i=(?i)ort*W/(Vt*hi)<=0,12 Vt 2.098 t
İkinci mertebe gösterge değeri
(?i) : 0.05858 <=0,12
Tahkik
Sağlanır

13.3 Makas Kenar Kolon Analizi

Programlayan : Rıfat SEZER Hazırlayan :
Rıfat
SEZER
MAKAS KENAR KOLON ANALİZİ :
Kolon No :
Kolon Yüksekliği (H) 6.41 m Kolon Kesit Boyutları : Malzeme :
Çerçeve aralığı (Lay) 8 m h 70 cm Beton C20
Çerçeve açıklığı (Lax) 18 m b 40 cm fck(N/mm2)20
Kolon Atalet Momentleri : Ix0.0114333 m4 Ec(N/mm2)28534
Iy0.0037333 m4 Ec(t/m2) 2853400
Kısa Konsol Yükleri :
a) Makas veya üst kısa konsolu :
Makas Durumu (Var=1 / Yok=0) : 1
Üst Konsolunun Kolon Alt Ucuna Uzaklığı (Hü) 6.41 m
Kısa Konsol Net Açıklığı (Ln) 30 cm
Kısa konsolda tekil yükün kolon yüzüne uzaklığı (av) 15.5cm

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

70
Kısa Konsol Hesap Açıklığı (Lh) 50.5 cm
Kısa konsol boyutları :
Uç kısmında Mesnette (kolon ortasında) :
b 40 cm b 40 cm
h 20 cm h 57.143 cm
Kolon üst Ucuna Gelen Düşey Tekil Yükler :
Püg 9.48 t Üst Kısa konsoldan gelen düşey tekil ölü yük
Püq 8.04 t Üst Kısa konsoldan gelen düşey tekil hareketli yük
g0 0.38571429 t/m Üst Kısa konsol zati yükü
b) Kren kısa konsolu :
Kren Durumu (Var=1 / Yok=0) : 1
Kren Kısa Konsolunun Kolon Alt Ucuna Uzaklığı (Hk) 5.6 m
Kısa Konsolu Net Açıklığı (Ln) 30 cm
Kısa konsolda tekil yükün kolon yüzüne uzaklığı (av) 15.5cm
Kısa Konsol Hesap Açıklığı (Lh) 50.5 cm
Kısa konsol boyutları :
Uç kısmında Mesnette (kolon ortasında) :
b 40 cm b 40 cm
h 20 cm h 57.143 cm
Kren Kısa Konsoluna Gelen Yükler :
Pkg 2.69 t Kren Kısa konsoluna gelen düşey tekil zati yük
Pkqmax 8.08 t Kren Kısa konsoluna gelen düşey tekil kren yükü
Hxmax 0.808 t Kren Kısa konsoluna gelen enine yatay kren yükü
Hymax 1.15 t Kren Kısa konsoluna gelen boyuna yatay kren yükü
g0 0.38571429 t/m Kren Kısa konsolu zati yükü
c) Ara kat kısa konsolu :
Ara Kat Durumu (Var=1 / Yok=0) : 0
Ara Kat Kısa Konsolunun Kolon Alt Ucuna Uzaklığı (Ha) 0 m
Kısa Konsolu Net Açıklığı (Ln) 0 cm
Kısa konsolda tekil yükün kolon yüzüne uzaklığı (av) 0.5cm
Kısa Konsol Hesap Açıklığı (Lh) 0 cm
Kısa konsol boyutları :
Uç kısmında Mesnette (kolon ortasında) :
b 40 cm b 40 cm
h 0 cm h 0 cm
Ara Kat Kısa Konsoluna Gelen Yükler :
Pag 0 t Kren Kısa konsoluna gelen düşey tekil zati yük
Paq 0 t Kren Kısa konsoluna gelen düşey tekil kren yükü
g0 0 t/m Kren Kısa konsolu zati yükü
Kolon Birim Zati Ağırlığı (t/m):
G0 0.7 t/m

Kolon Kesit Tesirlerinin Hesabı :
1) Makas veya Üst Kesit Tesirleri (G ve Q):
Ng 9.48 t Nq8.04
Vg 0 t Vq0
Mg 4.87 tm Mq4.06 tm
2) Kren Yükleri (G ve Q) :
Ng 2.69 t Nq8.08 t
Vg 0 t Vqx0.808 t
Vqy1.15 t
Mg 1.44 tm Mqx8.61 tm
Mqy6.44 tm

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

71
3) Arakat Kesit Tesirleri (G ve Q) :
Ng 0 t Nq0
Vg 0 t Vq0
Mg 0 tm Mq0 tm
Toplam Düşey Yükler (G ve Q) :
Ng 12.17 t Nq16.12 t
Vg 0 t Vqx0.808 t
Vqy1.15 t
Mg 6.31 tm Mqx12.67 tm
Mqy6.44 tm

Deprem Yükü Hesabı için düğüm ağırlıkları :
1) Üst konsol toplam ağırlığı (Wü=Gü+0.3Qü):
Wü= 12.1755 t
2) Kren konsolu toplam ağırlığı (Wk=Gk+0.3Qk):
Wk= 7.3575 t
3) Arakat konsolu toplam ağırlığı (Wa=Ga+0.3Qa):
Wa= 1.96 t
Toplam Kolon Ağırlığı (Wt) 21.493 t

Eşdeğer Deprem Yükü Hesabı :
Bina türü Prefabrik Sanayi Yapısı
Deprem Bölgesi 4
I (Bina önem katsayısı) 1
Ao (Deprem Bölge Katsayısı ) 0.1
Hn (Bina Yüksekliği) 6.41 m
Ct 0.07
Zemın Sınıfı Z3 TA=0.15 TB=0.6
T1=Ct*Hn^3/4 0.282
S(T) 2.5
Sünekli Düzeyi : Yüksek
Bina Taşıcı Sistemi : Mafsallı Betonarme Prefabrik Çerçeve
Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı ( R ) : 5
Ra(T) 5
A(T)=Ao*I*S(T) 0.25
A(T)/Ra(T) 0.05

Düğüm Deprem Kuvvetleri :
Kolon Toplam Deprem Kuvveti (Vt) 1.07465 t
Wü=Üst Düğüm Toplam Ağırlığı (Wü=Gü+0,3Qü) 12.176 t
Fü=Deprem Kuvveti=(A(T)/Ra(T))*Wü 0.703 t>=0,1*Ao*I*Wü= 0.122 t
Wk=Kren Düğüm Toplam Ağırlığı (Wk=Gk+0,3Qk) 7.3575 t
Fk=Deprem Kuvveti=(A(T)/Ra(T))*Wk 0.371 t>=0,1*Ao*I*Wk= 0.074 t
Wa=Arakat Düğüm Toplam Ağırlığı (Wa=Ga+0,3Qa) 1.96 t
Fa=Deprem Kuvveti=(A(T)/Ra(T))*Wa 0 t>=0,1*Ao*I*Wa= 0.02 t
Toplam Deprem Kuvveti (Vt) 1.074 t
Deprem Kesit Tesirleri :
2) X Yönündeki Deprem Kesit Tesirleri (Ex) :
Ng 12.17 t Nq4.836 t
VEx 1.074 t
MEx 6.58 tm

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

72
2) Y Yönündeki Deprem Kesit Tesirleri (Ey) :
Ng 12.17 t Nq4.836 t
VEy 1.074 t
MEy 6.58 tm
Kolon Yük Kombinezonlarının Hesabı :
1) Düşey Yük Kombinezonu (1.4G+1.6Q) :
Ng 12.17 t Nq16.12 t Nd 42.83 t
Vg 0 t Vqx0 t Vdx 4.28 t
Vqy1.15 t Vdy 1.84 t
Mg 6.31 tm Mqx12.67 tm Mdx 29.11 tm
Mqy6.44 tm Mdy 19.14 tm
2) X Yönündeki Deprem Kombinezonu (G+Q+Ex) :
Ng 12.17 t Nq16.12 Nd 28.29 t
VEx 1.074 t Vd 1.074 t
MEx 6.58 tm Md 25.56 tm
2) Y Yönündeki Deprem Kombinezonu (G+Q+Ey) :
Ng 12.17 t Nq16.12 Nd 17.006 t
VEy 1.074 t Vd 2.224 t
MEy 6.58 tm Md 19.33 tm

Kolon Deplasmanlarının Hesabı :
1) Makas ve Üst Düşey Yük Deplasmanları (1.4G+1.6Q) :
?xg 0.00301 m ?xq 0.0026 m
2) Kren Düşey Yük Deplasmanları (1.4G+1.6Q) :
?xg 0.00065 m ?xq 0.0037 m
?yg 0.002 m ?yq 0.0045 m
3) Arakat Düşey Yük Deplasmanları (1.4G+1.6Q) :
?xg 0 m ?xq 0 m
Toplam Düşey Yük Deplasmanları (1.4G+1.6Q) :
?xg 0.00366 m ?xq 0.0063 m ?xd 0.01519 m
?yg 0.002 m ?yq 0.0045 m ?yd 0.00995 m
4) X Yönündeki Deprem Deplasmanları (G+Q+Ex) :
?x 0.0027 m ?xd 0.01265 m
5) Y Yönündeki Deprem Deplasmanları (G+Q+Ey) :
?y 0.00827 m ?yd 0.01474 m

DEPLASMAN TAHKİKLERİ :
1-Göreli kat ötelemelerinin sınırlandırılması:
(?)max/hi<= 0,0035 veya (?)max/hi<=0,02/R
Maks.göreli kat depl.(?max) 0.01519 m R 5
Kat yüksekliği (hi) 6.41 m W 21.493t
(?)max/hi 0.00236973 <=0,0035
Tahkik
Sağlanır
(?)max/hi 0.00236973 <=0,02/R=0.004
Tahkik
Sağlanır
2-İkinci Mertebe etkileri :
?i=(?i)ort*W/(Vt*hi)<=0,12 Vt 1.074 t
İkinci mertebe gösterge değeri
(?i) : 0.047423 <=0,12
Tahkik
Sağlanır
———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

73
14 KOLON KESİT HESAPLARI

KOLON
HESABI :
Programlayan : Rıfat SEZER Hazırlayan:
Rıfat
SEZER
Kombinezon : (1,4G+1,6Q): fywk 4200 kg/cm2
Malzeme: BS20-S420 fck 200 kg/cm2 fyk 4200 kg/cm2
Ec= 2853444 t/m^2
MOMENT
BUYUTME
KATSAYISI
(ß=M2/M1)
HESABI
EcIc= 11889.4 tm2
Kol No

Statik ve
Deplasman
?b
Hesabı

Hesaplarında
Kolon
Genişlik Yükseklik Ic Kolon Vd Nd ? h Nb Lk
B h sayısı

M m m^4 t t m m m

1 0.4 0.5 0.00417 1 3.35 33.52 0.01588 6.41 10.1972
2 0.4 0.7 0.01143 1 9.33 93.28 0.02181 7.85 33.63186.11279
3 0.4 0.7 0.01143 1 4.28 42.83 0.02021 7.85 9.02111
Es= 2E+07 t/m^2

Kol No Nk ß(kat) ßMd
Donatı Is EsIs Mg Md Rm= (EI)f
Mg/Md

tm^2 tm tm tm^2 t tm

1

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

74
Ashesap 9.44115 cm2 42.3895 cm2 16.3706cm2
Asmin 20 cm2 28 cm2 28 cm2
As 20 cm2 42.3895 cm2 28 cm2
Kolon No
:
? 18 için Ao= 2.5434 cm2
1
Seçilen
donatı : 8 ? 18

Sağlanan
donatı : 20.3472 cm2
? 22 için Ao= 3.7994 cm2
2
Seçilen
donatı : 12 ? 22

Sağlanan
donatı : 45.5928 cm2
? 18 için Ao= 2.5434 cm2
3
Seçilen
donatı : 12 ? 18

Sağlanan
donatı : 30.5208 cm2

2) 0.20<=n<=0.30 hali :
n 0.0838 <0,20 0.16657 <0,20 0.07648<0,20
mx 0.07086 0.16903 0.07654
my
k 0.42207 0.64141 0.40268
m 0.07086 0.16903 0.07654
µ 0.0149 0.30157 0.12278
As 1.41924 cm2 40.2094 cm2 16.3706cm2
Asmin 20 cm2 28 cm2 28 cm2
As 20 cm2 40.2094 cm2 28 cm2
Kolon No
:
? 18 için Ao= 2.5434 cm2
1
Seçilen
donatı : 8 ? 18

Sağlanan
donatı : 20.3472 cm2
? 22 için Ao= 3.7994 cm2
2
Seçilen
donatı : 11 ? 22

Sağlanan
donatı : 41.7934 cm2
? 18 için Ao= 2.5434 cm2
3
Seçilen
donatı : 12 ? 18

Sağlanan
donatı : 30.5208 cm2

1) n>0.30 hali :
n 0.0838 <0,20 0.16657 <0,20 0.07648<0,20
mx 0.07086 0.16903 0.07654
my
k 0.42207 0.64141 0.40268
m 0.07086 0.16903 0.07654
µ -0.0875 0.23308 0.12278
Ashesap -8.3294 cm2 31.0776 cm2 16.3706cm2
Asmin 20 cm2 28 cm2 28 cm2
As 20 cm2 31.0776 cm2 28 cm2
Kolon No
:
? 18 için Ao= 2.5434 cm2

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

75
1
Seçilen
donatı : 8 ? 18

Sağlanan
donatı : 20.3472 cm2
? 22 için Ao= 3.7994 cm2
2
Seçilen
donatı : 9 ? 22

Sağlanan
donatı : 34.1946 cm2
? 18 için Ao= 2.5434 cm2
3
Seçilen
donatı : 12 ? 18

Sağlanan
donatı : 30.5208 cm2

KOLON KAYMA HESABI:

Taşıma gücü momentlerinin hesabı:
Kolon no 1 2 3
µ 0 0 0
1) n<0.20 hali : n 0.0838 0.16657 0.0764821
m 0.0362 0.05787 0.0336059
k 0.42207 0.64141 0.4026777
mx 0.0362 0.05787 0.0336059
my
Mxd 7.23905 tcm 22.6849tcm 13.173527 tcm
Myd
Ma 7.23905 tcm 22.6849tcm 13.173527 tcm
Mü 0 0 0
ln 6.41 m 7.85 m 6.1127933 m
Ve 1.12934 t 2.8898 t 2.1550748 t
fcd 0.15385 t/cm2
fctd 0.01197 t/cm2
b 40 cm 40 cm 40 cm
h 50 cm 70 cm 70 cm
bk 34 cm 34 cm 34 cm
hk 44 cm 64 cm 64 cm
fck 0.2 t/cm2
fywk 4.2 t/cm2
Ac 2000 cm2 2800 cm2 2800 cm2
Ack 1496 cm2 2176 cm2 2176 cm2
Vmax 67.6923 t 94.7692t 94.769231 t
Vcr 15.5563 t 21.7789t 21.778889 t
Ve<Vcr ise min etriye gerekir.
Vd 3.35 t 9.33 t 0.02181 t
Ve>=05.Vd ve Nd<=0.05Ac*fck ise Vc=0 alınır.

fywd 3.65217 t/cm2
1) Sarılma Bölgesinde:
Kolon no 1 2 2
min(Ash/s)1 0.16364 0.13929 0.1392857
min(Ash/s)2 0.12143 0.12143 0.1214286
Ash/s 0.16364 0.13929alınır. 0.1392857 alınır.
? 8 Ash= 2.0096 cm2 2.0096 cm2 2.0096 cm2
shesap= 12.2809 cm 14.4279cm ise 14.427897 cm ise
shesap= 12 cm 14 cm 14 cm
s1max= 10 cm s2max= 13.3333cm ise smax= 10 cm
s= 10 cm 10 cm 10 cm

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

76
Kolon No : smin= 5 cm
1 Etriye : 2x? 8 / 10
2 Etriye : 2x? 8 / 10
3 Etriye : 2x? 8 / 10
d 47 cm 67 cm 67 cm
Vr 34.4952 t>Ve 49.174 t>Ve 49.174038 t>Ve
Ve 1.12934 t 2.8898 t 2.1550748 t
2) Orta bölgede :
Kolon no 1 2 3
? 8 Ash= 1.0048 cm2 1.0048 cm2 1.0048 cm2
smax= 20 cm
s= 20 cm 20 cm 20 cm
Kolon No :
1 Etriye : ? 8 / 20
2 Etriye : ? 8 / 20
3 Etriye : ? 8 / 20
d 47 cm 67 cm 67 cm
Ve 1.12934 t 2.8898 t 2.1550748 t
Vr 8.62381 t>Ve 12.2935t>Ve 12.29351 t>Ve

Kombinezon : (G+Q+E): fywk 4200 kg/cm2
Malzeme: fck 200 kg/cm2 fyk 4200 kg/cm2
Ec= 2853444 t/m^2
MOMENT BUYUTME
KATSAYISI (ß=M2/M1)
HESABI
EcIc= 11889.4 tm2
Kol No

Statik ve
Deplasman
?b
Hesabı

Hesaplarında
Kolon
Genişlik Yükseklik Ic Kolon Vd Nd ? h Nb Lk
b h sayısı

m m m^4 t t m m m

1 0.4 0.5 0.00417 1 0.991 22.85 0.01588 6.41 12.263
2 0.4 0.7 0.01143 1 9.33 61.72 0.023 7.85 34.11467.46149
3 0.4 0.7 0.01143 1 1.125 28.29 0.01813 7.85 11.021
Es= 2E+07 t/m^2

Kol No Nk ß(kat) ßMd
Donatı Is EsIs Mg Md Rm= (EI)f
Mg/Md

tm^2 tm tm tm^2 t tm

1

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

77
Mxd 1539.21 tcm 5939.34tcm 2814.08tcm
Myd
b 40 cm 40 cm 40 cm
h 50 cm 70 cm 70 cm
Vd 0.991 t 9.33 t 1.125 t
1) n<0.20 hali :
n 0.05713 <0,20 0.11021<0,20 0.05052<0,20
mx 0.07696 0.15151 0.07179
my
k 0.35138 0.49207 0.33387
m 0.07696 0.15151 0.07179
µ 0.14509 0.30568 0.138
Ashesap 13.8182 cm2 40.7576cm2 18.3998cm2
Asmin 20 cm2 28 cm2 28 cm2
As 20 cm2 40.7576cm2 28 cm2
Kolon No
:
? 18 için Ao= 2.5434 cm2
1
Seçilen
donatı : 8 ? 18

Sağlanan
donatı : 20.3472cm2
? 20 için Ao= 3.14 cm2
2
Seçilen
donatı : 13 ? 20

Sağlanan
donatı : 40.82 cm2
? 18 için Ao= 2.5434 cm2
3
Seçilen
donatı : 12 ? 18

Sağlanan
donatı : 30.5208cm2

2) 0.20<=n<=0.30 hali :
n 0.05713 <0,20 0.11021<0,20 0.05052<0,20
mx 0.07696 0.15151 0.07179
my
k 0.35138 0.49207 0.33387
m 0.07696 0.15151 0.07179
µ 0.03272 0.25042 0.138
Ashesap 3.11666 cm2 33.3894cm2 18.3998cm2
Asmin 20 cm2 28 cm2 28 cm2
As 20 cm2 33.3894cm2 28 cm2
Kolon No
:
? 18 için Ao= 2.5434 cm2
1
Seçilen
donatı : 8 ? 18

Sağlanan
donatı : 20.3472cm2
? 20 için Ao= 3.14 cm2
2
Seçilen
donatı : 11 ? 20

Sağlanan
donatı : 34.54 cm2
? 18 için Ao= 2.5434 cm2
3
Seçilen
donatı : 12 ? 18

Sağlanan
donatı : 30.5208cm2

1) n>0.30 hali :
n 0.05713 <0,20 0.11021<0,20 0.05052<0,20

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

78
mx 0.07696 0.15151 0.07179
my
k 0.35138 0.49207 0.33387
m 0.07696 0.15151 0.07179
µ -0.0787 0.15795 0.138
Ashesap -7.4992 cm2 21.0594cm2 18.3998cm2
Asmin 20 cm2 28 cm2 28 cm2
Asg 20 cm2 28 cm2 28 cm2
Kolon No
:
? 18 için Ao= 2.5434 cm2
1
Seçilen
donatı : 8 ? 18

Sağlanan
donatı : 20.3472cm2
? 20 için Ao= 3.14 cm2
2
Seçilen
donatı : 9 ? 20

Sağlanan
donatı : 28.26 cm2
? 18 için Ao= 2.5434 cm2
3
Seçilen
donatı : 12 ? 18

Sağlanan
donatı : 30.5208cm2

KOLON KAYMA HESABI:

Taşıma gücü momentlerinin hesabı:
Kolon no 1 2 3
µ 0 0 0
1) n<0.20 hali : n 0.05713 0.11021 0.0505179
m 0.02623 0.04463 0.0235365
k 0.35138 0.49207 0.3338723
mx 0.02623 0.04463 0.0235365
my
Mxd 5.24589 tcm 17.4957tcm 9.2263136 tcm
Myd
Ma 5.24589 tcm 17.4957tcm 9.2263136 tcm
Mü 0 0 0
ln 6.41 m 7.85 m 7.4614936 m
Ve 0.81839 t 2.22875t 1.2365237 t
fcd 0.15385 t/cm2
fctd 0.01197 t/cm2
b 40 cm 40 cm 40 cm
h 50 cm 70 cm 70 cm
bk 34 cm 34 cm 34 cm
hk 44 cm 64 cm 64 cm
fck 0.2 t/cm2
fywk 4.2 t/cm2
Ac 2000 cm2 2800 cm2 2800 cm2
Ack 1496 cm2 2176 cm2 2176 cm2
Vmax 67.6923 t 94.7692t 94.769231 t
Vcr 15.5563 t 21.7789t 21.778889 t
Ve<Vcr ise min etriye gerekir.
Vd 0.991 t 9.33 t 0.023 t
Ve>=05.Vd ve Nd<=0.05Ac*fck ise Vc=0 alınır.

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

79
fywd 3.65217 t/cm2
1) Sarılma Bölgesinde:
Kolon no 1 2 3
min(Ash/s)1 0.16364 0.13929 0.1392857
min(Ash/s)2 0.12143 0.12143 0.1214286
Ash/s 0.16364 0.13929alınır. 0.1392857 alınır.
? 8 Ash= 2.0096 cm2 2.0096 cm2 2.0096 cm2
shesap= 12.2809 cm 14.4279cm ise 14.427897 cm ise
shesap= 12 cm 14 cm 14 cm
s1max= 10 cm s2max= 11.3333cm ise smax= 10 cm
s= 10 cm 10 cm 10 cm
Kolon No : smin= 5 cm
1 Etriye : 2x? 8 / 10
2 Etriye : 2x? 8 / 10
3 Etriye : 2x? 8 / 10
d 47 cm 67 cm 67 cm
Ve 0.81839 t 2.22875t 1.2365237 t
Vr 34.4952 t>Ve 49.174 t>Ve 49.174038 t>Ve
2) Orta bölgede :
Kolon no 1 2 3
? 8 Ash= 1.0048 cm2 1.0048 cm2 1.0048 cm2
smax= 20 cm
s= 20 cm 20 cm 20 cm
Kolon No :
1 Etriye : ? 8 / 20
2 Etriye : ? 8 / 20
3 Etriye : ? 8 / 20
d 47 cm 67 cm 67 cm
Ve 0.81839 t 2.22875t 1.2365237 t
Vr 8.62381 t>Ve 12.2935t>Ve 12.29351 t>Ve

15 KISA KONSOL HESAPLARI
15.1 KREN KONSOLU HESABI
2? 12 montaj
2? 12
2? 12 firkete
2? 14
alındaki etriye

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

80
BS20-S420
D=40-4=36cm
av/d=17.5/36=0.49<0.5 çok kısa konsol ise kesme-sütrünme donatısı heabı gerekir.
Kesitin Taşıma Gücü (TS9967)
Vres=0.15xfckxbxh=0.15×0.200x40x40=48ton>21.65ton (kesit yeterlidir.)
Vd=1.4xPg+1.6xPq=1.4×2.69+1.6×18.66=33.62ton
Vres=48ton? Vd=33.62ton?kesit yeterlidir.
Hd=1.6×1.866=2.99ton
As1=Asf1+An1
²58.64200*7.0
99.2
36*4200*7.0
5.17*62.33
*70.0**70.0
*
1
1
cmA
f
H
df
aVA
s
yk
d
yk
d
s
=+=
+=

veya
²37.3200.4*7.0
99.2
4.3*200.4
62.33
*70.0*2cmf
H
f
VA
yk
d
eyk
d
s=+=+=µ(Poz2)
As=6.58-2.26=4.32cm²?2?12
²)52.4(122²29.3420
420
2
58.6
2cmcmf
fAA
ywk
yks
vh??===(Poz1)
d
cr
eV
Aµ?µ***9.62
=
?=1.00 ; µ=1.4
4.3
4.360.4336200
4.1*160000*²1*9.6
=
>==
e
e
µ
µ
Kesme-sütrünme donatısı hesabı :
²29.3²38.401.136.3
²01.12.4*7.0
99.2
*7.0
²36.34.3*2.4*7.0
62.33
**7.0
22
2
2
cmAcmAA
cmf
HA
cmf
VA
vhnsf
yk
d
n
eyk
d
sf
=>=+=+
===
===µ

tontonfAFVFykssds81.1662.33*5.048.282.4*78.6**5.0=>===?>
?=<=+²58.638.422cmAAAsnsf seçilen donatı yeterli
Eğer As az çıksaydı donatı 22nsfAA+’nın alanına göre yerleştirilecekti.

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

81
15.2 MAKAS KISA KONSOL HESABI

2? 12 montaj
2? 12
2? 12 firkete
2? 14
alındaki etriye

MAKAS KISA KONSOL HESABI :
Programlayan : Rıfat SEZER Hazırlayan:
Rıfat
SEZER

Kısa konsol yükleri :
Pg= 7.55 t Malzeme:
BS20-
S420
Pq= 7.03 t fck 200 kg/cm2 0.2 t/cm2
Hq= 0 t fyk 4200 kg/cm2 4.2 t/cm2
bkolon 40 cm fywk 4200 kg/cm2 4.2 t/cm2
hkolon 40 cm
Ln(konsol) 30 cm
Net konsol
uzunluğu
hiçkonsol 66.666667 cm d’ = 4 cm
hkonsoluç 25 cm b 400 mm
a=(Ln/2) 15 cm h 666.66667 mm
Vd 21.818 t d 626.66667 mm
Hd 0 t Vd 218180 N
d 62.666667 cm Hd 0 N
a/d= 0.2393617 Çok kısa konsol
Vres= 80 t>Vd ise kesit yeterlidir.
Cos20 = 0.939693
Eğilme ve çekme donatısı:
As1= 1.7763244 cm2 Acr= 283780.6mm2 ?= 1
maxµe=3.4 µ= 1.4
µe= 12.564492 >maxme ise me= 3.4 alınır.
Veya
As2= 1.5278711 cm2<As1 ise As= 1.776324cm2 alınır.
Montaj donatısı : ? 12 için Ao= 1.1304 cm2

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

82
2 ? 12 ( Poz 3 )
Asm= 2.2608 cm2 ise As=-0.48448 cm2 elde edilir.
Mevcut donatı yeterlidir. ? 8 için Ao= 0.5024 cm2
Seçilen donatı : 0 ? 8 ( Poz 2 ) (çift kollu)
Sağlanan donatı alanı: 2.26 cm2

Kayma donatısı hesabı :
Avh= 0.8881622 cm2
? 8 için Ao= 0.5024 cm2
Seçilen donatı : 1 ? 8 ( Poz 1 ) (çift kollu)
Sağlanan donatı alanı: 0.888162 cm2
Çok kısa konsolda kesme-sürtünme donatısı:
Sonuç kayma donatısı :
Asf+An= 2.1826731 cm2>Avh ise Avh= 2.182673cm2 alınır.
? 12 için Ao= 1.1304 cm2
Seçilen donatı : 1 ? 12 ( Poz 1 ) (çift kollu)
Sağlanan donatı alanı: 2.182673 cm2
Sonuç eğilme donatısı :
Asf+An= 2.1826731 cm2>As ise As= 2.182673cm2 alınır.
Montaj donatısı : ? 14 için Ao= 1.54 cm2
2 ? 14 ( Poz 3 ) (tek kollu) 3.08
Asm= 3.08 cm2 ise As=-0.89733 cm2 elde edilir.
? 10 için Ao= 0.785 cm2
Seçilen donatı : -1 ? 10 ( Poz 2 ) (çift kollu)
Sağlanan donatı alanı: 3.08 cm2

15.3 SUNDURMA KISA KONSOL HESABI

2? 12 montaj
2? 12
2? 12 firkete
2? 14
alındaki etriye

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

83

SUNDURMA KISA KONSOL HESABI :
Programlayan : Rıfat SEZER Hazırlayan:
Rıfat
SEZER

Kısa konsol yükleri :
Pg= 5.5 t Malzeme:
BS20-
S420
Pq= 5.13 t fck 200 kg/cm2 0.2 t/cm2
Hq= 0 t fyk 4200 kg/cm2 4.2 t/cm2
bkolon 40 cm fywk 4200 kg/cm2 4.2 t/cm2
hkolon 40 cm
Ln(konsol) 30 cm
Net konsol
uzunluğu
hiçkonsol 66.666667 cm d’ = 4 cm
hkonsoluç 25 cm b 400 mm
a=(Ln/2) 15 cm h 666.66667 mm
Vd 15.908 t d 626.66667 mm
Hd 0 t Vd 159080 N
d 62.666667 cm Hd 0 N
a/d= 0.2393617 Çok kısa konsol
Vres= 80 t>Vd ise kesit yeterlidir.
Cos20 = 0.939693
Eğilme ve çekme donatısı:
As1= 1.2951585 cm2 Acr= 283780.6mm2 ?= 1
maxµe=3.4 µ= 1.4
µe= 17.232341 >maxme ise me= 3.4 alınır.
Veya
As2= 1.1140056 cm2<As1 ise As= 1.295158cm2 alınır.
Montaj donatısı : ? 12 için Ao= 1.1304 cm2
2 ? 12 ( Poz 3 )
Asm= 2.2608 cm2 ise As=-0.96564 cm2 elde edilir.
Mevcut donatı yeterlidir. ? 8 için Ao= 0.5024 cm2
Seçilen donatı : 0 ? 8 ( Poz 2 ) (çift kollu)
Sağlanan donatı alanı: 2.26 cm2

Kayma donatısı hesabı :
Avh= 0.6475792 cm2
? 8 için Ao= 0.5024 cm2
Seçilen donatı : 1 ? 8 ( Poz 1 ) (çift kollu)
Sağlanan donatı alanı: 0.647579 cm2
Çok kısa konsolda kesme-sürtünme donatısı:
Sonuç kayma donatısı :
Asf+An= 1.5914366 cm2>Avh ise Avh= 1.591437cm2 alınır.
? 12 için Ao= 1.1304 cm2
Seçilen donatı : 1 ? 12 ( Poz 1 ) (çift kollu)
Sağlanan donatı alanı: 1.591437 cm2
Sonuç eğilme donatısı :
Asf+An= 1.5914366 cm2>As ise As= 1.591437cm2 alınır.
Montaj donatısı : ? 14 için Ao= 1.54 cm2
2 ? 14 ( Poz 3 ) (tek kollu) 3.08
Asm= 3.08 cm2 ise As=-1.48856 cm2 elde edilir.
? 10 için Ao= 0.785 cm2

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

84
Seçilen donatı : -1 ? 10 ( Poz 2 ) (çift kollu)
Sağlanan donatı alanı: 3.08 cm2

15.4 L KİRİŞ KISA KONSOL HESABI

2? 12 montaj
2? 12
2? 12 firkete
2? 14
alındaki etriye

L KİRİŞ KISA KONSOL HESABI :
Programlayan : Rıfat SEZER Hazırlayan:
Rıfat
SEZER

Kısa konsol yükleri
:
Pg= 8.27 t Malzeme:
BS20-
S420
Pq= 2.41 t fck 200 kg/cm2 0.2 t/cm2
Hq= 0 t fyk 4200 kg/cm2 4.2 t/cm2
b 40 cm fywk 4200 kg/cm2 4.2 t/cm2
h 40 cm d’ = 4 cm
hu 20 cm b 400 mm
a 7.5 cm h 400 mm
Vd 15.434 t d 360 mm
Hd 0 t Vd 154340 N
d 36 cm Hd 0 N
a/d= 0.2083333 Çok kısa konsol
Vres= 48 t>Vd ise kesit yeterlidir.
Cos20 = 0.939693
Eğilme ve çekme donatısı:
As1= 1.0936791 cm2 Acr= 170268.4mm2 ?= 1
maxµe=3.4 µ= 1.4

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

85
µe= 10.656942 >maxme ise me= 3.4 alınır.
Veya
As2= 1.0808123 cm2<As1 ise As= 1.093679cm2 alınır.
Montaj donatısı : ? 12 için Ao= 1.1304 cm2
2 ? 12 ( Poz 3 )
Asm= 2.2608 cm2 ise As=-1.16712 cm2 elde edilir.
? 12 için Ao= 1.1304 cm2
Seçilen donatı : 0 ? 12 ( Poz 2 ) (çift kollu)
Sağlanan donatı
alanı: 0 cm2

Kayma donatısı hesabı :
Avh= 0.5468396 cm2
? 8 için Ao= 0.5024 cm2
Seçilen donatı : 1 ? 8 ( Poz 1 ) (çift kollu)
Sağlanan donatı
alanı: 1.0048 cm2
Çok kısa konsolda kesme-sürtünme donatısı:
Sonuç kayma donatısı :
Asf+An= 1.5440176 cm2>Avh ise Avh= 1.544018cm2 alınır.
? 12 için Ao= 1.1304 cm2
Seçilen donatı : 1 ? 12 ( Poz 1 ) (çift kollu)
Sağlanan donatı
alanı: 1.544018 cm2
Sonuç eğilme donatısı :
Asf+An= 1.5440176 cm2>As ise As= 1.544018cm2 alınır.
Montaj donatısı : ? 12 için Ao= 1.1304 cm2
2 ? 12 ( Poz 3 ) (tek kollu)
Asm= 2.2608 cm2 ise As=-0.71678 cm2 elde edilir.
? 12 için Ao= 1.1304 cm2
Seçilen donatı : 0 ? 12 ( Poz 2 ) (çift kollu)
Sağlanan donatı
alanı: 0 cm2

15.5 TERS T KİRİŞ KISA KONSOL HESABI

2? 12 montaj
2? 12
2? 12 firkete
2? 14
alındaki etriye

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

86

TERS T KİRİŞ KISA KONSOL HESABI :
Programlayan : Rıfat SEZER Hazırlayan:
Rıfat
SEZER

Kısa konsol yükleri
:
Pg= 15.92 t Malzeme:
BS20-
S420
Pq= 5.53 t fck 200 kg/cm2 0.2 t/cm2
Hq= 0 t fyk 4200 kg/cm2 4.2 t/cm2
b 40 cm fywk 4200 kg/cm2 4.2 t/cm2
h 40 cm d’ = 4 cm
hu 20 cm b 400 mm
a 7.5 cm h 400 mm
Vd 31.136 t d 360 mm
Hd 0 t Vd 311360 N
d 36 cm Hd 0 N
a/d= 0.2083333 Çok kısa konsol
Vres= 48 t>Vd ise kesit yeterlidir.
Cos20 = 0.939693
Eğilme ve çekme donatısı:
As1= 2.2063492 cm2 Acr= 170268.4mm2 ?= 1
maxµe=3.4 µ= 1.4
µe= 5.282607 >maxme ise me= 3.4 alınır.
Veya
As2= 2.1803922 cm2<As1 ise As= 2.206349cm2 alınır.
Montaj donatısı : ? 12 için Ao= 1.1304 cm2
2 ? 12 ( Poz 3 )
Asm= 2.2608 cm2 ise As=-0.05445 cm2 elde edilir.
? 12 için Ao= 1.1304 cm2
Seçilen donatı : 0 ? 12 ( Poz 2 ) (çift kollu)
Sağlanan donatı
alanı: 0 cm2

Kayma donatısı hesabı :
Avh= 1.1031746 cm2
? 12 için Ao= 1.1304 cm2
Seçilen donatı : 1 ? 12 ( Poz 1 ) (çift kollu)
Sağlanan donatı
alanı: 2.2608 cm2
Çok kısa konsolda kesme-sürtünme donatısı:
Sonuç kayma donatısı :
Asf+An= 3.1148459 cm2>Avh ise Avh= 3.114846cm2 alınır.
? 12 için Ao= 1.1304 cm2
Seçilen donatı : 1 ? 12 ( Poz 1 ) (çift kollu)
Sağlanan donatı
alanı: 3.114846 cm2
Sonuç eğilme donatısı :
Asf+An= 3.1148459 cm2>As ise As= 3.114846cm2 alınır.
Montaj donatısı : ? 12 için Ao= 1.1304 cm2
2 ? 12 ( Poz 3 ) (tek kollu)
Asm= 2.2608 cm2 ise As=0.854046cm2 elde edilir.
? 12 için Ao= 1.1304 cm2
Seçilen donatı : 1 ? 12 ( Poz 2 ) (çift kollu)
Sağlanan donatı
alanı: 2.2608 cm2

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

87

16 ÖRNEK KOLON DONATI HESABI
(Adnan Çakıroğlu-Erkan Özer formülleri)
mevcut As=39.52 cm2 ; Nd=503.71kN=50.37ton

a)Donatının hesabı
MdII=1.233(18.54+247.86)=266.4kNm=26640kNcm=2664tcm
Malzeme BS30-S420
fck=300kg/cm² ; fyk=4200kg/cm²
089.00
089.0300.0*²50*40
2664
*²*
20.0084.0300.0*50*40
37.50
**
==?=
===
<===
xy
ck
xd
x
ck
d
mmm
fhb
Mm
fhb
Nn

151.0
084.0*48.1²084.0*92.2089.0*86.2
48.1²92.286.2
=
-+=
-+=
µ
µ
µnnm

²57.21²2050*40*01.0
²57.214200
30050*40*151.0***
mincmcmA
cmf
fhbA
s
yk
ck
s
<==
===µ
Asmevcut=39.52cm² yeterli
b)Taşıma gücü momentinin hesabı
n=0.084?k=2.65n+0.20=2.65×0.084+0.20=0.423 ; my=0?m=mx
28.0300
4200*50*40
52.39
*===
ck
yks
f
f
hb

xmmnnm==+-?-+=134.086.2/)084.0*48.1²084.0*92.228.0(48.1²92.286.2µ
?14
2?14

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

88
Mxd=mxxbxh²xfck=0.134x40x50²x300=4020tcm
Mxd=4020tcm>MdII=2664tcm
c) Kayma Hesabı

Mü=1.233x(71+36.77)=133kNm=13.3tcm
Ma=MdII=2664tcm=26.64tm
ln=5.00m (kolon net boyu) (ln=h-hkiriş)
tonl
MMV
n
üa
e85
30.1364.26=+=+=
²/7.143.1
300*1.1
²/2313.1
300
cmkgf
cmkgf
ctd
cd
==
==

fyd=fywd=3650kg/cm²
Aw=Kolon enkesiti etkin gövde alanı
Aw=bxh
1. Kolon orta bölgesinde
Vmax=0.22xAwxfcd=0.22x50x40x0.231=101.64ton
Vcr=0.65xfctdxbxd=0.65×0.0147x40x47=17.96ton
Ve<Vcr olduğundan minimum etriye yeterlidir.
hk=50-2×1.5=47cm ; bk=40-2×1.5=37cm
°¯
°®
­
==?cmb
cm
s202
40
2
20
min0
minimum etriye ?8/20? ?8/20 etriye+2?8 çiroz
1?8 için Ao=0.50cm²
Ve?Vr olmalıdır. Ash=2x(0.50+0.50)=2cm²

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

89
er
ywd
sh
r
VV
tondfs
AV
>
===16.1747*650.3*20
2**
17.16ton>8ton ? uygun
2. Kolon Sarılma bölgesinde
1/)

119.04200
300*)1477*37
50*40(*37*30.0
*)1(**30.0
=-=
-?
s
A
f
f
A
Abs
A
sh
ywk
ck
ck
c
k
sh

2/)
198.04200
300*37*075.0
**075.0
==
?
s
A
f
fbs
A
sh
ywk
ck
k
sh

0.198>0.119 olduğundan 198.0=s
Ash olarak alınır.
?8 etriye +2?8 çiroz için Ash=2x(0.50+0.50)=2cm²
?cmsss
Ash10198.02198.0=?=?=
cm
b
cm
5
133
40
3
10
min
>
==<
<

Etriye : ?8/10+2?8/10 çiroz

17 TEMEL HESAPLARI

17.1 Sundurma Kenar Kolon Temel Hesabı

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

90

TEMEL
HESAPLARI
Programlayan : Rıfat SEZER Hazırlayan: Rıfat SEZER
SUNDURMA KENAR KOLON TEMELİ
Kenetli temel
T1 TEMELI (1,4G+1,6Q)
(Kenar Kolon) 40/50 Md/Nd.h= 0.820406 0,15<=Md/Nd.h<= 2 ise
(Bağ Hatılı Var) lb1 0.872476 m
Nd 33.52 t Md/Nd.h= 0.820406 > 2 ise lb=2h alınır.
lbk=lb1/1,40.62 m
Md 13.75 tm lb= 0.84 m
Vd 3.35 t lb+6cm= 0.9 m
?zem. 15 t/m3 df= 1.3 m
Malzeme :BS20-S420 ?z.net= 11.92 t/m2
Fck 200 kg/cm2
Fyk 4200 kg/cm2
Fcd 153.85 kg/cm2 h1= 0.25 m – Soket kalınlığı
Fctd 11.97 kg/cm2 a2= 1.02 m
Fyd 3652 kg/cm2 b2= 1.12 m
Fywd 3652 kg/cm2 Mt=Md 13.75 tm
?z 1.6 t/m3 G= 13.664 t
?c 2.5 t/m3 Nt=Nd+G 47.184 t
ht 0.4 m – Temel kalınlığı ?1 22.1085 t/m2<1,5?zem= 22.5
bk 0.4 m – Kolon düşey boyutu ?2 1.4835 t/m2
hk 0.5 m – Kolon yatay boyutu ?g 2.44 t/m2
a1 0.52 m ?max 19.6685 t/m2
b1 0.62 m ?mın -0.9565 t/m2
a 2 m – Yatay temel boyutu ?ort 9.356 t/m2
b 2 m – Düşey temel boyutu dhesap 21.54103 cm<hmin=20 cm
?1-1 2.08 t/m2
KESİT HESABI: b1-1 0.565 m
1-1 kesitinde:
?max-?1-
1 17.5885 t/m2
V1 12.2879 t a1-1 0.615 m
M1 4.40711 tm d 0.35 m
2-2 kesitinde:
V2 11.5079 t
M2 3.53867 tm
DONATI HESABI :BS20-S420
1-1 kesitinde:
b= 200 cm d= 35 cm
Fcd= 0.15385 t/cm2 Fyd= 3.652 t/cm2
Mr=M1 ise
A= -13.077 B= 915.408 C=-M1= -440.71
a1=k1c 0.48479 cm
Mr 440.711 tcm
Fc= 12.6796 t
Fs=Fc ise As= 3.47 cm2 ise Minimum Donatı Yeterlidir.
Yaklaşık olarak As2= 3.83 cm2
?min 0.002 minAs 14 cm2
As 14 cm2 alınır.
As/Ao= 6.19 ? 12 için Ao= 1.13 cm2
Seçilen donatı : 7 ? 12 için As(sağlanan)= 15.82 cm2

2-2 kesitinde:
b= 200 cm d= 33 cm
Fcd= 0.15385 t/cm2 Fyd= 3.652 t/cm2

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

91
Mr=M2 ise
A= -13.077 B= 863.099 C=-M2= -353.87
a1=k1c 0.41258 cm
Mr 353.867 tcm
Fc= 10.7907 t
Fs=Fc ise As= 2.95 cm2 ise Minimum Donatı Yeterlidir.
Yaklaşık olarak As2= 3.26 cm2
?min 0.002 minAs 13.2 cm2
As 13.2 cm2 alınır.
As/Ao= 5.84 ? 12 için Ao= 1.13 cm2
Seçilen donatı : 6 ? 12 için As(sağlanan)= 13.56 cm2

Zımbalama Tahkiki: dort= 34 cm fctd= 0.01197 t/cm^2
Vpd= 27.7043 t bk= 0.4 m hk= 0.5 m
ex= 0.4102 m Up= 296 cm
?= 0.546
Vpr= 65.7748 t>Vpd ise Zımbalama Tahkiki Sağlanır

Kayma tahkiki :
Vdx= 12.2879 t Vdy= 11.5079t
Vcrx= 54.4635 t>Vdx
Vcry= 51.3513 t>Vdy ise kayma tahkiki sağlanır.

YUVALI (SOKET) TEMEL HESABI :
1.tip kenetli temel
Md 13.75 tm Vo 23.6629t
Vd 3.35 t Vu 20.3129t
lb 0.84 m
lx 0.77 m Püst=P=122.924t/m^2
ly 0.9 m ?=ly/lx 1.168831.2
t 0.25 m K=Püst*lx*ly= 85.18629 t

Tam dolu Alt kısmı Üst kısmı b 100 cm
dolu dolu d 23 cm
(ly) (2ly/3) (ly/3)

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

92
Mr 458.854074 tcm ?min 0.002 minAs 4.6 cm2
Fc= 20.6597129 t
Fs=Fc ise As= 5.66 cm2 ise As= 5.66 cm2 alınır.
Yaklaşık olarak As2= 6.07 cm2
As/Ao= 3.68 ? 14 için Ao= 1.54 cm2
Seçilen donatı : 4 ? 14 için As(sağlanan)= 6.16 cm2
Poz1
(Tek kollu)
Yatay
Y Yönünde Eğilme
Donatısı Hesabı :

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

93
Kollu
Düşey Kısa Konsol Donatısı :
Asv=As1/2 4.31157 cm2
As/Ao= 1.91 ? 12 için Ao= 1.13 cm2
Seçilen donatı : 2 ? 12 için As(sağlanan)= 4.52 cm2
Poz4
Çift
Kollu Kenar Yüze Düşey Gövde Donatısı

T1 TEMELI (G+Q+E)

Kenetli Temel
(Kenar Kolon) 40/50 Md/Nd.h= 1.29453 0,15<=Md/Nd.h<= 2 ise
(Bağ Hatılı Var) lb1 0.923733 m
Nd 22.85 t Md/Nd.h= 1.29453 > 2 ise lb=2h alınır.
lbk=lb1/1,40.71 m
Md 14.79 tm lb=lbk 0.74 m
Vd 0.991 t lb+6cm= 0.8 m
?zem. 15 t/m3 df= 1.2 m
Malzeme :BS20-S420 ?z.net= 12.08 t/m2
Fck 200 kg/cm2
Fyk 4200 kg/cm2
Fcd 153.85 kg/cm2 h1= 0.25 m
Fctd 11.97 kg/cm2 a2= 1.02 m
Fyd 3652 kg/cm2 b2= 1.12 m
Fywd 3652 kg/cm2 Mt=Md 14.79 tm
?z 1.6 t/m3 G= 11.0124 t
?c 2.5 t/m3 Nt=Nd+G 33.8624 t
ht 0.4 m – Temel kalınlığı ?1 15.75974 t/m2<1,5?zem= 22.5
bk 0.4 m – Kolon düşey boyutu ?2 -1.73804 t/m2
hk 0.5 m – Kolon yatay boyutu ?g 2.28 t/m2
a1 0.52 m ?max 13.47974 t/m2
b1 0.62 m ?mın -4.01804 t/m2
a 2.3 m – Yatay temel boyutu ?ort 4.730849 t/m2
b 2.1 m – Düşey temel boyutu dhesap 12.76882 cm<hmin=20 cm
?1-1 2.08 t/m2
KESİT HESABI: b1-1 0.615 m
1-1 kesitinde (yatay) :
?max-?1-
1 11.39974 t/m2
V1 11.0046 t a1-1 0.765 m
M1 4.21033 tm d 0.35 m
2-2 kesitinde (düşey) :
V2 7.60011 t
M2 2.90704 tm
DONATI HESABI BS30-S420
1-1 kesitinde:
b= 230 cm d= 35 cm
Fcd= 0.15385 t/cm2 Fyd= 3.652 t/cm2
Mr=Md1 ise
A= -15.039 B= 1052.72 C=Md1= 421.033
a1=k1c -0.3977 cm
Mr -421.03 tcm
Fc= -11.962 t
Fs=Fc ise As= -3.28 cm2 ise Minimum Donatı Yeterlidir.
Yaklaşık olarak As2= 3.66 cm2
?min 0.002 minAs 16.1 cm2
As 16.1 cm2 alınır.

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

94
As/Ao= 7.12 ? 12 için Ao= 1.13 cm2
Seçilen donatı : 8 ? 12 için As(sağlanan)= 18.08 cm2
2-2 kesitinde:
b= 210 cm d= 33 cm
Fcd= 0.15385 t/cm2 Fyd= 3.652 t/cm2
Mr=Md1 ise
A= -13.731 B= 906.253 C=Md1= 290.704
a1=k1c -0.3192 cm
Mr -290.7 tcm
Fc= -8.7668 t
Fs=Fc ise As= -2.4 cm2 ise Minimum Donatı Yeterlidir.
Yaklaşık olarak As2= 2.68 cm2
?min 0.002 minAs 13.86 cm2
As 13.86 cm2 alınır.
As/Ao= 6.13 ? 12 için Ao= 1.13 cm2
Seçilen donatı : 7 ? 12 için As(sağlanan)= 15.82 cm2

Zımbalama Tahkiki: dort= 34 cm fctd= 0.01197 t/cm^2
Vpd= 22.3095 t bk= 0.4 m hk= 0.5 m
ex= 0.64726 m Up= 296 cm
?= 0.43252
Vpr= 52.1042 t>Vpd ise zımbalama tahkiki sağlanır

Kayma tahkiki :
Vdx= 11.0046 t Vdy= 7.60011t
Vcrx= 62.633 t>Vdx
Vcry= 53.9189 t>Vdy ise kayma tahkiki sağlanır.

YUVALI (SOKET) TEMEL HESABI :
1.tip kenetli temel
Md 14.79 tm Vo 25.173 t
Vd 0.991 t Vu 24.182 t
lb 0.74 m
lx 0.77 m Püst=P=130.769t/m^2
ly 0.8 m ?=ly/lx 1.03896
t 0.25 m K=Püst*lx*ly= 80.55355 t

Tam dolu Alt kısmı Üst kısmı b 100 cm
dolu dolu d 23 cm
(ly) (2ly/3) (ly/3)
Mtam Malt
Müst=Mtam-
Malt
tm tm tm
mxr 11.7 27.07
Mxr 6.88491864 2.86416 4.02076
myem -9.83 -12.11
Myem -8.1946641 -6.4024 -1.7923
vxer 2.32 3.06
Vxer 43.4016962 32.9059 10.4958
vyem 1.37 1.69
Vyem 73.4977629 59.581 13.9167
Mi=K/mi Mi=P*lx^2/mi
Vi=P*lx/vi Vi=P*lx/vi

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

95
X Yönünde Eğilme Donatısı Hesabı :
Fcd= 0.15385 t/cm2 Fyd= 3.652 t/cm2
Mr=Mxr ise
A= -6.538625 B= 300.777 C=-Mxr= -402.076 tcm
a1=k1c 1.37807664 cm
Mr 402.075942 tcm ?min 0.002 minAs 4.6 cm2
Fc= 18.0214528 t
Fs=Fc ise As= 4.93 cm2 ise As= 4.93 cm2 alınır.
Yaklaşık olarak As2= 5.32 cm2
As/Ao= 3.2 ? 14 için Ao= 1.54 cm2
Seçilen donatı : 4 ? 14 için As(sağlanan)= 6.16 cm2
Poz1
(Tek kollu)
Yatay
Y Yönünde Eğilme
Donatısı Hesabı :

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

96

Vd=Vy 12.5865 t
Hd 14.6166 t
As1 9.17346 cm2 Fs 26.97 t>0.5*Vd= 6.293246 t
As2 5.85303 cm2
As=As1 9.17346 cm2
Yatay Kısa Konsol Donatısı :
As/Ao= 4.06 ? 12 için Ao= 1.13 cm2
Seçilen donatı : 5 ? 12 için As(sağlanan)= 11.3 cm2
Poz2
Çift
Kollu (Kenar Yüze Yatay Kısa Konsol Donatısı)
Düşey Kısa Konsol Donatısı :
Asv=As1/2 4.58673 cm2
As/Ao= 2.03 ? 12 için Ao= 1.13 cm2
Seçilen donatı : 3 ? 12 için As(sağlanan)= 6.78 cm2
Poz4
Çift
Kollu Kenar Yüze Düşey Gövde Donatısı

17.2 Makas Kenar Kolon Temel Hesabı

TEMEL
HESAPLARI
Programlayan : Rıfat SEZER Hazırlayan:
Rıfat
SEZER

Kenetli temel
T1 TEMELI (1,4G+1,6Q)
(Kenar Kolon) 40/70 Md/Nd.h= 0.970948 0,15<=Md/Nd.h<= 2 ise
(Bağ Hatılı Var) lb1 1.244252 m
Nd 42.83 t Md/Nd.h= 0.970948 > 2 ise lb=2h alınır.
lbk=lb1/1,4 0.89 m
Md 29.11 tm lb= 1.04 m
Vd 4.28 t lb+6cm= 1.1 m
?zem. 15 t/m3 df= 1.5 m
Malzeme :BS20-S420 ?z.net= 11.6 t/m2
Fck 200 kg/cm2
Fyk 4200 kg/cm2
Fcd 153.85 kg/cm2 h1= 0.25 m – Soket kalınlığı
Fctd 11.97 kg/cm2 a2= 1.02 m
Fyd 3652 kg/cm2 b2= 1.32 m
Fywd 3652 kg/cm2 Mt=Md 29.11 tm
?z 1.6 t/m3 G= 24.15 t
?c 2.5 t/m3 Nt=Nd+G 66.98 t
ht 0.4 m – Temel kalınlığı ?1 21.89504 t/m2<1,5?zem= 22.5
bk 0.4 m – Kolon düşey boyutu ?2 -0.46144 t/m2
hk 0.7 m – Kolon yatay boyutu ?g 2.76 t/m2
a1 0.52 m ?max 19.13504 t/m2
b1 0.82 m ?mın -3.22144 t/m2
a 2.5 m – Yatay temel boyutu ?ort 7.9568 t/m2
b 2.5 m – Düşey temel boyutu dhesap 22.01915 cm<hmin= 20 cm
?1-1 2.08 t/m2
KESİT HESABI: b1-1 0.715 m
1-1 kesitinde: ?max-?1-1 17.05504 t/m2
V1 18.9609 t a1-1 0.865 m
M1 8.59499 tm d 0.35 m

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

97
2-2 kesitinde:
V2 17.2066 t
M2 7.44185 tm
DONATI HESABI :BS20-S420
1-1 kesitinde:
b= 250 cm d= 35 cm
Fcd= 0.15385 t/cm2 Fyd= 3.652 t/cm2
Mr=M1 ise
A= -16.347 B= 1144.26 C=-M1= -859.5
a1=k1c 0.75938 cm
Mr 859.499 tcm
Fc= 24.8264 t
Fs=Fc ise As= 6.8 cm2 ise Minimum Donatı Yeterlidir.
Yaklaşık olarak As2= 7.47 cm2
?min 0.002 minAs 17.5 cm2
As 17.5 cm2 alınır.
As/Ao= 7.74 ? 12 için Ao= 1.13 cm2
Seçilen donatı : 8 ? 12 için As(sağlanan)= 18.08 cm2

2-2 kesitinde:
b= 250 cm d= 33 cm
Fcd= 0.15385 t/cm2 Fyd= 3.652 t/cm2
Mr=M2 ise
A= -16.347 B= 1078.87 C=-M2= -744.18
a1=k1c 0.69714 cm
Mr 744.185 tcm
Fc= 22.7918 t
Fs=Fc ise As= 6.24 cm2 ise Minimum Donatı Yeterlidir.
Yaklaşık olarak As2= 6.86 cm2
?min 0.002 minAs 16.5 cm2
As 16.5 cm2 alınır.
As/Ao= 7.3 ? 12 için Ao= 1.13 cm2
Seçilen donatı : 8 ? 12 için As(sağlanan)= 18.08 cm2

Zımbalama Tahkiki: dort= 34 cm fctd= 0.01197 t/cm^2
Vpd= 36.7064 t bk= 0.4 m hk= 0.7 m
ex= 0.67966 m Up= 296 cm
?= 0.42058
Vpr= 50.665 t>Vpd ise Zımbalama Tahkiki Sağlanır

Kayma tahkiki :
Vdx= 18.9609 t Vdy= 17.2066 t
Vcrx= 68.0794 t>Vdx
Vcry= 64.1891 t>Vdy ise kayma tahkiki sağlanır.

YUVALI (SOKET) TEMEL HESABI :
1.tip kenetli temel
Md 29.11 tm Vo 38.7245 t
Vd 4.28 t Vu 34.4445 t
lb 1.04 m
lx 0.77 m Püst=P= 201.166 t/m^2
ly 1.1 m ?=ly/lx 1.42857 1.4
t 0.25 m K=Püst*lx*ly= 170.3876 t

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

98
Tam dolu Alt kısmı Üst kısmı b 100 cm
dolu dolu d 23 cm
(ly) (2ly/3) (ly/3)

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

99
YAN YÜZLERİN KISA KONSOL HESABI :
lb 1.2 m T=0.6*lb*Vd/b1 17.00098 t
b1 0.82 m C 25.7668 t
Vo 38.7245 t Fc 81.7328 t>C=31.01795 olduğu için beton ezilmez.
Vy 19.3622 t Fyk 4.2 t/cm2
Vd 19.3622 t µ 1.4
h=b2 132 cm ? 1
d 128 cm lb+6 1100 mm
b=h1 25 cm b=h1 250 mm
Fcd 0.15385 t/cm2 Acr 275000 mm2
Kesitin Taşıma Gücü
m:Tekil yükün mesnete uzaklığı (m=lb-lb/6+6) Fck 0.2 t/cm^2
m 106 cm Vd 193622 N
m/d 0.82813 >0.5
Vres 99 t>Vy=21.933t olduğu için kesit yeterlidir.
µe 13.72 >maxµe=3.4 µe 3.4 alınır.

Vd=Vy 19.3622 t
Hd 17.001 t
As1 11.2365 cm2 Fs 33.0353 t>0.5*Vd= 9.681115 t
As2 7.13855 cm2
As=As1 11.2365 cm2
Yatay Kısa Konsol Donatısı :
As/Ao= 4.97 ? 12 için Ao= 1.13 cm2
Seçilen donatı : 5 ? 12 için As(sağlanan)= 11.3 cm2
Poz2 Çift Kollu (Kenar Yüze Yatay Kısa Konsol Donatısı)
Düşey Kısa Konsol Donatısı :
Asv=As1/2 5.61825 cm2
As/Ao= 2.49 ? 12 için Ao= 1.13 cm2
Seçilen donatı : 3 ? 12 için As(sağlanan)= 6.78 cm2
Poz4 Çift Kollu Kenar Yüze Düşey Gövde Donatısı

T1 TEMELI (G+Q+E)

Kenetli Temel
(Kenar Kolon) 40/70 Md/Nd.h= 1.36545 0,15<=Md/Nd.h<= 2 ise
(Bağ Hatılı Var) lb1 1.30396 m
Nd 28.29 t Md/Nd.h= 1.36545 > 2 ise lb=2h alınır.
lbk=lb1/1,4 1 m
Md 27.04 tm lb=lbk 1.04 m
Vd 1.125 t lb+6cm= 1.1 m
?zem. 15 t/m3 df= 1.5 m
Malzeme :BS20-S420 ?z.net= 11.6 t/m2
Fck 200 kg/cm2
Fyk 4200 kg/cm2
Fcd 153.85 kg/cm2 h1= 0.25 m
Fctd 11.97 kg/cm2 a2= 1.02 m
Fyd 3652 kg/cm2 b2= 1.32 m
Fywd 3652 kg/cm2 Mt=Md 27.04 tm
?z 1.6 t/m3 G= 13.3308 t
?c 2.5 t/m3 Nt=Nd+G 41.6208 t
ht 0.4 m – Temel kalınlığı ?1 24.61241 t/m2<1,5?zem= 22.5
bk 0.4 m – Kolon düşey boyutu ?2 -7.37812 t/m2
hk 0.7 m – Kolon yatay boyutu ?g 2.76 t/m2
a1 0.52 m ?max 21.85241 t/m2

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

100
b1 0.82 m ?mın -10.1381 t/m2
a 2.3 m – Yatay temel boyutu ?ort 5.857143 t/m2
b 2.1 m – Düşey temel boyutu dhesap 15.80875 cm<hmin= 20 cm
?1-1 2.08 t/m2
KESİT HESABI: b1-1 0.515 m
1-1 kesitinde (yatay) : ?max-?1-1 19.77241 t/m2
V1 14.174 t a1-1 0.765 m
M1 4.65492 tm d 0.35 m
2-2 kesitinde (düşey) :
V2 9.4095 t
M2 3.59913 tm
DONATI HESABI BS30-S420
1-1 kesitinde:
b= 230 cm d= 35 cm
Fcd= 0.15385 t/cm2 Fyd= 3.652 t/cm2
Mr=Md1 ise
A= -15.039 B= 1052.72 C=Md1= 465.492
a1=k1c -0.4394 cm
Mr -465.49 tcm
Fc= -13.217 t
Fs=Fc ise As= -3.62 cm2 ise Minimum Donatı Yeterlidir.
Yaklaşık olarak As2= 4.05 cm2
?min 0.002 minAs 16.1 cm2
As 16.1 cm2 alınır.
As/Ao= 7.12 ? 12 için Ao= 1.13 cm2
Seçilen donatı : 8 ? 12 için As(sağlanan)= 18.08 cm2
2-2 kesitinde:
b= 210 cm d= 33 cm
Fcd= 0.15385 t/cm2 Fyd= 3.652 t/cm2
Mr=Md1 ise
A= -13.731 B= 906.253 C=Md1= 359.913
a1=k1c -0.3948 cm
Mr -359.91 tcm
Fc= -10.842 t
Fs=Fc ise As= -2.97 cm2 ise Minimum Donatı Yeterlidir.
Yaklaşık olarak As2= 3.32 cm2
?min 0.002 minAs 13.86 cm2
As 13.86 cm2 alınır.
As/Ao= 6.13 ? 12 için Ao= 1.13 cm2
Seçilen donatı : 7 ? 12 için As(sağlanan)= 15.82 cm2

Zımbalama Tahkiki: dort= 34 cm fctd= 0.01197 t/cm^2
Vpd= 27.4616 t bk= 0.4 m hk= 0.7 m
ex= 0.95581 m Up= 296 cm
?= 0.34043
Vpr= 41.0103 t>Vpd ise zımbalama tahkiki sağlanır

Kayma tahkiki :
Vdx= 14.174 t Vdy= 9.4095 t
Vcrx= 62.633 t>Vdx
Vcry= 53.9189 t>Vdy ise kayma tahkiki sağlanır.

YUVALI (SOKET) TEMEL HESABI :

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

101
1.tip kenetli temel
Md 27.04 tm Vo 32.55 t
Vd 1.125 t Vu 31.425 t
lb 1.04 m
lx 0.77 m Püst=P= 169.091 t/m^2
ly 1.1 m ?=ly/lx 1.42857
t 0.25 m K=Püst*lx*ly= 143.22 t

Tam dolu Alt kısmı Üst kısmı b 100 cm
dolu dolu d 23 cm
(ly) (2ly/3) (ly/3)
Mtam Malt Müst=Mtam-Malt
tm tm tm
mxr 12.5 25.16
Mxr 11.4576 3.98466 7.47294
myem -11.3 -11.18
Myem

12.6743363 -8.9673 -3.7071
vxer 2.18 2.74
Vxer 59.7247706 47.5182 12.2065
vyem 1.36 1.6
Vyem 95.7352941 81.375 14.3603
Mi=K/mi Mi=P*lx^2/mi
Vi=P*lx/vi Vi=P*lx/vi
X Yönünde Eğilme Donatısı Hesabı :
Fcd= 0.15385 t/cm2 Fyd= 3.652 t/cm2
Mr=Mxr ise
A= -6.538625 B= 300.777 C=-Mxr= -747.294 tcm
a1=k1c 2.63555044 cm
Mr 747.294181 tcm ?min 0.002 minAs 4.6 cm2
Fc= 34.465752 t
Fs=Fc ise As= 9.44 cm2 ise As= 9.44 cm2 alınır.
Yaklaşık olarak As2= 9.89 cm2
As/Ao= 6.13 ? 14 için Ao= 1.54 cm2
Seçilen donatı : 7 ? 14 için As(sağlanan)= 10.78 cm2
Poz1
(Tek
kollu)
Yatay
Y
Yönünde
Eğilme
Donatısı
Hesabı :

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

102
CİDARDA KAYMA HESABI :
b=a1=bw 52 cm Fywd 3.652 t/cm2 Asw/s -0.0752
h=h1= 25 cm Fctd 0.01197 t/cm2 mın?w 0.00098
d= 23 cm mınAsw/s 0.05113 >Asw/s ise
Vmax 46.0012 t Asw/s 0.05113
Vcr 9.30548 t ? 8 Ao 0.5 cm2
Vd 1.125 t Asw 1 cm2
Vmax>Vd>Vcr ise kayma hesabı gerekir. s19.6 cm d/2=11.5 cm
Etriye: ? 8 / 11.5 cm
Yatay Çift Kollu Donatı
Yan Yüzlerin Kısa Konsol Hesabı :
lb 1.2 m T=0.6*lb*Vd/b1 14.29024 t
b1 0.82 m C 21.6584 t
Vo 32.55 t Fc 81.7328 t>C=31.01795 olduğu için beton ezilmez.
Vy 16.275 t Fyk 4.2 t/cm2 Fyd 3.23 t/cm2
Vd 16.275 t µ 1.4
h=b2 132 cm ? 1
d 128 cm lb+6 1100 mm
b=h1 25 cm b=h1 250 mm
Fcd 0.15385 t/cm2 Acr 275000 mm2
Kesitin Taşıma Gücü
m:Tekil yükün mesnete uzaklığı (m=lb-lb/6+6) Fck 0.2 t/cm^2
m 106 cm Vd 162750 N
m/d 0.82813 >0.5
Vres 99 t>Vy=21.933t olduğu için kesit yeterlidir.
µe 16.3226 >maxµe=3.4 µe 3.4 alınır.

Vd=Vy 16.275 t
Hd 14.2902 t
As1 9.44489 cm2 Fs 27.768 t>0.5*Vd= 8.1375 t
As2 6.00033 cm2
As=As1 9.44489 cm2
Yatay Kısa Konsol Donatısı :
As/Ao= 4.18 ? 12 için Ao= 1.13 cm2
Seçilen donatı : 5 ? 12 için As(sağlanan)= 11.3 cm2
Poz2 Çift Kollu (Kenar Yüze Yatay Kısa Konsol Donatısı)
Düşey Kısa Konsol Donatısı :
Asv=As1/2 4.72245 cm2
As/Ao= 2.09 ? 12 için Ao= 1.13 cm2
Seçilen donatı : 3 ? 12 için As(sağlanan)= 6.78 cm2
Poz4 Çift Kollu Kenar Yüze Düşey Gövde Donatısı

17.3 Orta Kolon Temel Hesabı

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

103

TEMEL
HESAPLARI
Programlayan : Rıfat SEZER Hazırlayan:
Rıfat
SEZER

T2 TEMELI (1,4G+1,6Q)
Kenetli temel
(Orta Kolon) 40/70 Md/Nd.h= 0.984593 0,15<=Md/Nd.h<= 2 ise
(Bağ Hatılı Var) lb1 1.246317 m
Nd 93.28 t Md/Nd.h= 0.984593 > 2 ise lb=2h alınır.
lbk=lb1/1,40.89 m
Md 64.29 tm lb= 1.04 m
Vd 9.33 t lb+6cm= 1.1 m
?zem. 15 t/m3 df= 1.5 m
Malzeme :BS20-S420 ?z.net= 11.6 t/m2
Fck 200 kg/cm2
Fyk 4200 kg/cm2
Fcd 153.85 kg/cm2 h1= 0.25 m – Soket kalınlığı
Fctd 11.97 kg/cm2 a2= 1.02 m
Fyd 3652 kg/cm2 b2= 1.32 m
Fywd 3652 kg/cm2 Mt=Md 64.29 tm
?z 1.6 t/m3 G= 47.334 t
?c 2.5 t/m3 Nt=Nd+G 140.614 t
ht 0.4 m – Temel kalınlığı ?1 20.47555 t/m2<1,5?zem= 22.5
bk 0.4 m – Kolon düşey boyutu ?2 2.481843 t/m2
hk 0.7 m – Kolon yatay boyutu ?g 2.76 t/m2
a1 0.52 m ?max 17.71555 t/m2
b1 0.82 m ?mın -0.27816 t/m2
a 3.5 m – Yatay temel boyutu ?ort 8.718694 t/m2
b 3.5 m – Düşey temel boyutu dhesap 34.25413 cm<hmin= 20 cm
?1-1 2.08 t/m2
KESİT HESABI: b1-1 1.215 m
1-1 kesitinde:
?max-?1-
1 15.63555 t/m2
V1 42.0903 t a1-1 1.365 m
M1 32.302 tm d 0.35 m
2-2 kesitinde:
V2 41.6536 t
M2 28.4286 tm
DONATI HESABI :BS20-S420
1-1 kesitinde:
b= 350 cm d= 35 cm
Fcd= 0.15385 t/cm2 Fyd= 3.652 t/cm2
Mr=M1 ise
A= -22.885 B= 1601.96 C=-M1= -3230.2
a1=k1c 2.07809 cm
Mr 3230.2 tcm
Fc= 95.115 t
Fs=Fc ise As= 26.04 cm2 ise
Yaklaşık olarak As2= 28.08 cm2
?min 0.002 minAs 24.5 cm2
As 26.04 cm2 alınır.
As/Ao= 11.52 ? 12 için Ao= 1.13 cm2
Seçilen donatı : 12 ? 12 için As(sağlanan)= 27.12 cm2

2-2 kesitinde:
b= 350 cm d= 33 cm
Fcd= 0.15385 t/cm2 Fyd= 3.652 t/cm2

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

104
Mr=M2 ise
A= -22.885 B= 1510.42 C=-M2= -2842.9
a1=k1c 1.93913 cm
Mr 2842.86 tcm
Fc= 88.7548 t
Fs=Fc ise As= 24.3 cm2 ise
Yaklaşık olarak As2= 26.21 cm2
?min 0.002 minAs 23.1 cm2
As 24.3 cm2 alınır.
As/Ao= 10.75 ? 12 için Ao= 1.13 cm2
Seçilen donatı : 11 ? 12 için As(sağlanan)= 24.86 cm2

Zımbalama Tahkiki: dort= 34 cm fctd= 0.01197 t/cm^2
Vpd= 86.5701 t bk= 0.4 m hk= 0.7 m
ex= 0.68922 m Up= 296 cm
?= 0.41718
Vpr= 50.2558 t<Vpd ise Temel Kalınlığını Artınız

Kayma tahkiki :
Vdx= 42.0903 t Vdy= 41.6536 t
Vcrx= 95.3111 t>Vdx
Vcry= 89.8648 t>Vdy ise kayma tahkiki sağlanır.

YUVALI (SOKET) TEMEL HESABI :
1.tip kenetli temel
Md 64.29 tm Vo 85.3768 t
Vd 9.33 t Vu 76.0468 t
lb 1.04 m
lx 0.77 m Püst=P= 443.516 t/m^2
ly 1.1 m ?=ly/lx 1.42857
t 0.25 m K=Püst*lx*ly= 375.6578 t

Tam dolu Alt kısmı Üst kısmı b 100 cm
dolu dolu d 23 cm
(ly) (2ly/3) (ly/3)

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

105
Mr 1960.10946 tcm ?min 0.002 minAs 4.6 cm2
Fc= 102.7844 t
Fs=Fc ise As= 28.14 cm2 ise As= 28.14 cm2 alınır.
Yaklaşık olarak As2= 25.93 cm2
As/Ao= 14 ? 16 için Ao= 2.01 cm2
Seçilen donatı : 14 ? 16 için As(sağlanan)= 28.14 cm2
Poz1
(Tek
kollu)
Yatay
Y Yönünde
Eğilme Donatısı
Hesabı :

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

106
Seçilen donatı : 11 ? 12 için As(sağlanan)= 24.86 cm2
Poz2 Çift Kollu (Kenar Yüze Yatay Kısa Konsol Donatısı)
Asv=As1/2 12.3867 cm2
As/Ao= 5.48 ? 12 için Ao= 1.13 cm2
Seçilen donatı : 6 ? 12 için As(sağlanan)= 13.56 cm2
Poz4 Çift Kollu Kenar Yüze Yatay Gövde Donatısı

T2 TEMELI (G+Q+E)

Kenetli temel
(Orta Kolon) 40/70 Md/Nd.h= 1.320943 0,15<=Md/Nd.h<= 2 ise
(Bağ Hatılı Var) lb1 1.297224 m
Md 57.07 tm Md/Nd.h= 1.320943 > 2 ise lb=2h alınır.
lbk=lb1/1,41 m
Nd 61.72 t lb=lbk 1.04 m
Vd 11.428 t lb+6cm= 1.1 m
?zem. 15 t/m3 df= 1.5 m
Malzeme :BS20-S420 ?z.net= 11.6 t/m2
Fck 200 kg/cm2
Fyk 4200 kg/cm2
Fcd 153.85 kg/cm2 h1= 0.25 m
Fctd 11.97 kg/cm2 a2= 1.02 m
Fyd 3652 kg/cm2 b2= 1.32 m
Fywd 3652 kg/cm2 Mt=Md 57.07 tm
?z 1.6 t/m3 G= 33.81 t
?c 2.5 t/m3 Nt=Nd+G 95.53 t
ht 0.4 m – Temel kalınlığı ?1 15.78484 t/m2<1,5?zem= 22.5
bk 0.4 m – Kolon düşey boyutu ?2 -0.1881 t/m2
hk 0.7 m – Kolon yatay boyutu ?g 2.76 t/m2
a1 0.52 m ?max 13.02484 t/m2
b1 0.82 m ?mın -2.9481 t/m2
a 3.5 m – Yatay temel boyutu ?ort 5.038367 t/m2
b 3.5 m – Düşey temel boyutu dhesap 22.66472 cm<hmin= 20 cm
?1-1 2.08 t/m2
KESİT HESABI: b1-1 1.215 m
1-1 kesitinde (yatay) :
?max-?1-
1 10.94484 t/m2
V1 32.1167 t a1-1 1.365 m
M1 24.2233 tm d 0.35 m
2-2 kesitinde (düşey) :
V2 24.0708 t
M2 16.4283 tm
DONATI HESABI BS30-S420
1-1 kesitinde:
b= 350 cm d= 35 cm
Fcd= 0.15385 t/cm2 Fyd= 3.652 t/cm2
Mr=Md1 ise
A= -22.885 B= 1601.96 C=Md1= 2422.33
a1=k1c -1.4808 cm
Mr -2422.3 tcm
Fc= -67.776 t
Fs=Fc ise As= -18.56 cm2 ise Minimum Donatı Yeterlidir.
Yaklaşık olarak As2= 21.06 cm2
?min 0.002 minAs 24.5 cm2
As 24.5 cm2 alınır.

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

107
As/Ao= 10.84 ? 12 için Ao= 1.13 cm2
Seçilen donatı : 11 ? 12 için As(sağlanan)= 24.86 cm2
2-2 kesitinde:
b= 350 cm d= 33 cm
Fcd= 0.15385 t/cm2 Fyd= 3.652 t/cm2
Mr=Md1 ise
A= -22.885 B= 1510.42 C=Md1= 1642.83
a1=k1c -1.0703 cm
Mr -1642.8 tcm
Fc= -48.988 t
Fs=Fc ise As= -13.41 cm2 ise Minimum Donatı Yeterlidir.
Yaklaşık olarak As2= 15.15 cm2
?min 0.002 minAs 23.1 cm2
As 23.1 cm2 alınır.
As/Ao= 10.22 ? 12 için Ao= 1.13 cm2
Seçilen donatı : 11 ? 12 için As(sağlanan)= 24.86 cm2

Zımbalama Tahkiki: dort= 34 cm fctd= 0.01197 t/cm^2
Vpd= 61.0074 t bk= 0.4 m hk= 0.7 m
ex= 0.92466 m Up= 296 cm
?= 0.34791
Vpr= 41.9113 t>Vpd ise zımbalama tahkiki sağlanır

Kayma tahkiki :
Vdx= 32.1167 t Vdy= 24.0708 t
Vcrx= 95.3111 t>Vdx
Vcry= 89.8648 t>Vdy ise kayma tahkiki sağlanır.

YUVALI (SOKET) TEMEL HESABI :
1.tip kenetli temel
Md 57.07 tm Vo 79.5636 t
Vd 11.428 t Vu 68.1356 t
lb 1.04 m
lx 0.77 m Püst=P= 413.317 t/m^2
ly 1.1 m ?=ly/lx 1.43
t 0.25 m K=Püst*lx*ly= 350.0798 t

Tam dolu Alt kısmı Üst kısmı b 100 cm
dolu dolu d 23 cm
(ly) (2ly/3) (ly/3)
Mtam Malt
Müst=Mtam-
Malt
tm tm tm
mxr 12.5 25.16
Mxr 28.0063872 9.7399 18.2665
myem -11.3 -10.86
Myem

30.9805168 -22.565 -8.4155
vxer 2.18 2.65
Vxer 145.988257 120.096 25.8923
vyem 1.36 1.57
Vyem 234.010588 202.71 31.3008
Mi=K/mi Mi=P*lx^2/mi
Vi=P*lx/vi Vi=P*lx/vi
X Yönünde Eğilme Donatısı Hesabı :
Fcd= 0.15385 t/cm2 Fyd= 3.652 t/cm2

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

108
Mr=Mxr ise
A= -6.538625 B= 300.777 C=-Mxr= -1826.65 tcm
a1=k1c 7.20008917 cm
Mr 1826.6487 tcm ?min 0.002 minAs 4.6 cm2
Fc= 94.1573661 t
Fs=Fc ise As= 25.78 cm2 ise As= 25.78 cm2 alınır.
Yaklaşık olarak As2= 24.16 cm2
As/Ao= 12.83 ? 16 için Ao= 2.01 cm2
Seçilen donatı : 13 ? 16 için As(sağlanan)= 26.13 cm2
Poz1
(Tek
kollu)
Yatay
Y Yönünde
Eğilme Donatısı
Hesabı :

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

109

Vd=Vy 39.7818 t
Hd 34.9304 t
As1 23.0866 cm2 Fs 67.8747 t>0.5*Vd= 19.8909 t
As2 14.6669 cm2
As=As1 23.0866 cm2
Yatay Kısa Konsol Donatısı :
As/Ao= 23.09 ? 8 için Ao= 0.5 cm2
Seçilen donatı : 24 ? 8 için As(sağlanan)= 24 cm2
Poz2 Çift Kollu (Kenar Yüze Yatay Kısa Konsol Donatısı)
Düşey Kısa Konsol Donatısı :
Asv=As1/2 11.5433 cm2
As/Ao= 11.54 ? 8 için Ao= 0.5 cm2
Seçilen donatı : 12 ? 8 için As(sağlanan)= 12 cm2
Poz4 Çift Kollu Kenar Yüze Yatay Gövde Donatısı

18 ÖRNEK TEMEL HESABI
18.1 TEMELİN HESABI

Not:Bağ hatılı varsa temel hesabında Vd=Hd dikkate alınmaz. Ancak yuva hesabında dikkate alınır.
²/56.15200*1.11.1cmkgffckctk===
Ba[ hatili var
Orta Kolon: 40/40
Nd=76.71ton
Md=19.80tm
Hd=5 ton
²/10,mtemz=? 11.114.1
56.15==ctdf
Malzeme: BS20-BÇIII
?mc=1.4 ; fcd=140kg/cm² ; fctd=11kg/cm² ; fyd=3650kg/cm²
?z=1.6 t/m3 ; ?c=2.5t/ m3
ht=50cm ; lb=x=1.7h

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

110

a1=b1=40+12=52cm cmlhN
M
b
d
d6840*7.165.040*71.76
1980
*==?==
?z,net=10-(0.8×1.6+0.5×2.5)=7.47t/m²
1. Temel Boyutlandırılması
²85.647.7*5.1
71.76
*5.1,
mNA
netz
d===?
b=3.50m ; a=3.00m
cmh121? veya cmb173
52
3
1==
cmh251=? seçildi.
a2=b2=a1+2h1=52+2×25=102cm
MT=MD=19.80 tm
G=1.4x3x3.5(0.80×1.6+0.5×2.5)=37.19ton
NT=76.71+37.19=113.90ton
0²/62.7
1510*5.1²/08.14
23.385.10²5.3*3
80.19*6
5.3*3
9.113
²*
*
*
2
1
2,1
2,1
>=
=<=
==
=
mt
mt
ba
MG
ba
NTT
?
?
?
?
±±
±

MT

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

111

2. Kesit Hesabı :
?g=1.4x(0.80×1.6+0.5×2.5)=3.54t/m²
?max=14.08-3.54=10.54t/m²
?min=7.62-3.54=4.08tm²
?ort=(10.54+4.08)x0.5=7.31t/m²
cmhcmh
cmd
cmdd
dbfVtNVctdcrdd
2050
45
36*300*011.0*65.071.76
***65.071.76
min
1
=>=
=
>?<
=<=?

a) 1-1 Kesitinde :

V1=(10.54+8.02)x0.5×1.365×3=38.00ton
M1=[(0.5×2.52×1.365²x2/3)+0.5×8.02×1.365²]x3.00=27.11tm

b) 2-2 Kesitinde
10.54t/m²
? ort =7.31t/m²
8.02t/m²4.08t/m²

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

112

V2=7.31×1.115×3.5=28.53ton
M2=7.31×1.115²x3.5×0.5=15.90tm

3. Eğilme Donatısı Hesabı :
BS20-BÇIII
d=h-5
a) 1-1 Kesitinde :
1-1 b=300cm ; d=45cm; M1=2867tcm
002.0/²2242711
²45*300
min=<?==??tcmK
minAs=0.002x300x45=27cm²?14Ø16 veya 16/23(28.14cm²)

b) 2-2 Kesitinde :
b=350cm ; d=43cm; M2=1590tcm
002.000102.0/²4071590
²43*350
min=<=?==??tcmK
minAs=0.002x350x43=30.1cm²?15Ø16 veya 16/25(30.15cm²)

4. Zımbalama Tahkiki :
dort=44cm , fctd=11kg/cm²
Vpd=76.771-0.84²x7.31=71.55ton
cmN
Me
d
d
x26.071.76
80.15=== ; ey=0 ; cmUp336)4440(*4=+=
68.0
²84.0
026.05.11
1=++
=?
Vpr=?xfctdxUpxd=0.68×0.011x336x44=110.58t>71.55ton
olduğundan zımbalama güvenliği sağlanmıştır.

5. Kayma Tahkiki :
V1=Vdx=39.89ton ; Vdy=28.53ton=V2
?
¿¾½
>==
>==
tontV
tontV
cry
crx
53.2861.10743*350*011.0*65.0
89.3953.9645*300*011.0*65.0kayma güvenliği sağlanmıştır.

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

113
18.2 YUVANIN (SOKETİN) HESABI :
1. tip kenetli temel

tonV
Vl
MVd
b
d
30.435*5
6
74
2300
5
6
5
6
5
6
0
0
=+=
+=

tonV
Vl
MV
u
d
b
d
u
30.385*5
1
74
2300
5
6
5
1
5
6
=+=
+=

1. Cidarın Hesabı :
BS20-BÇIII
Cidarın hesabı kenarın üst kısmında V0 kuvvetinin yayılı olarak etkidiği açıklığı l=a1+h1 =52+25=77cm
ve diğer yönde lb=74cm olan bir kenarı serbest plak olarak kabul edilerek hesaplanır. Bulunan donatı üst
lb/3 bölgesine yerleştirilir.
z=2lb/3lb/6lb/6
l
b/3
l
b/3
lb/3=25cm
b1=77cm
52cm
?

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

114
04.177
80
²/22325.0*77.0
30.43
25.0*77.0
0
===
===
x
y
üst
l
l
mtVP
?

K=Püstxlxxly=223×0.8×0.77=137.40t ; P=223t/m²
(b=100cm ; d=23cm)
ly
Tamamen Dolu
2ly/3
Alt Kısım
Dolu
Müst=Mtam-
Malt
Üst Kısım
Dolu
K=bxd²/M ?
As=?xbxd
mxr=11.4
Mxr=12.05tm
mxr=32.4
Mxr=4.08tm Mxr=7.97tm K=797
²23*100=66.4
?=0.0044
Asx=10.12cm²
Seçilen9?12(Po
z1)
myem=-8.51
Myem= -16.15tm
myem=-13.2
Myem= –
10.02tm
Myem= -6.13tm K=613
²23*100=86.3
?=0.0031
Asx=7.13cm²
Seçilen5?14(Po
z3)
vxer=2.60
Vxer=66.04t
vxer=3.47
Vxer=49.48t Vxer=16.56t
vyem=1.4
Vyem=122.65t
vyem=1.81
Vyem=94.87t Vyem=27.78t
ixi
ii
vlpV
mKM
/*
/
=
=
ixi
ixi
vlpV
mlpM
/*
/*2
=
=

2. Cidarda Kayma Güvenliği :
b=a1=52cm ; h=h1=25cm ; d=23cm
Vmax=0.22xfcdxbxd=0.22×0.14x52x23=8.55ton
Vcr=0.65xfctdxbxd=0.65×0.011x52x23=8.55ton
Vd=Vy,em=27.78ton
Vmax >Vd >Vcr ?kayma hesabı gerekir.
2494.023*65.3
55.8*8.078.27
*
*8.078.27=-=-=df
V
s
A
ywd
crsw

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

115
2494.0
2494.00468.052*0009.0*minmin
0009.03650
1130.030.0*min
=
<===
====
s
A
bs
A
f
f
sb
A
sw
ww
sw
ywd
ctd
w
sw
w
?
?

?12 etriye için Asw=2×1.13=2.26cm²
?<=?=2
2392494.026.2cmss Etriye ?12/9
3. Yan Yüzlerin Kısa Konsol Hesabı :

Düşey çekme kuvveti:tonVb
lTd
b48.1865.2192
744*6.06.0
1
===
Düşey çekme kuvveti:tonVVy65.212
0==
h=b2=102cm
d=102-4=98cm
4. Betonda Ezilme Kontrolü :
Diagonal basınç kuvveti : tonC46.28²65.21²48.18=+=
Basınç kuvvetinin yayıldığı genişlik : b=h1=25 cm
Fc=0.85xfcdxbxh1=0.85×0.14x25x25=74.38t>C=28.46tonton
Fc<C olsaydı boyutlar değiştirilir.
5. Kesitin Taşıma Gücü :
av=74-(74/6)+6=67.7cm (Tekil Yükün Mesnete Uzaklığı)
av/d=67.7/74=0.91>0.5 ise açıklık çok kısa değil
Vres=0.15xfckxbxh=0.15×0.200x25x102=76.50ton>21.65ton (kesit yeterlidir.)
(T=HD)
b =102cm
80cm
2
1h =25cm
a =66.7cmv
l /6b
y

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

116
²37.11200.4*7.0
48.18
200.4*7.0
7.67*65.21
*70.0**70.0
*
cmA
f
H
df
aVA
s
yk
d
yk
d
s
=+=
+=

veya
²80.72.4*7.0
48.18
4.3*20.4
65.21
*70.0*cmf
H
f
VA
yk
d
eyk
d
s=+=+=µ
tVtHd
aVFdd
d
s83.105.044.3348.1898
7.67*65.21*=>=+=+=
Asv=11.37×0.5=5.68cm²
As=11.37cm²12513.1*2
37.11
1Øn?=? kenar yüze yatay kısa konsol donatısı.(iki kollu) (Poz2)
Asv=6.54cm²12313.1*2
68.5
2Øn?=? yan yüze düşey kısa konsol donatısı. .(iki kollu)
d
cr
eV
Aµ?µ***9.62
=
?=1.00 ; µ=1.4 ; Acr=1020×250=255000mm²
4.3
4.337.11216500
4.1*255000*²1*9.6
=
>==
e
e
µ
µ

(TS9967 EK-D)

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

117

? 14/25
? 14/25
9? 12
3? 12
6? 12

L=330 ? 14/25 290
L=330 ? 14/25 290
5? 14
9? 12
5? 12
3? 12

19 CEPHE PANELİ HESABI

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

118

800
30
10
L = 797 cm
? 8/15
? 8/15L=197 cm
B-B KESİTİ
800 (A)

CEPHE PANELİ HESABI :
Programlayan : Rıfat SEZER Hazırlayan: Rıfat SEZER
Malzeme :
BS20-
S420 fywk 4200 kg/cm2
Ec 285000 kg/cm2 2850000 t/m2

fck 200 kg/cm2
Panel Boyutları : fyk 4200 kg/cm2
Plak genişliği (B) : 2 m fcd 0.153846 kg/cm2
Plak uzunluğu (A) : 8 m fctd 0.011966 kg/cm2

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

119
Enine doğrultuda panel açıklıkları : ?mc 1.3
1) Konsol boyu = 0.5 m ?ms 1.15
2) Orta açıklık = 1 m fyd 3.652174 t/cm2
İnce uç boyu (lu)= 0.35 m fywd 3.652174 t/cm2
Rüzgar yükü
: (w) 50 kg/m2 Nervür Boyutları :
Panel Yük Hesabı : b 100 cm
A) Zati Yükler : h 27 cm
1) Plak yük analizi : hf 10 cm
gp= 0.25 t/m2 bwü 10 cm
gpd=1.4*gp= 0.35 t/m2 bwa 7 cm
2)Nervür yük analizi : bwort 8.5 cm
Bir nervür için : hg 17 cm
gn= 0.286125 t/m d 24 cm
gnd=1.4*gn= 0.400575 t/m df 8.5 cm
Panel Donatı hesapları :
1) Enine doğrultuda plak donatı hesabı :
Mesnet momenti :
Mesnet reaksiyonları
: gpd= 0.35 t/m2
Mm= 4.375 tcm Ayd=Byd=0.35 t

Açıklık
momenti :
Ma= 0 tm
Donatı hesabı :
Açıklıkta :
Ashesap= 0 cm2 Asmin= 1.7 cm2
As= 1.7 cm2 s= 29.55294cm smax= 15 cm
Seçilen donatı : ? 8 / 15
Dağıtma donatısı : ? 8 / 20 cm
Mesnette :
Ashesap= 0.15659 cm2 Asmin= 1.7 cm2
As= 1.7 cm2 s= 29.55294cm smax= 15 cm
Seçilen donatı : ? 8 / 15
Dağıtma donatısı : ? 8 / 20 cm
1) Boyuna doğrultuda nervür donatı hesabı : Ao= 0.5024 cm2
Konsol boylarının hesabı (Mm=Ma ) : gnd= 0.400575 t/m
konsol boyu (a) = 1.66 m
Orta açıklık (lo) = 4.69 m
Mesnet momenti : Mm= 54.98224 tcm
Açıklık momenti : Ma= 54.98224 tcm
Mesnet reaksiyonları : Ay=By= 1.6023 t
VAsol= 0.663694 t Vasağ= 0.938606t
Donatı hesabı : bw= 8.5 cm d= 24 cm
a) Mesnette : fyd= 3.652174 t/cm2
As= 0.696975 cm2 Asmev= 3.0144 cm2 İlave donatı gerekmez

b) Açıklıkta :
As= 0.696975 cm2 ? 12 için Ao= 1.13 cm2

Seçilen donatı : 1 ? 12

Kayma Hesabı :
bw= 8.5 cm d= 24 cm
fcd= 0.153846 t/cm2 fctd= 0.011966t/cm2 fywd= 3.652174t/cm2
Vd= 0.938606 t

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

120
Vcr= 1.586748 t
Vmax= 6.904615 t
Vmax>Vcr>Vd ise min. kayma donatısı yeterlidir.
Asw/s= 0 min Asw/s= 0.008355ise Asw/s= 0.008355alınır.
? 8 için Asw= 1.00 cm2 s= 120 cm
d/2= 12 cm
Etriye : ? 8 / 12

B) RÜZGAR HESABI :
wr= 50 kg/m2 h= 7.7 m b= 2 m
wd1= 0.065 t/m ( Bir nervür için)
a) Boyuna Doğrultuda Nervür Hesabı : bw= 8.5 cm
Mw1= 48.17313 tcm d= 24 cm
fyd= 3.652174 t/cm2
As1= 0.61066 cm2 Asmev= 0.696975cm^2
Mevcut donatı yeterlidir

b) Enine Doğrultuda Plak Hesabı :
wd1= 0.065 t/m gpd= 0.35 t/m
Donatı hesabına gerek yoktur.
Mevcut donatı :
Açıklıkta : ? 8 / 15
Mesnette : ? 8 / 15
Dağıtma : ? 8 / 20

20 ÖRNEK DUVAR ALTI SÖMEL HESABI

S220-BS14
?mc=1.4 ; fcd=95kg/cm² ; fctd=8.5kg/cm² ; fyd=1910kg/cm² ; fctk=13kg/cm²
?z,em=10 t/m² ; ?=2.0t/ m3
?z,net=10-1×2=8t/m²

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

121
²15.08
2.1mA==
a=1m?b=0.50m
G=1x2x1x0.50=1m²
NT=1.2+1=2.2ton
?0=²/8²/4.45.0*1
2.2mtmt<=
Nd=1.5×1.2=1.8t/m
Vd <Vcr=0.65xfctdxbxd
1.8<0.65×0.0085x50xd
d>6.52cm?d=25cm seçilir.
h=30cm>hmin=20cm
Vdmax=?0xa=4.4×0.10=0.44t/m
Md=0.5×4.4x(0.10+0.15)²=0.14tm/m
²/93.0²/33.9)6/²30.0*1(
14.00cmkgmtW
M
ct====?
?==<=²/9.1613*3.13.1²/93.0cmkgfcmkgctkct?Enine donatı hesabına gerek yoktur.
Boyuna doğrultuda: 4Ø10 Etriye: Ø8/30

4?10
?8/30

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

122
EK.1 YUVALI TEMEL CİDAR EĞİLME TABLOLARI:

1) YAYILI YÜKLE TAMAMEN DOLU

?=ly / lx Moment : Mi=K / mi
Kesme
Kuvveti : Vi=P.lx / vi

?= 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
mxr 11.4 11.5 11.7 12.1 12.5 13.1
-myem 8.51 9.64 9.83 10.6 11.3 12.1
vxer 2.6 2.43 2.32 2.24 2.18 2.13
vyem 1.4 1.38 1.37 1.36 1.36 1.36

2) ALT 2/3 ly YAYILI YÜKLE DOLU

?=ly / lx Moment : Mi=P.lx2 / mi
Kesme
Kuvveti : Vi=P.lx / vi

?= 1 1.1 1.2 1.33 1.4 1.5 2 4
mxr 32.4 29.73 27.07 23.6 25.16 27.38 38.5 125
-mye 13.2 12.65 12.11 11.4 11.18 10.86 9.29 8.56
vxe 3.47 3.27 3.06 2.8 2.74 2.65 2.2 2
vye 1.81 1.75 1.69 1.62 1.6 1.57 1.43 1.37

l
lp
x
yr
m
y
x
(2/3)
l

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

123
———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

124
———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

125

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

126
———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

127

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

128
———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

129

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

130

———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

131
———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

132
———————————

Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr.Rıfat SEZER

133

SON